PingFederate

PingFederate

Zapewnij swoim użytkownikom łatwe, bezpieczne i spójne uwierzytelnianie, otwierając drzwi do efektywnego zarządzania tożsamościami w każdej aplikacji

PingFederate

PingFederate to serwer federacyjny dla przedsiębiorstw, który umożliwia uwierzytelnianie użytkowników oraz jednokrotne logowanie. Pełni rolę globalnego organu uwierzytelniania, który pozwala klientom, pracownikom i partnerom bezpiecznie uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych aplikacji z dowolnego urządzenia. PingFederate łatwo integruje się z aplikacjami w całym przedsiębiorstwie, źródłami uwierzytelniania stron trzecich, różnymi katalogami użytkowników oraz istniejącymi systemami zarządzania tożsamościami, przy jednoczesnym wsparciu dla obecnych i poprzednich wersji standardów tożsamości, takich jak OAuth, OpenID Connect, SAML i WS-Federation. Połączy wszystkich ze wszystkim.

Jak to działa

PingFederate integruje się z istniejącymi systemami i jest łatwy w konfiguracji, co umożliwia szybkie wdrożenie. Zintegrowany z aplikacjami końcowymi i systemami zarządzania tożsamościami, PingFederate kompleksowo realizuje implementację federacyjnej sieci tożsamości dla jednokrotnego logowania opartego na przeglądarce. PingFederate obsługuje integracje zarządzania tożsamościami i dostępem z szerokim zakresem aplikacji chmurowych, mobilnych, SaaS, interfejsów API oraz aplikacji lokalnych. Architektura wdrożenia PingFederate zapewnia jedno miejsce do zarządzania środowiskiem, eliminując konieczność utrzymywania redundantnych kopii konfiguracji i relacji zaufania.

Z PingFederate możesz:

Centralizować kontrolę nad politykami uwierzytelniania i jednokrotnego logowania (SSO)

Zalogować się do dowolnej aplikacji na dowolnym urządzeniu z dowolnej lokalizacji

Konfigurować złożone polityki uwierzytelniania

Dostosowanie podróży użytkownika

PingFederate jest integralny dla etapu „uwierzytelniony” podróży użytkownika.

Produkty Ping Identity

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Twojej organizacji.
Zabezpiecz się przed nieautoryzowanym dostępem i zapewnij bezpieczeństwo swojej organizacji.

Zbalansuj bezpieczeństwo i doświadczenie użytkownika

Skrzyżowane środowiska wymagają zrównoważenia bezpieczeństwa i doświadczenia. PingFederate pomaga zapewnić bezproblemowy dostęp do danych i aplikacji bez konieczności wielokrotnego logowania i używania wielu haseł, co sprawia, że doświadczenia klientów są płynne, a produktywność pracowników wzrasta. Pozbądź się niebezpiecznych praktyk związanych z hasłami, które narażają organizacje na ryzyko naruszenia danych i kosztują pieniądze na wsparcie związane z hasłami. Dzięki automatycznej możliwości udostępniania, obsłudze wieloczynnikowej autoryzacji, funkcjom samoobsługowym użytkowników i innym, organizacje mogą jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić doświadczenie użytkownika.

Intuicyjne doświadczenia klientów

Klienci komunikują się z markami za pomocą różnych kanałów i urządzeń. Nie będą tolerować korzystania z oddzielnych zestawów danych uwierzytelniających do rejestracji i/lub logowania się. W przeciwieństwie do pracowników, którzy są przydzielani, klienci muszą móc samodzielnie się rejestrować i logować w sposób intuicyjny. PingFederate zapewnia spójne doświadczenia rejestracji i logowania się w różnych kanałach dzięki gotowym szablonom do rejestracji użytkownika i zarządzania profilem. Istnieją także funkcje logowania za pomocą mediów społecznościowych i stron trzecich oraz interfejsy API, które pozwalają bezpośrednio osadzić usługi uwierzytelniania w aplikacje organizacji.

Uwierzytelnianie z inteligencją

W sytuacjach, gdzie hasła nie są wystarczające, na przykład przy dostępie do transakcji o wysokim ryzyku oraz wrażliwych aplikacji i danych, PingFederate może wymagać wieloczynnikowej autoryzacji (MFA), aby dodatkowo zmniejszyć ryzyko. Po zintegrowaniu z PingOne Risk (lub innymi usługami), administrator może skonfigurować PingFederate tak, aby pobierał sygnały z tych źródeł i konfigurował wymagania autoryzacyjne oparte na tych sygnałach w politykach uwierzytelniania.

Łatwe tworzenie polityk uwierzytelniania

PingFederate dostarcza łatwych w użyciu opcji konfiguracji, które pomagają administratorom wprowadzić złożone wymagania dotyczące uwierzytelniania. Administratorzy mogą skonfigurować PingFederate do oceny warunków żądań użytkowników i tworzenia polityk uwierzytelniania. Dokonuje się tego za pomocą edytora polityk w interfejsie administracyjnym PingFederate, gdzie administratorzy mogą kopiować i wklejać polityki oraz ponownie wykorzystywać fragmenty polityk.

Korzyści i funkcje

 • Centralizacja zarządzania tożsamością
  Obejmuje rejestrację, zarządzanie profilem i resetowanie hasła.
 • Wyeliminować niebezpieczne rozprzestrzenianie się haseł
  Znakowanie standardowe jednokrotne logowanie
 • Zmniejszenie ryzyka nieautoryzowanego dostępu i porzuconych kont
  Automatyczne przydzielanie dostępu
 • Ochrona danych użytkowników i zapobieganie naruszeniom konta
  Konfiguracja kontekstowego MFA (Multi-Factor Authentication) i adaptacyjnej autentykacji
 • Połącz wszystkie typy tożsamości z aplikacjami i zasobami, których potrzebują
  Umożliwiaj federacyjne zarządzanie tożsamościami przy użyciu jednej władzy uwierzytelniania
 • Wykorzystaj spójne najlepsze praktyki dotyczące tożsamości w całej swojej organizacji
  Obsługuje wszystkie typy tożsamości
 • Łatwo wdrażać równolegle z istniejącymi usługami
  Obszerna biblioteka gotowych zestawów integracyjnych i szablonów polityk
 • Zminimalizuj opór w doświadczeniu użytkownika
  Logowanie za pomocą mediów społecznościowych i łączenie kont
 • Ułatw użytkownikom uwierzytelnianie i logowanie się
  Twórz polityki uwierzytelniania i zatwierdzania uwzględniające kontekst
 • Spełniaj wymagania regulacyjne
  Systemy zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa informacji (SIEM) oraz rejestrowanie audytów

Skontaktuj się z nami, wypełnij powyższy formularz!

Chciałbyś dowiedzieć się, jak podnieść poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie?

Zachęcamy do kontaktu z nami – jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości oraz udzielić fachowego doradztwa w doborze odpowiednich rozwiązań dla Twojej organizacji!