Raport bezpieczeństwa środowisk chmurowych w roku 2020 według Bitglass

Poprzedni rok z wiadomych przyczyn owocował w wielkie zmiany naszego trybu pracy, bardzo prawdopodobne jest również to, że zmiany te utrzymają się również na długo po tym jak ustąpi globalna pandemia. W przeciągu kilku ostatnich miesięcy nieuniknione stało się, dążenie do zdalnego, opartego na chmurze ekosystemu biznesowego. Faktem jest, że wiele z przedsiębiorstw po prostu nie było gotowych do bezpiecznego umożliwienia pracy zdalnej. W celu zbadania, w jaki sposób organizacje dostosowały się do nieprzewidzianych zmian, Bitglass połączył siły z wiodącą firmą analityczną ds. cyberbezpieczeństwa i przeprowadził ankietę na temat stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Na pytania odpowiadali członkowie społeczności, w której znajdowało się wielu specjalistów ds. IT oraz bezpieczeństwa środowisk chmurowych.

Bezpieczeństwo chmury

Nie jest zaskoczeniem, że ponad 93% respondentów było poważnie zaniepokojonych bezpieczeństwem chmury publicznej. Istnieje jednak rozdźwięk w ich spojrzeniach na aplikacje chmurowe w porównaniu z aplikacjami lokalnymi. Ponad 72% ankietowanych specjalistów potwierdziło, że natywne aplikacje chmurowe są tak samo bezpieczne, jak aplikacje lokalne – jeśli nie bardziej. Świadczy to o tym, że wielu liderów bezpieczeństwa w organizacjach postrzega chmurę publiczną jako z natury bezpieczne podejście do przetwarzania danych. Jednak wielu z nich zwraca również uwagę na wymagające wyzwanie, z jakim mają do czynienia przedsiębiorstwa przy wdrażaniu bezpiecznej infrastruktury bazującej na środowisku chmurowym.

Narzędzia bezpieczeństwa

Oprócz powyższego, zrozumiałe jest, dlaczego specjaliści IT (57%) w większości wybierają wbudowane w platformy chmurowe narzędzia bezpieczeństwa. Organizacje muszą brać pod uwagę godziny pracy i koszty związane z wdrożeniem i zarządzaniem odrębnych dedykowanych rozwiązań. Natomiast z drugiej strony administrowanie wieloma narzędziami, na kilku platformach jest obciążające dla działów IT oraz zwiększa szanse, że wektory zagrożeń znajdą luki, które ostatecznie przyczynią się do negatywnego wpływu na wyniki organizacji. Naruszenie danych w obecnych czasach, jest niezwykle kosztowne i może nie tylko wpłynąć na reputację przedsiębiorstwa, ale także obejmować ogromne wydatki związane z płaceniem kar związanych z regulacjami, czy też sporami prawnymi.

Rozwiązania bezpieczeństwa nie połączone ze sobą, oparte na platformach bezpieczeństwa każdego dostawcy, mogą działać na zasadzie wszechstronnej platformy bezpieczeństwa w chmurze. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny dążyć do wdrożenia rozwiązania, które obejmuje wszystkie kluczowe komponenty do zabezpieczenia poufnych danych w dzisiejszym świecie opartym na chmurze.

Kliknij w poniższy link, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak organizacje dostosowują się do ogromnych zmian zachodzących w biznesowym ekosystemie po pandemii oraz jak Bitglass może zabezpieczyć twoich pracowników zdalnych za pomocą efektywnego i opłacalnego kosztowo rozwiązania.

Raport dostępny na stronie: https://www.bitglass.com/blog/bitglass-2020-cloud-security-report