Szczegóły wystąpień

Sprawdź szczegóły wystąpień prelegentów

Wykłady Przedstawicieli Producentów i Gościa Specjalnego

WYKŁAD: „The Trifecta of USB-Security”
Konstantin Froese
Konstantin Froese
EMEA Account Executive
DataLocker

Threats to IT security are constantly increasing and companies are facing various challenges. One area that is often overlooked is USB Security. We would like to show you which risks need to be considered in this area and which measures can be taken to eliminate them.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa IT stale rosną, a firmy stają przed różnymi wyzwaniami. Jednym z obszarów, który często jest pomijany, jest bezpieczeństwo USB. Chcielibyśmy pokazać, jakie ryzyka należy wziąć pod uwagę w tym obszarze i jakie środki można podjąć, aby je wyeliminować.