VMware Anywhere Workspace łączy krytyczne komponenty

VMware Anywhere Workspace łączy krytyczne komponenty

Praca zdalna działa i ma ogromny wpływ na sposób, w jaki firmy radzą sobie z przyszłością pracy, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo i doświadczenie pracowników. W rzeczywistości ostatnie badania ESG dotyczące cyfrowych przestrzeni roboczych wykazały, że prawie połowa (47%) organizacji całkowicie zmieniła swoją strategię bezpieczeństwa punktów końcowych ze względu na obecną atmosferę pracy z domu, a dodatkowe 39% jest w trakcie oceny alternatywnych narzędzi i procesów*.

Firma VMware opracowała plany wspomagające pracę z domu i połączyła trzy rozwiązania, aby stworzyć VMware Anywhere Workspace. W tych planach podkreślono:

  • Połączenie rozwiązań VMware Workspace ONE, VMware Carbon Black i VMware SASE.
  • Wartość integracji, która koncentruje się na lepszym doświadczeniu pracowników, zwiększonym bezpieczeństwie i automatyzacji.
  • Wartości biznesowe skoncentrowane na zaangażowaniu pracowników, skuteczniejszym zabezpieczeniu oraz obniżeniu kosztów ogólnych i kosztów operacyjnych.

Firma VMware poinformowała również, że planowanych jest więcej innowacji związanych z połączeniem zarządzania fizycznymi i wirtualnymi punktami końcowymi oraz funkcji bezpieczeństwa, a także dodatkową integracją w celu zapewnienia dostępu do sieci o zerowym zaufaniu (ZTNA) przez globalnie wdrożone punkty POP.

Firma VMware zainwestowała w Anywhere Workspace na długo przed gwałtownym wzrostem pracy zdalnej i przewidziała wartość, jaką może zapewnić poza podstawową platformą dostarczania i zarządzania Workspace ONE. Wpływ VMware Anywhere Workspace może być znaczący, biorąc pod uwagę najważniejsze priorytety biznesowe, aby pracownicy byli produktywni, bezpieczni i zadowoleni.

Potencjalna wartość VMware Anywhere Workspace obejmuje:

  • Możliwości przyjęcia korzystnych ekonomicznych i alternatywnych modeli, które zwiększają zdolność działu IT do dostarczania rozwiązania cyfrowej przestrzeni roboczej z lepszym doświadczeniem pracowników.
  • Przyspieszone dostosowanie organizacyjne między zespołami wykonawczymi, bezpieczeństwa i IT, aby pewnie skalować i wykorzystywać rozproszoną siłę roboczą oraz wszelkie plany powrotu do biura.
  • Uproszczenie, a nawet zastąpienie istniejących narzędzi platformą, która upraszcza zarządzanie dzięki automatyzacji, tworzy spójne zasady w całym przepływie pracy i reaguje na zagrożenia bezpieczeństwa.

Firma VMware wyraźnie przyspieszyła łączenie rozwiązań w jedną konstrukcję, aby pomóc w rozwiązywaniu i kształtowaniu strategii dotyczących przyszłości pracy, jednocześnie zajmując się niektórymi z najważniejszych priorytetów, które firmy realizują, aby zapewnić bezpieczne i optymalne wrażenia użytkownika. Na pozór to dopasowanie jest oczywiste, biorąc pod uwagę inwestycje, jakie firma VMware poczyniła w każdym z tych obszarów, ale sukces będzie zależał od:

  1. Postrzegania VMware jako hostowanej platformy dostarczania pulpitu składającej się z rozwiązań VDI i DaaS z pewnymi możliwościami zarządzania na wielu typach urządzeń.
  2. Zwiększenia zaufania i pewności w skutecznym dostarczaniu rozwiązań bezpieczeństwa, które wykraczają poza istniejące inwestycje w biznes, architektury bezpieczeństwa i strategie organizacyjne.
  3. Wsparcia ze strony ekosystemu rynkowego, który może jasno wyrażać wartość Anywhere Workspace, rozwija relacje z zespołami ds. bezpieczeństwa i dyrektorami biznesowymi oraz rozpoznaje potencjał krótko- i długoterminowych korzyści biznesowych.

Firma VMware rozumie, jak ważna jest ewolucja platformy cyfrowej przestrzeni roboczej oraz wiele sposobów, w jakie firmy mogą potencjalnie skorzystać z VMware Anywhere Workspace. Firmy chcą odpowiadać na bieżące potrzeby, jednocześnie kwestionując modele z przeszłości, aby wspierać wzrost wydajności, zwiększać poziom zaangażowania pracowników oraz utrzymywać zdalną i elastyczną pracę. Jednocześnie chcą wspierać wszystkie formy pracy rozproszonej, ale zdają sobie sprawę, że starsze narzędzia i procesy IT nie są skuteczne.

Czas ponownie przemyśleć biznes, modele pracy i strategię IT oraz ponownie przeanalizować wszystkie obszary działalności. VMware Anywhere Workspace jest dobrze dostosowany do strategii krótkoterminowych i mapowania planów, które kształtują przyszłość pracy i rzucają wyzwanie starszym podejściom.

Więcej o rozwiązaniu VMware Workspace ONE można przeczytać na stronie:
VMware Workspace ONE – EMS Partner

Źródło: materiały promocyjne VMware.
* Źródło: ESG Research Report, Digital Workspace Strategies in an Increasingly Remote Worker World, maj 2021.