SGB

Opis Klienta

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 202 Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez 4.000 bezprowizyjnych bankomatów. Do podstawowych celów działalności banków Spółdzielczej Grupy Bankowej należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej firmom działającym na terenie miast i wsi, przedsiębiorstwom sektora rolno – spożywczego oraz rolnikom, jak również wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.

Opis projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez zespół inżynierów EMS Partner było wdrożenie narzędzia Retina Network Security Scanner do oceny zagrożeń w infrastrukturze sieciowej Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Korzyści

  • Odkrycie wszystkich sieci (lokalnych i zdalnych), webowych i wirtualnych zasobów w środowisku Klienta,
  • Przechwycenie i zabezpieczenie wrażliwych danych, danych osobowych i innych poufnych informacji,
  • Zidentyfikowanie podatności środowiska, aplikacji, baz danych, systemów operacyjnych poprzez skanowanie,
  • Analizę zagrożeń połączoną z raportowaniem dotyczącym stanu sieci,
  • Wymianę danych z innymi rozwiązaniami SIEM, GRC i innymi platformami do zarządzania bezpieczeństwem