Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Państwa poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. Poprzez wyjaśnienie tych kwestii, chcemy spełnić ciążący na nas obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. W związku z powyższym chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest EMS Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane:
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych na podany przez Państwa numer telefonu lub adres e-mail, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu realizacji zawartej z Państwem umowy na podstawie złożonego zamówienia lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu realizacji zawartej z Państwem umowy o przeprowadzenie warsztatów, szkoleń i konferencji lub podjęcia działań w celu ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • spółka może również przetwarzać dane, jeżeli wyrazili Państwo chęć otrzymywania od nas newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres niezbędny do jej realizacji. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia lub do czasu rezygnacji z chęci otrzymywania newslettera.
 2. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. usługi informatyczne, marketingowe itp.).
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Państwa zgodę – prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
 7. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zgłaszać na adres mailowy: rodo@emspartner.pl