Workspace ONE (MDM/UEM)

Workspace ONE (MDM/UEM)

Zoptymalizuj zarządzanie firmowymi komputerami i smartfonami z jednej, wygodnej konsoli

O Workspace ONE (MDM/UEM)

W prosty i bezpieczny sposób dostarczaj oraz zarządzaj dowolną aplikacją i urządzeniem z Workspace ONE, inteligentną platformą cyfroowego miejsca pracy wspieranego technologią AirWatch. Workspace ONE integruje kontrolę dostępu, zarządzanie aplikacjami i wieloplatformowe zarządzanie punktami końcowymi i jest dostępny jako usługa w chmurze lub w wersji on-premise do postawienia w infrastrukturze lokalnej.

Dla Twojej organizacji

Możliwość zarządzania wszystkimi urządzeniami – mobilnymi, stacjonarnymi, wzmocnionymi i IoT – z poziomu jednej konsoli

Zapewnienie dostęp do aplikacji tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia oraz urządzenia

Możliwość wglądu w całe cyfrowe środowisko obszaru roboczego, czyli w urządzenia, aplikacje i wykorzystuje te dane do optymalizacji i automatyzacji

Zarządzanie całym cyklem życia urządzeń i aplikacji, upraszczony on-boarding

Łatwy i bezpieczny dostęp do zasobów biznesowych dzięki dedykowanym aplikacjom

Rozwiązanie umożliwia pracownikowi działu IT lub Helpdesk zdalną pomoc użytkownikowi, który potrzebuje pomocy w czasie rzeczywistym

Polecane wydarzenie

Produkty Omnissa (VMware)

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Twojej organizacji.
Zabezpiecz się przed nieautoryzowanym dostępem i zapewnij bezpieczeństwo swojej organizacji.

Najważniejsze funkcje systemu

 • Ujednolicone zarządzanie wszystkimi endpointami

  Możliwość zarządzania wszystkimi urządzeniami – mobilnymi, stacjonarnymi,
  wzmocnionymi i IoT – z poziomu jednej konsoli.

 • Zarządzanie dostępem

  Workspace ONE UEM za pomocą dostępów warunkowych zapewnia
  dostęp do aplikacji tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia
  oraz urządzenia. System nieustannie monitoruje stan urządzenia i kontekst
  uwierzytelniania, aby określić ryzyko użytkownika i urządzenia, ograniczając
  dostęp dla urządzeń z podwyższonym ryzykiem, wykorzystując powiadomienia,
  uwierzytelnianie step-up, usuwanie aplikacji, ewentualnie dane z urządzeń.

 • Inteligentny nadzór i automatyzacja

  Moduł Workspace ONE Intelligence umożliwia wgląd w całe cyfrowe środowisko obszaru roboczego,
  czyli w urządzenia, aplikacje i wykorzystuje te dane do optymalizacji i automatyzacji. Tym samym zwiększa bezpieczeństwo, stabilność i zgodność z normami organizacji.

 • Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi

  Workspace One UEM zarządza całym cyklem życia urządzeń i aplikacji, upraszcza on-boarding, zapewnia bezpieczeństwo danych, zarządzanie oraz konfigurację urządzeń do momentu usunięcia ich z konsoli zarządzającej.

 • Aplikacje zwiększające wydajność

  Użytkownicy mogą uzyskać łatwy i bezpieczny dostęp do zasobów biznesowych dzięki dedykowanym aplikacjom. Pozwalają uzyskać dostęp do poczty, kalendarza, kontaktów, intranetu, katalogu
  z aplikacjami oraz innych elementów, zapewniając komfort pracy użytkownika oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

 • Zdalne wsparcie

  Workspace ONE Assist to moduł wsparcia użytkownika. Rozwiązanie to umożliwia pracownikowi działu IT
  lub Helpdesk zdalną pomoc użytkownikowi, który potrzebuje pomocy w czasie rzeczywistym. Wsparcie użytkownika odbywa się przy zachowaniu jego prywatności. Może on w dowolnym momencie zaakceptować, wstrzymać
  lub zakończyć sesję zdalną.

Jak działa Workspace ONE

Zunifikowane zarządzanie wszystkimi punktami końcowymi

Zarządzaj wszystkimi urządzeniami – mobilnymi, stacjonarnymi, wzmocnionymi i IoT – z poziomu jednej konsoli, dzięki czemu możesz sterować procesami i zasadami w systemach iOS, Android, Windows, macOS, Chrome i innych.

Zarządzanie dostępem do urządzeń

Upewnij się, że tylko właściwi użytkownicy i odpowiednie urządzenia mają dostęp do aplikacji dzięki zarządzaniu dostępem do urządzeń, które obsługuje (VMware) Identity Manager i technologia AirWatch. Workspace ONE nieustannie śledzi stan urządzenia, dane użytkownika i kontekst uwierzytelniania, aby określić ryzyko użytkownika i urządzenia, a także korygować ryzykowny dostęp dzięki przydatnym powiadomieniom, uwierzytelnianiu step-up, blokowanemu dostępowi lub usuwaniu danych roboczych z urządzeń.

Inteligentny nadzór i automatyzacja

Uzyskaj zintegrowany wgląd w całe cyfrowe środowisko przestrzeni roboczej dzięki Workspace ONE Intelligence, który agreguje, analizuje i koreluje dane urządzeń, aplikacji i użytkowników oraz zapewnia narzędzia do automatyzacji w celu zmniejszenia złożoności i obciążenia zadań wykonywanych manualnie.

Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi

Zarządzaj całym cyklem życia urządzeń i aplikacji dzięki łatwemu wprowadzaniu i konfigurowaniu, bezpieczeństwu urządzeń i danych, inwentaryzacji zasobów i zarządzania, zdalnej obsłudze i rozwiązywaniu problemów.

Aplikacje zwiększające wydajność

Zapewnij użytkownikom łatwy i bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych dzięki aplikacjom Workspace ONE zapewniającym bezpieczeństwo dla katalogu, poczty elektronicznej, kalendarza, kontaktów, przeglądarki internetowej, zawartości i innych elementów.

Kompleksowe zabezpieczenia

Zwiększenie możliwości bezpieczeństwa opartego na inteligencji platformy Workspace ONE z bogatym ekosystemem zintegrowanych rozwiązań partnerskich w celu ciągłego monitorowania ryzyka i szybkiej reakcji za pomocą Workspace ONE Trust Network.

Działania i powiadomienia kontekstowe

Zwiększ zaangażowanie i produktywność mobilnych wiadomości e-mail dzięki Workspace ONE Mobile Flows. (VMware) Boxer umożliwia tworzenie kontekstowych akcji i powiadomień, umożliwiając użytkownikom wykonywanie zadań w backendowych systemach biznesowych bez opuszczania aplikacji.

Prosty dostęp do aplikacji Win32

Oferuj łatwy dostęp do wszystkich ważnych aplikacji na dowolnym urządzeniu. Workspace ONE poprawia produktywność użytkowników końcowych dzięki pojedynczemu miejscu wyszukiwania i uruchamiania wszystkich aplikacji (w tym Win32 i starszych komputerów z systemem Windows); minimalizuje również koszty zarządzania i zwiększa bezpieczeństwo dzięki spójnym zasadom dostępu i zarządzania punktami końcowymi dla różnych typów aplikacji.

Skontaktuj się z nami, wypełnij powyższy formularz!

Chciałbyś dowiedzieć się, jak podnieść poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie?

Zachęcamy do kontaktu z nami – jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości oraz udzielić fachowego doradztwa w doborze odpowiednich rozwiązań dla Twojej organizacji!