BeyondTrust Active Directory Bridge

BeyondTrust Active Directory Bridge

Uprość i usprawnij swoje środowisko pracy, logując się do systemów Unix, Linux i Mac OS X przy użyciu poświadczeń Windows

O BeyondTrust Active Directory Bridge

BeyondTrust Active Directory Bridge centralizuje zarządzanie użytkownikami dla środowisk Unix, Linux i Mac OSX. Rozwiązanie rozszerza uwierzytelnianie Kerberos w Active Directory i daje możliwość logowania poświadczeniami AD i wykorzystania polis grupowych na platformach innych niż Windows.

Dla Twojej organizacji

Rozwiązanie BeyondTrust Active Directory Bridge pozwala użytkownikom korzystać z poświadczeń Active Directory (nazwa użytkownika i hasło) uzyskać dostęp do systemów Unix, Linux i Mac OSX.

Rozszerzenie funkcji natywnych narzędzi do zarządzania politykami grupowymi, pozwala uwzględniać ustawienia dla systemów Unix, Linux i Mac OSX, i osiągnąć spójną konfigurację w całej infrastrukturze.

Scentralizowany moduł raportowania zawiera setki wbudowanych raportów.

Centralne zarządzanie dostępem do systemów innych niż Windows, poprzez wskazanie, którzy użytkownicy mogą logować się do jakich systemów poprzez Active Directory.

Migracja użytkowników z komputerów stacjonarnych na maszyny wirtualne lub pomiędzy systemami, bez konieczności nieustannego, ponownego wprowadzania poświadczeń. Wykorzystanie Kerberos, protokołu uwierzytelniania Active Directory, ułatwia autentykację użytkowników, niezależnie od platformy.

Polecane wydarzenie

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Twojej organizacji.
Zabezpiecz się przed nieautoryzowanym dostępem i zapewnij bezpieczeństwo swojej organizacji.

Najważniejsze funkcje systemu

 • Uwierzytelnianie z Active Directory
  Rozwiązanie BeyondTrust Active Directory Bridge pozwala użytkownikom korzystać z poświadczeń Active Directory (nazwa użytkownika i hasło) uzyskać dostęp do systemów Unix, Linux i Mac OSX.
 • Polityki grupowe
  Rozszerzenie funkcji natywnych narzędzi do zarządzania politykami grupowymi, pozwala uwzględniać ustawienia dla systemów Unix, Linux i Mac OSX, i osiągnąć spójną konfigurację w całej infrastrukturze.
 • Kontrola i raportowanie
  Scentralizowany moduł raportowania zawiera setki wbudowanych raportów.
 • Kontrola dostępu
  Centralne zarządzanie dostępem do systemów innych niż Windows, poprzez wskazanie, którzy użytkownicy mogą logować się do jakich systemów poprzez Active Directory.
 • Pojedynczy zestaw poświadczeń
  Migracja użytkowników z komputerów stacjonarnych na maszyny wirtualne lub pomiędzy systemami, bez konieczności nieustannego, ponownego wprowadzania poświadczeń. Wykorzystanie Kerberos, protokołu uwierzytelniania Active Directory, ułatwia autentykację użytkowników, niezależnie od platformy.

Jak działa BeyondTrust Active Directory Bridge

WYKORZYSTAJ AD W PEŁNI

Wykorzystaj jeden zestaw narzędzi do zarządzania użytkownikami zarówno w systemach Windows i Unix/Linux.

COMPLIANCE

Daj dostęp zespołom bezpieczeństwa do danych audytowych i centralnie zarządzaj polisami grupowymi.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystaj AD do pojedynczego logowania i określania zasady dostępu do zasobów plikowych w systemach innych niż Windows.

Skontaktuj się z nami, wypełnij powyższy formularz!

Chciałbyś dowiedzieć się, jak podnieść poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie?

Zachęcamy do kontaktu z nami – jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości oraz udzielić fachowego doradztwa w doborze odpowiednich rozwiązań dla Twojej organizacji!