Animex

Opis Klienta

Animex Foods jest największą na polskim rynku firmą mięsną. Firma od lat przoduje w eksporcie mięsa na rynki zagraniczne, pozostając niekwestionowanym liderem w swojej branży. Animex Foods to także największy pracodawca w branży mięsnej. Posiada 10 zakładów mięsnych i zakład pierzarski, rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Opis projektu

Dział bezpieczeństwa IT Animex poszukiwał kompleksowego rozwiązania z obszaru PAM, które oprócz typowych funkcji zarządzania dostępem uprzywilejowanym zapewni dodatkowo zarządzanie podatnościami oraz umożliwi kontrolę uprawnień na poziome systemu operacyjnego.

Zakres wdrożenia

Wdrożenie rozpoczęło się od analizy potrzeb klienta i opracowania projektu. Istotnymi funkcjami, które miały być realizowane przez system PAM to oprócz zabezpieczenia haseł do kont uprzywilejowanych i rejestracji sesji zarówno dla wewnętrznych administratorów jak i dla firm zewnętrznych było monitorowanie dostępu i sesji do wielu aplikacji webowych. Podczas wdrożenia skonfigurowano integrację z Active Directory oraz RADIUSem. Jedną z najcenniejszych cech rozwiązania BeyondTrust okazała się możliwość integracji z skanerem podatności oraz z oprogramowaniem zarządzającym uprawnieniami w systemach Windows. Wdrożony został skaner podatności dzięki któremu dział bezpieczeństwa może wykonywać cykliczne skany na zdefiniowany zestaw zasobów i mieć ciągle aktualną odpowiedź czy nie ma na nich niebezpiecznych dziur, których usunięcie jest krytycznie ważne. Zainstalowano i skonfigurowano także oprogramowanie do zarządzania uprawnieniami dla systemów Windows.

Korzyść

Dzięki niemu działy IT i bezpieczeństwa będą mogły wdrożyć politykę najmniejszych przywilejów. Rozwiązanie BeyondTrust w tym obszarze pozwala na osiągnięcie dwóch niejako przeciwstawnych celów: odjęcie Użytkownikom uprawnień administratora przy jednoczesnym zachowaniu ich produktywności. Wdrożenie zakończyło się szkoleniem dla administratorów ze wszystkich dostarczonych produktów, które zostały zintegrowane w jednej konsoli zarządzającej Beyond Insight.