Nowości w wersji Workspace One UEM 9.7

Wraz z nową wersją Workspace One UEM 9.7 producent przygotował nowe funkcjonalności w obszarze współpracy z iOS w wersji 12 oraz Windows 10.

Nowy system rodem z Cupertino otrzymał zaawansowane wsparcie zdalne, obecna wersja Advanced Remote Management v4 pozwala na zestawienie połączenia z urządzeniem bez wykorzystania AirPlay. Nowe ustawienia dla poczty i EAS pozwalają w jeszcze prostszy sposób zrządzać certyfikatami do poczty S/MIME. Ominięcie trybu Nie Przeszkadzać dla powiadomień, pozwala na wysłanie powiadomienia push pomimo jej włączenia. Ustawienia profilu Exchange ActiveSync umożliwia teraz określenie, czy połaczenie powinno korzystać z protokołu OAuth dla uwierzytelniania urządzeń. Wymuszone ustawienie daty i godziny. Nowe ustawienia w profilu restrykcji dla haseł dla urządzeń działających w trybie Supervised oraz nowe opcje dostępne w profilach dotyczące ograniczenia możliwości otwierania dokumentów w aplikacjach firm trzecich.

System okienkowy otrzymał za to opcje wyłączenia wymuszenia funkcji BitLocker w czasie rzeczywistym. Dzięki temu aktualizacje OEM i poprawki OS są łatwiejsze do zaplanowania.

Workspace ONE UEM 9.7 obsługuje teraz tworzenie pakietu informacyjnego dla urządzeń z systemem Windows 10, który można wysłać do firmy Dell w celu skonfigurowania urządzeń, zanim zostaną wysłane. Ten proces wymaga dystrybucji oprogramowania i nowego narzędzia konfiguracyjnego VMware Workspace ONE do obsługi administracyjnej. Po zainstalowaniu pakietu administracyjnego na urządzeniu użytkownicy końcowi muszą logować się tylko w celu ukończenia rejestracji z już zainstalowanymi aplikacjami. Dell bierze te pakiety udostępniania i instaluje je na urządzeniach, aby użytkownicy końcowi otrzymywali urządzenie ze wszystkimi zainstalowanymi już aplikacjami.

Chcesz sprawdzić wszystkie możliwości Workspace One UEM, zapraszamy na nasze warsztaty w Krakowie  i Warszawie

https://www.emspartner.pl/warsztaty-vmware-workspaceone/