VMware Horizon – odcięcie się od warstwy sprzętowej

VMware Horizon – odcięcie się od warstwy sprzętowej 

Marek Buryta

Pandemia jest już za nami, ale jej skutki czujemy do dziś. Produkcja sprzętów i technologii zwolniła, a zapasy magazynowe przez przejście na naukę i pracę zdalną szybko się wyczerpały już na początku 2020 roku. To wszystko przyczynia się nadal do niedostępności urządzeń oraz długiego czasu oczekiwania na nowe urządzenia mobilne niezbędne do zachowania ciągłości działania organizacji. Dlatego zarządzający firmami i instytucjami coraz częściej poszukują nowych rozwiązań. W wielu przypadkach organizacje pozwalają na dostęp do firmowych zasobów wewnętrznych z urządzeń prywatnych, aby zapewnić niezbędne narzędzia dla pracowników. Wiąże się to z wymogiem zabezpieczenia przed wyciekiem danych organizacji poza zabezpieczoną sieć do urządzeń, nad którymi nie mamy żadnej kontroli.

W tym momencie nasuwa się pytanie jak zapewnić bezpieczeństwo danych? Poczekać na dostępność nowych urządzeń na rynku? Pozbawić użytkownika dostępu do wymaganych narzędzi? Nie… Najbezpieczniejszym sposobem wykorzystania urządzeń prywatnych do pracy jest udostępnienie użytkownikowi wirtualnego środowiska pracy. Wirtualny pulpit jest uruchomiony na serwerach wewnątrz infrastruktury organizacji, a użytkownik dostaje zabezpieczony dostęp do pulpitu zdalnego. Dodatkowo można się podłączyć do niego z każdego rodzaju urządzenia mobilnego, w tym tabletu czy telefonu. Liderem rynku wśród rozwiązań wirtualizacji jest VMware Horizon.

Dzięki nowatorskiej technologii Instant Clone, która pozwala na powołanie do życia wirtualnej stacji roboczej dla użytkownika w momencie logowania do systemu i usunięciu jej po wylogowaniu, możemy ograniczyć wymagania odnośnie zasobów potrzebnych do uruchomienia środowiska pracy. Technologia Instant Clone w połączeniu z pozostałymi usługami VMware Horizon umożliwia dostarczenie do użytkownika wirtualnego pulpitu wraz z niezbędną konfiguracją, zabezpieczeniami oraz posiadającego wszystkie wymagane narzędzia pracy już w momencie zatrudnienia pracownika, ograniczając czasochłonność przygotowania sprzętu dla nowych pracowników.

Więcej o rozwiązaniu można przeczytać na stronie:
https://emspartner2.vot.pl/rozwiazania/cyfrowy-obszar-roboczy-euc/vmware-horizon/

Zapraszamy do zapisania się na nasz WEBINAR ONLINE już 9 września 2022 o godzinie 10:00:

VMware Horizon – remedium na problemy z dostępnością służbowych laptopów