BeyondTrust Privilege Management (EPM/PEDM)

BeyondTrust Privilege Management (EPM/PEDM)

Zwiększ kontrolę i bezpieczeństwo dzięki precyzyjnej regulacji uprawnień użytkowników Windows

O BeyondTrust Privilege Management (EPM/PEDM)

BeyondTrust Privilege Management to system klasy EPM/PEDM, za pomocą którego można precyzyjnie regulować uprawnienia użytkownika (konta) na poziomie systemu operacyjnego Windows i macOS. Pozwala na określenie zasad uruchamiania aplikacji i procesów w zależności od roli użytkownika lub indywidualnych ustawień (zakaz uruchomienia, uruchomienie w trybie normalnym, uruchomienie jako administrator systemu). Zapewnia ograniczenie nadawania nadmiernego poziomu uprawnień użytkownikom poprzez wdrożenie tzw. zasady najmniejszych uprawnień (Least Privilege Rule).

Dla Twojej organizacji

Możliwość weryfikacji wykorzystania kont o wysokich uprawnieniach w organizacji
(analiza i raporty użycia aplikacji i uprawnień)

Precyzyjne dostosowanie uprawnień użytkowników do wymogów ich stanowiska pracy i funkcji (dostosowanie poziomu uprawnień do roli pełnionej przez pracownika)

Możliwość obsługi wyjątków i incydentalnego nadawania podwyższonych uprawnień użytkownikowi

Zablokowanie całkowicie możliwości uruchamiania aplikacji uznanych w organizacji za niepożądane (niepotrzebne dla danej roli) lub aplikacji nieznanych (np. aplikacje typu Portable)

Wdrożenie polityki najmniejszych przywilejów (Least Privilege Rule), która jest jedną z wytycznych dotyczących bezpieczeństwa organizacji i dobrą praktyką zalecaną przez instytucje doradcze (np. Gartner)

Usprawnienie procesu wsparcia użytkowników poprzez integrację z systemami ITSM

Polecane wydarzenie

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Twojej organizacji.
Zabezpiecz się przed nieautoryzowanym dostępem i zapewnij bezpieczeństwo swojej organizacji.

Najważniejsze funkcje systemu

 • Pełne zarządzanie przywilejami

  Podnoszenie uprawnień dla określonych aplikacji, pozwala administratorom pracować jak standardowym
  użytkownikom. Możliwość sprawowania pełnej kontroli nad usługami systemu Windows oraz nad wierszem
  poleceń, zmniejsza ryzyko wykorzystania wysokich przywilejów do przeprowadzenia ataku.

 • Pełna kontrola nad aplikacjami

  Definiowanie białych list aplikacji dzięki elastycznym mechanizmom ustalania zasad ogólnych. Rozbudowane
  opcje umożliwiają organizacjom wybór automatycznego zatwierdzania dla zaawansowanych użytkowników
  lub wykorzystywanie kodów jednorazowych. Możliwe jest także zastosowanie zasad umieszczania aplikacji
  na białej liście w oparciu o pochodzenie oprogramowania.

 • Pełna kontrola

  Bezpiecznie przechowywane, indeksowane dzienniki wprowadzanych ciągów znaków, zarejestrowanych
  aktywności i innych zdarzeń z wykorzystaniem kont o wysokich przywilejach, pozwalają sprawować pełną
  kontrolę nad systemami Windows.

 • Analiza zagrożeń związanych z dostępem uprzywilejowanym

  Porównanie zachowań użytkowników z danymi o podatnościach zasobów daje wgląd w całościowy obraz
  zagrożeń.

 • Monitorowanie plików i rejestru

  Audytowanie i raportowanie zmian w plikach systemowych i aplikacji oraz kluczach rejestru, eliminuje
  nieupoważnione zmiany w konfiguracji i powstawanie luk mogących prowadzić do exploitacji podatności.

 • Pełna kontrola i raportowanie

  Pojedyncza, pełna ścieżka audytu pozwala śledzić wszystkie zachowania użytkowników, przyspieszając analizę
  i usprawniając proces zachowania zgodności.

Jak działa BeyondTrust Privilege Management

GRANULARNA KONTROLA UPRAWNIEŃ

Zredukuj ryzyko użycia niepożądanych aplikacji, wykorzystując elastyczne polityki pozwalające ograniczać uprawnienia kont użytkowników.

ELASTYCZNE OPCJE ZARZĄDZANIA

Zarządzaj politykami i propaguj je, wykorzystując istniejące rozwiązania, takie jak Group Policy lub McAfee EPO.

SZYBKI START

Wyegzekwuj zasadę najmniejszego uprzywilejowania, korzystając z predefiniowanych polityk redukujących uprawnienia użytkowników i administratorów.

Skontaktuj się z nami, wypełnij powyższy formularz!

Chciałbyś dowiedzieć się, jak podnieść poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie?

Zachęcamy do kontaktu z nami – jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości oraz udzielić fachowego doradztwa w doborze odpowiednich rozwiązań dla Twojej organizacji!