Aviva

Opis Klienta

Grupa Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku i należy do największych instytucji finansowych w naszym kraju. Obsługuje 3,5 miliona klientów i zarządza aktywami o wartości ok. 50 miliardów zł. Kluczowym obszarem działalności grupy są indywidualne ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje. Aviva oferuje również grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne. Ciekawą ofertą dla klientów indywidualnych jest pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, sprzedawanych w systemie direct, czyli przez telefon i Internet. Przez Internet można również kupić krótkoterminowe ubezpieczenie turystyczne “W podróży”.

Opis projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez zespół inżynierów EMS Partner było dostarczenie systemu, który centralizuje uwierzytelnianie dla systemów UNIX, Linux i Mac, rozszerzając autentykację Kerberos Acitve Directory i umożliwiając logowanie single sign-on dla tych platform oraz rozsyłanie polityk GPO.

Zakres wdrożenia

  • Dostawa i instalacja oprogramowania firmy BeyondTurst – PowerBroker Identity Services
  • Migracja z usługami katalogowymi (AD)
  • Zapewnienie utrzymania systemu