BeyondTrust Privileged Remote Access

BeyondTrust Privileged Remote Access

Zabezpiecz i monitoruj zdalny dostęp z kontrolą i rejestracją sesji uprzywilejowanych

O BeyondTrust Privileged Remote Access

BeyondTrust Privileged Remote Access to rozwiązanie klasy PAM, dedykowane do zarządzania dostępem przedstawicieli firm zewnętrznych (kontraktorów) do zasobów organizacji (serwerów, baz danych, urządzeń sieciowych, maszyn przemysłowych, portali WEB itd.) bez potrzeby użycia VPN. Podstawowe korzyści wdrożeniowe to nagrywanie sesji, oddzielenie kontraktorów od haseł, wydzielenie „obcych” komputerów poza sieć firmową, możliwość współpracy z kontraktorem w obrębie jednej sesji.

Dla Twojej organizacji

Nadzór i kontrolę nad dostępem do infrastruktury krytycznej uzyskiwanym przez zewnętrznych dostawców oraz wewnętrznych administratorów

Oddzielenie przedstawicieli zewnętrznych dostawców (kontraktorów) oraz administratorów własnych od haseł kont o wysokich uprawnieniach

Nagrywanie wszystkich sesji do infrastruktury krytycznej w celu np. ich audytu/weryfikacji

Odseparowanie nieznanych urządzeń używanych przez zewnętrznych dostawców od własnej infrastruktury

Eliminacja konieczności stosowania połączeń VPN dla zapewnienia dostępu kontrakatorom (podmioty zewnętrzne)

Uproszenie i usystematyzowanie mechanizmów nadawania i segregacji dostępów do środowisk IT/OT

Zastąpienie wielu narzędzi dostępu do platform RDP, SSH, WWW jednym systemem dostarczanym przez lidera obszaru PAM przez Gartner i Forrester

Polecane wydarzenie

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Twojej organizacji.
Zabezpiecz się przed nieautoryzowanym dostępem i zapewnij bezpieczeństwo swojej organizacji.

Najważniejsze funkcje systemu

 • Kontrola dostępu

  Rozwiązanie umożliwia wdrożenie zasady najmniejszego uprzywilejowania, regulując i ograniczając poziom
  dostępu użytkowników zdalnych.

 • Nagrywanie sesji

  Kontrola i rejestracja sesji z wykorzystaniem standardowych protokołów połączeniowych (RDP, VNC, HTTP/S
  i SSH), zapewnia bezpieczeństwo wykorzystania kont uprzywilejowanych.

 • Bezpieczeństwo haseł kont uprzywilejowanych

  Automatyczne wprowadzanie poświadczeń bezpośrednio do sesji uprzywilejowanych zapewnia oddzielenie
  kontraktorów od haseł kont o wysokich uprawnieniach.

 • Tryb współpracy

  Możliwość współpracy w ramach sesji między różnymi operatorami (administratorem, kontraktorem, audytorem)
  pozwala na zwiększenie efektywności wykonywanej pracy oraz kontroli nad jej przebiegiem.

 • Wbudowana przeglądarka WWW

  Specjalnie przygotowana, utwardzona przeglądarka WWW pozwala nawiązywać sesje do dowolnych aplikacji
  WEB z zachowaniem mechanizmów PAM.

 • Dostęp zdalny bez VPN

  Dzięki przygotowaniu systemu do pracy w DMZ, kontraktorzy mogą uzyskać dostęp do niezbędnych zasobów,
  nawet jeśli nie są połączeni tunelem VPN z siecią firmową.

Jak działa BeyondTrust Privileged Remote Access

Kontrola kontraktorów

Ograniczaj kontraktorów dzięki granularnym, opartym na rolach politykom dostępu do określonych systemów, wykorzystując zdefiniowane parametry sesji.

Kontrola administratorów

Zarządzaj i ograniczaj dostęp administratorów do określonych systemów bez zmniejszania produktywności.

Audyt i compiliance

Audytuj działania związane z wykorzystaniem kont uprzywilejowanych i zapewnij swojej organizacji zgodność.

Skontaktuj się z nami, wypełnij powyższy formularz!

Chciałbyś dowiedzieć się, jak podnieść poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie?

Zachęcamy do kontaktu z nami – jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości oraz udzielić fachowego doradztwa w doborze odpowiednich rozwiązań dla Twojej organizacji!