SKM

Opis Klienta

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście jest przewoźnikiem kolejowym z siedzibą w Gdyni działający w województwie pomorskim oraz zarządca linią kolejową nr 250 Gdańsk Śródmieście – Rumia. SKM w obrębie Trójmiasta pełni kluczową rolę w transporcie ludności przewożąc w 42,3 mln pasażerów w 2017r, oraz 42,2 mln pasażerów w roku 2018.

Opis projektu

Dział bezpieczeństwa IT w SKM miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemów serwerowych poprzez wdrożenie zarządzania kontami uprzywilejowanymi. Podczas opracowywania projektu przedwdrożeniowego zidentyfikowano wszystkie potrzeby i kluczowe wymagania funkcjonalne dla systemu PAM.

Zakres wdrożenia

Wdrożenie obejmowało instalację i konfigurację systemu PAM BeyondTrust PasswordSafe na zasobach klienta. Dzięki takiemu podejściu osiągnięto wszystkie cele związane z poprawą bezpieczeństwa przy jednoczesnej optymalizacji kosztów rozwiązania PAM. Infrastruktura SKM została przeskanowana w celu identyfikacji kont które powinny podlegać zarządzaniu. Dodano zasoby i konta do systemu PAM. Skonfigurowano polityki dostępowe oraz polityki dotyczące haseł. Została także wykonana integracja PasswordSafe z Active Directory. Wdrożenie zakończono testami systemu oraz szkoleniem dla administratorów PAM.

List referencyjny