Informacje dla Prelegentów EMSPower 2024

Information for Speakers EMSPower 2024

PL

Dziękujemy serdecznie za chęć wystąpienia na konferencji EMSPower 2024. Prosimy o wykonanie następujących kroków:

  1. Zbieramy materiały opisujące Państwa wystąpienie oraz Prelegentów poprzez ankietę.
  2. Prosimy o pobranie i podpisanie: zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz zgodę na wykorzystanie logo.
  3. Powyższe, podpisane dokumenty oraz zdjęcie Prelegenta/Prelegentów prosimy przesłać na mail: marketing@emspartner.pl 
    (Tytuł maila: [Nazwa firmy] – EMSPower 2024).

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt z:
Agnieszka Sabiniewicz, Marketing Manager
mail: agnieszka.sabiniewicz@emspartner.pl  nr tel: +48 510748398
Małgorzata Szumska, Junior Marketing Specialist
mail: malgorzata.szumska@emspartner.pl nr tel: +48 502781625

ENG

Thank you very much for your willingness to speak at the EMSPower 2024 conference. Please follow the steps below:

  1. We are collecting materials describing your presentation and Speakers through a survey.
  2. Please send a photo of the Speaker(s) to the email: marketing@emspartner.pl (Email subject: [Company Name] – EMSPower 2024)

If you have any questions, please contact:
Agnieszka Sabiniewicz, Marketing Manager
email: agnieszka.sabiniewicz@emspartner.pl phone: +48 510748398
Małgorzata Szumska, Junior Marketing Specialist
email: malgorzata.szumska@emspartner.pl phone: +48 502781625