Misja spółki

Idea, która przyświecała zwiększaniu kompetencji i rozszerzaniu portfolio, dotyczyła nie tylko funkcji poszczególnych systemów i sprawności w ich wdrażaniu, ale przede wszystkim wartości, którą my, jako spółka, możemy dostarczyć naszym klientom i partnerom. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w identyfikowaniu wyzwań, z którymi zmagają się organizacje, a następnie dobranie takich rozwiązań, które pozwolą tym wyzwaniom sprostać. Maksymalizacja wartości uzyskiwanej z projektów inwestycyjnych stanowi podstawę naszych założeń operacyjnych, a spójne, specjalistyczne i wyselekcjonowane portfolio, a także głęboka wiedza obszarowa i niezrównane doświadczenie, pozwalają nam te założenia wykonać.

Specjalizacja

Nasze portfolio budujemy bardzo starannie dobierając produkty. Robimy to w taki sposób, by mieć uwadze spójną koncepcję całej naszej oferty. Tą koncepcją jest szeroko rozumiany dostęp. Zarówno do infrastruktury informatycznej, jak i do danych. To właśnie wokół dostępu koncentrujemy wysiłki i starania, by rozwijać nasze kompetencje. Nie tylko w zakresie oferowanych produktów, ale także te dotyczące integracji naszych systemów, doradztwa w zakresie adresowanych wyzwań i pomocy w rozwiązywaniu problemów, którym czoła stawiają nasi klienci i partnerzy.

Nawiązując do powyższych założeń, przyjęliśmy za cel wyspecjalizowanie się w wąskich obszarach i osiągnięcie doskonałości w zakresie świadczenia usług wdrożeniowych i utrzymaniowych dla dostarczanych rozwiązań. Przez 8 lat działalności wypracowaliśmy spójną koncepcję, która kształtuje naszą strategię, a także definiuje misję i wizję spółki.

Nasi liderzy

Paweł Radziłowski

Prezes zarządu

Michał Kozownicki

Wiceprezes zarządu

Karolina Kończal

Dyrektor handlowy

Damian Sieradzon

Dyrektor techniczny

Osiągnięcia i nagrody

MSC baner

Doświadczenie poparte sukcesami

Niska uciążliwość wdrożeniowa i sprawny przebieg projektu są dla nas priorytetowe. Nasze zespoły implementacyjne składają się z wykwalifikowanych inżynierów systemowych, których kompetencje potwierdzone są certyfikatami producenckimi. Liczne referencje stanowią świadectwo naszych umiejętności i skuteczności w prowadzeniu wdrożeń. 

Pragniemy dzielić się naszymi doświadczeniami, dlatego też każde skuteczne wdrożenie opisujemy w formie studium przypadku, przedstawiając założenia projektowe, wyzwania projektowe oraz uzyskany rezultat. Nasze case studies pozwalają zapoznać się z problemami, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa i tym samym spojrzeć na własną organizację z innej perspektywy.

Historia

EMS Partner to spółka powołana do życia w 2013 roku. Początkowo koncentrowaliśmy się na dostarczaniu szyfrowanych nośników danych, jednak kamieniem milowym było podpisanie umowy partnerskiej z firmą Airwatch (później wchłoniętą przez VMware). Mając do dyspozycji jeden z najlepszych systemów MDM (Mobile Device Management) dostępnych na rynku oraz budując wysoki poziom kompetencji, zapewniliśmy sobie rozwój i możliwość poszukiwania nowych obszarów merytorycznych, w których mogliśmy i chcieliśmy się specjalizować. Z pomocą przyszedł nam amerykański producent rozwiązań bezpieczeństwa IT, BeyondTrust, z którym zawarliśmy kontrakt dystrybucyjny. Nasze portfolio wzbogaciło się o system klasy PAM (Privilege Access Management), dla którego został powołany dedykowany zespół inżynieryjno-sprzedażowy, co ponownie zaowocowało rozwojem i wzrostem spółki. W ciągu kolejnych lat, nasza oferta została rozbudowana o system klasy IAM (Identity and Access Management). Tutaj wybór padł na rozwiązania OKTA, wokół którego utworzyliśmy kolejny pion kompetencyjny.