Historia

EMS Partner to spółka powołana do życia w 2013 roku. Początkowo koncentrowaliśmy się na dostarczaniu szyfrowanych nośników danych, jednak kamieniem milowym było podpisanie umowy partnerskiej z firmą Airwatch (później wchłoniętą przez VMware). Mając do dyspozycji jeden z najlepszych systemów MDM (Mobile Device Management) dostępnych na rynku oraz budując wysoki poziom kompetencji, zapewniliśmy sobie rozwój i możliwość poszukiwania nowych obszarów merytorycznych, w których mogliśmy i chcieliśmy się specjalizować. Z pomocą przyszedł nam amerykański producent rozwiązań bezpieczeństwa IT, BeyondTrust, z którym zawarliśmy kontrakt dystrybucyjny. Nasze portfolio wzbogaciło się o system klasy PAM (Privilege Access Management), dla którego został powołany dedykowany zespół inżynieryjno-sprzedażowy, co ponownie zaowocowało rozwojem i wzrostem spółki. W ciągu kolejnych lat, nasza oferta została rozbudowana o system klasy IAM (Identity and Access Management). Tutaj wybór padł na rozwiązania OKTA, wokół którego utworzyliśmy kolejny pion kompetencyjny.

Misja spółki

Idea, która przyświecała zwiększaniu kompetencji i rozszerzaniu portfolio, dotyczyła nie tylko funkcji poszczególnych systemów i sprawności w ich wdrażaniu, ale przede wszystkim wartości, którą my, jako spółka, możemy dostarczyć naszym klientom i partnerom. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w identyfikowaniu wyzwań, z którymi zmagają się organizacje, a następnie dobranie takich rozwiązań, które pozwolą tym wyzwaniom sprostać. Maksymalizacja wartości uzyskiwanej z projektów inwestycyjnych stanowi podstawę naszych założeń operacyjnych, a spójne, specjalistyczne i wyselekcjonowane portfolio, a także głęboka wiedza obszarowa i niezrównane doświadczenie, pozwalają nam te założenia wykonać.

Nasi liderzy

Paweł Radziłowski

Prezes zarządu

Michał Kozownicki

Wiceprezes zarządu

Łukasz Strugiński

Dyrektor handlowy

Damian Sieradzon

Dyrektor techniczny

Adam Kos

Dyrektor ds. komunikacji

Specjalizacja

Nasze portfolio budujemy bardzo starannie dobierając produkty. Robimy to w taki sposób, by mieć uwadze spójną koncepcję całej naszej oferty. Tą koncepcją jest szeroko rozumiany dostęp. Zarówno do infrastruktury informatycznej, jak i do danych. To właśnie wokół dostępu koncentrujemy wysiłki i starania, by rozwijać nasze kompetencje. Nie tylko w zakresie oferowanych produktów, ale także te dotyczące integracji naszych systemów, doradztwa w zakresie adresowanych wyzwań i pomocy w rozwiązywaniu problemów, którym czoła stawiają nasi klienci i partnerzy.

Nawiązując do powyższych założeń, przyjęliśmy za cel wyspecjalizowanie się w wąskich obszarach i osiągnięcie doskonałości w zakresie świadczenia usług wdrożeniowych i utrzymaniowych dla dostarczanych rozwiązań. Przez 8 lat działalności wypracowaliśmy spójną koncepcję, która kształtuje naszą strategię, a także definiuje misję i wizję spółki.

Partnerzy technologiczni

Osiągnięcia i nagrody

MSC baner

Doświadczenie poparte sukcesami

Niska uciążliwość wdrożeniowa i sprawny przebieg projektu są dla nas priorytetowe. Nasze zespoły implementacyjne składają się z wykwalifikowanych inżynierów systemowych, których kompetencje potwierdzone są certyfikatami producenckimi. Liczne referencje stanowią świadectwo naszych umiejętności i skuteczności w prowadzeniu wdrożeń. 

Pragniemy dzielić się naszymi doświadczeniami, dlatego też każde skuteczne wdrożenie opisujemy w formie studium przypadku, przedstawiając założenia projektowe, wyzwania projektowe oraz uzyskany rezultat. Nasze case studies pozwalają zapoznać się z problemami, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa i tym samym spojrzeć na własną organizację z innej perspektywy.