Firma

EMS Partner

Wspieramy organizacje we wzmacnianiu bezpieczeństwa procesów
zarządzania tożsamością, dostępem i środowiskiem użytkownika

EMS Partner

O nas

Kim jesteśmy?

W EMS Partner przyjęliśmy za cel wyspecjalizowanie się w wąskich obszarach kompetencyjnych i osiągnięcie wysokiej jakości w zakresie świadczenia usług wdrożeniowych i utrzymaniowych dla dostarczanych rozwiązań. Przez 12 lat działalności wypracowaliśmy spójną koncepcję, która kształtuje naszą strategię, a także definiuje misję i wizję spółki.

Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w identyfikowaniu wyzwań, z którymi zmagają się organizacje, a następnie dobranie takich rozwiązań, które które pozwolą tym wyzwaniom sprostać. Maksymalizacja wartości uzyskiwanej z projektów stanowi podstawę naszych założeń operacyjnych, a spójne, specjalistycznei wyselekcjonowane portfolio, a także wiedza obszarowa i doświadczenie, pozwalają nam te założenia wykonać.

Misja spółki

Idea, która przyświecała zwiększaniu kompetencji i rozszerzaniu portfolio, dotyczyła nie tylko funkcji poszczególnych systemów i sprawności w ich wdrażaniu, ale przede wszystkim wartości, którą my, jako spółka, możemy dostarczyć naszym klientom i partnerom. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w identyfikowaniu wyzwań, z którymi zmagają się organizacje, a następnie dobranie takich rozwiązań, które pozwolą tym wyzwaniom sprostać. Maksymalizacja wartości uzyskiwanej z projektów inwestycyjnych stanowi podstawę naszych założeń operacyjnych, a spójne, specjalistyczne i wyselekcjonowane portfolio, a także głęboka wiedza obszarowa i niezrównane doświadczenie, pozwalają nam te założenia wykonać.

Specjalizacja

Nasze portfolio budujemy bardzo starannie dobierając produkty. Robimy to w taki sposób, by mieć uwadze spójną koncepcję całej naszej oferty. Tą koncepcją jest szeroko rozumiany dostęp. Zarówno do infrastruktury informatycznej, jak i do danych. To właśnie wokół dostępu koncentrujemy wysiłki i starania, by rozwijać nasze kompetencje. Nie tylko w zakresie oferowanych produktów, ale także te dotyczące integracji naszych systemów, doradztwa w zakresie adresowanych wyzwań i pomocy w rozwiązywaniu problemów, którym czoła stawiają nasi klienci i partnerzy.

Nawiązując do powyższych założeń, przyjęliśmy za cel wyspecjalizowanie się w wąskich obszarach i osiągnięcie doskonałości w zakresie świadczenia usług wdrożeniowych i utrzymaniowych dla dostarczanych rozwiązań. Przez 12 lat działalności wypracowaliśmy spójną koncepcję, która kształtuje naszą strategię, a także definiuje misję i wizję spółki.

Nasi liderzy

Przemysław Panasik

Przemysław Panasik

CEO
Paweł Radziłowski

Paweł Radziłowski

Board Member
Michał Kozownicki

Michał Kozownicki

Board Member

Karolina Kończal

Karolina Kończal

Sales Director
Damian Sieradzon

Damian Sieradzon

Technical Director


Agnieszka Sabiniewicz

Agnieszka Sabiniewicz

Marketing Manager
Maria Juszkat

Maria Juszkat

Channel & Vendor Manager

Osiągnięcia i nagrody

Doświadczenie poparte sukcesami

Niska uciążliwość wdrożeniowa i sprawny przebieg projektu są dla nas priorytetowe. Nasze zespoły implementacyjne składają się z wykwalifikowanych inżynierów systemowych, których kompetencje potwierdzone są certyfikatami producenckimi. Liczne referencje stanowią świadectwo naszych umiejętności i skuteczności w prowadzeniu wdrożeń. 

Pragniemy dzielić się naszymi doświadczeniami, dlatego też każde skuteczne wdrożenie opisujemy w formie studium przypadku, przedstawiając założenia projektowe, wyzwania projektowe oraz uzyskany rezultat. Nasze case studies pozwalają zapoznać się z problemami, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa i tym samym spojrzeć na własną organizację z innej perspektywy.

Historia

EMS Partner to spółka powołana do życia w 2012 roku. Początkowo koncentrowaliśmy się na dostarczaniu szyfrowanych nośników danych, jednak kamieniem milowym było podpisanie umowy partnerskiej z firmą Airwatch (później wchłoniętą przez VMware). Mając do dyspozycji jeden z najlepszych systemów MDM (Mobile Device Management) dostępnych na rynku oraz budując wysoki poziom kompetencji, zapewniliśmy sobie rozwój i możliwość poszukiwania nowych obszarów merytorycznych, w których mogliśmy i chcieliśmy się specjalizować. Z pomocą przyszedł nam amerykański producent rozwiązań bezpieczeństwa IT, BeyondTrust, z którym zawarliśmy kontrakt dystrybucyjny. Nasze portfolio wzbogaciło się o system klasy PAM (Privilege Access Management), dla którego został powołany dedykowany zespół inżynieryjno-sprzedażowy, co ponownie zaowocowało rozwojem i wzrostem spółki. W ciągu kolejnych lat, nasza oferta została rozbudowana o system klasy IAM (Identity and Access Management). Tutaj wybór padł na rozwiązania OKTA, wokół którego utworzyliśmy kolejny pion kompetencyjny.