BeyondTrust – lider zarządzania tożsamością uprzywilejowaną (PIM) według niezależnego raportu Forrester Wave

Dlaczego BeyondTrust został zaklasyfikowany do grona liderów obszaru PIM?

 

Zdaniem BeyondTrust, ocena dostawców rozwiązań PIM opiera się o pięć głównych aspektów, które wyróżniają rozwiązanie PowerBroker Password Safe na tle konkurencji w obszarze zarządzania tożsamością uprzywilejowaną.

  1. Zunifikowane zarządzanie sesją, hasłami oraz analizą zagrożeń to najlepsze podejście zapewniające transparentność redukujące ryzyko związane z wykorzystaniem kont uprzywilejowanych.
  2. Najlepszy moduł raportowania wśród dostawców systemów PIM oznacza dostarczanie najdokładniejszych informacji.
  3. Wysoka skalowalność oznacza, że można polegać na rozwiązaniu PowerBroker niezależnie od wielkość środowiska.
  4. Dzięki rozbudowanej roadmapie w zakresie monitorowania sesji zdalnych, eskalacji uprawnień, wsparcia kontenerów, IaaS oraz silnej strategii, BeyondTrust już dzisiaj skupia się na przyszłych wyzwaniach związanych z obszarem PIM.
  5. Dzięki wysokiemu zadowoleniu klientów, szybkości reakcji, silnemu zespołowi deweloperów i wsparcia oraz elastycznym planom cenowym, BeyondTrust stawia klienta na pierwszym miejscu w dążeniu do przewodzenia rynkowi rozwiązań PIM.

BeyondTrust został uznany za najlepszą firmę w kategorii Strategia. Kryteria w których BeyondTrust otrzymał najwyższe możliwe noty między innymi w kategoriach plany związane z zarządzaniem sesjami, eskalacją uprawnień oraz ciągłe podnoszenie satysfakcji klientów.

Lider w dwóch raportach Forrester Wave

 

To nie pierwszy raz, kiedy BeyondTrust został liderem w zestawieniu Forrester Wave. Został nim również w raporcie The Forrester Wave: Vulnerability Risk Management, Q1 2018. Rozwiązanie Retina Vulnerability Management pomaga rozwiązać przypadki użycia w obszarze zarządzania tożsamością uprzywilejowaną, dostarczając analizę zagrożeń i informacje o podatnościach do platformy PowerBroker. Razem daje to dwa wiodące rozwiązania, w jednej zintegrowanej platformie.

BeyondTrust dostarcza najlepsze rozwiązania z obszaru zarządzania tożsamością, hasłami i sesjami, uzupełnione o zaawansowany skaner podatności. Dodatkowo zapewnia najlepsze narzędzie raportowe, pozwalające podejmować dobre decyzje związane z zarządzaniem ryzykiem.

 

Czym jest Forrester Wave?

 

„Fala Forrestera” jest to raport oceniający dostawców oprogramowania, sprzętu lub usług. Raport zasilany jest przeanalizowanymi danymi zebranymi z rynku oraz jest zbudowany w oparciu o doświadczenia pracujących przy nich analityków. BeyondTrust znalazł się pośród 11 firm zaproszonych przez Forrester do udziału w ewaluacji producentów systemów PIM (Privileged Identity Management) na czwarty kwartał 2018 roku.

Raport The Forrester Wave: Privileged Identity Management, Q4 2018 stosuje 35 kryteriów, które są pogrupowane w trzy główne kategorie: aktualna oferta, strategia oraz obecność na rynku. BeyondTrust otrzymał najwyższe możliwe oceny w poniższych kryteriach:

  • Zarządzanie hasłami
  • Zarządzanie sesjami
  • Analityka behawioralna
  • Raportowanie
  • Skalowalność

Forrester Wave™: Privileged Identity Management, Q4 2018