BeyondTrust ponownie w gronie liderów

W opublikowanym kilka dni temu raporcie The Forrester Wave, Privilege Identity Management (PIM), BeyondTrust został zaklasyfikowany jako lider obszaru, zdobywając najwyższą możliwą ocenę w kategoriach m.in. „zarządzanie poświadczeniami”, „nagrywanie i monitorowanie sesji” oraz „deployment”.

Forrester Wave PIM

Z przyjemnością dzielimy się informacjami na temat wszystkich raportów publikowanych przez analityków. Niezależnie od tego, czy jest to Gartner, Kuppinger Cole, czy jak w tym wypadku – Forrester. BeyondTrust zawsze plasowany jest na bardzo wysokich miejscach w klasyfikacji produktowej. Dla nas, jako dystrybutora BeyondTrust w Europie Środkowo-Wschodniej, jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ kiedy rozmawiamy z naszymi klientami i partnerami na temat oferowanych rozwiązań, ewentualne wątpliwości co do renomy, czy też jakości tych systemów schodzą na drugi plan. Cieszy nas również niezmiernie, że ta tendencja bycia uznawanym za najlepsze dostępne rozwiązania utrzymuje się od lat. Daje nam to gwarancję, że strategia obierana przez producenta jest przemyślana i konsekwentnie egzekwowana.

Analiza Forrester Wave

Forrester wykonał analizę biorąc pod uwagę 3 kryteria – zakres oferty, strategię oraz obecność na rynku. W ramach tych kryteriów wyszczególnia konkretne zagadnienia, m.in. zarządzanie poświadczeniami, implementację zasady najmniejszego uprzywilejowania, nagrywanie i monitorowanie sesji zdalnych, uciążliwość wdrożeniową, wizję i strategię produktową, nakłady inwestycyjne na rozwój itd. Pełna lista szczegółowych kryteriów dostępna jest w raporcie. Na podstawie oceny liczbowej powyższych zagadnień, Forrester klasyfikuje poszczególne rozwiązania i grupuje je zgodnie z uzyskaną punktacją. Nas szczególnie cieszą wysokie noty w tych podstawowych obszarach funkcjonalnych, ponieważ to one pokrywają najczęstsze przypadki użycia i wyzwania, z którymi zgłaszają się od nas klienci. Forrester podkreśla znakomitą wartość rozwiązań BeyondTrust w tych właśnie bazowych aspektach, ale także zwraca uwagę na duże możliwości udostępnionego API, systemów zarządzania uprawnieniami oraz wsparcia użytkowników. Elementy wymagające poprawy to przede wszystkim usługa chmurowa (wciąż rozwijana przez producenta), a także funkcje związane z analizą zagrożeń, dostępne w modułach raportowych.

Pełen raport dostępny jest na stronie Beyondtrust, pod adresem – https://www.beyondtrust.com/forrester-wave-privileged-identity-management

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją, a w przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.