ARP

Opis Klienta

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. ARP dostarcza zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Opis projektu

Dział IT w ARP poszukiwał rozwiązania PAM dzięki któremu będzie mógł zrealizować funkcję monitorowania sesji oraz rozliczalności działań wszystkich administratorów oraz firm zewnętrznych. Drugą bardzo istotną kwestią było spełnienie wymogów wewnętrznych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zabezpieczenia haseł do silnych kont administracyjnych.

Zakres wdrożenia

Po wypracowaniu wspólnie z działem IT ARP optymalnej architektury i zestawu funkcji systemu PAM został opracowany projekt wdrożenia. Na jego bazie dodano wszystkie zasoby i konta pod zarządzenie systemu PAM. Stworzono grupy adresowe i grupy użytkowników oraz skonfigurowano automatyzację w zakresie dodawania kont z domeny Active Directory.

Korzyść

Dzięki Password Safe uzyskano monitorowanie wszystkich sesji na kontach administracyjnych i zarazem pełną rozliczalność prac między działami w ARP oraz prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne. Dodatkowo zostały spełnione wewnętrzne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i wdrażania systemów PAM obowiązujące w ARP, między innymi poprzez wdrożenie haseł jednorazowych gdzie każde użycie konta powoduje wyrotowanie jego hasła na inne mocne hasło według zdefiniowanych polityk. Wdrożenie zostało zakończone trzydniowym szkoleniem dla wszystkich administratorów PAM.

List referencyjny