Zscaler Secure Private Access (ZTNA)

Zscaler Secure Private Access (ZTNA)

Uzyskaj łatwy i bezpieczny dostęp do zasobów firmowych oraz Internetu, zwiększając produktywność i ochronę danych

Zscaler Secure Private Access (ZTNA)

Udzielaj bezpiecznych dostępów dla użytkowników do wewnętrznych aplikacji i serwisów swojej organizacji, przy użyciu chmurowych mechanizmów weryfikacji i bezpieczeństwa na zasadach ZTNA.

ZSCALER to innowacyjne, chmurowe rozwiązanie, które gwarantuje użytkownikom bezpieczny dostęp do aplikacji i danych, niezależnie od lokalizacji. Działa jak warstwa pośrednia między użytkownikami a aplikacjami, zapewniając kontrolowany i bezpieczny dostęp do zasobów internetowych oraz tych znajdujących się w centrach danych. Bez konieczności stosowania tradycyjnego VPN i niezależnie od lokalizacji użytkownika. 

Rozwiązanie chroni dostęp do aplikacji chmurowych poprzez przekierowanie ruchu przez warstwę bezpieczeństwa Zscaler, która obejmuje moduły takie jak:
• SWG (Secure Web Gateway)
• CASB (Cloud Access Security Broker)
• DLP (Data Loss Prevention)
• Firewall
• Sandbox.
Te moduły zapewniają spójne polityki bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich lokalizacji i dostawcy usług internetowych, nawet jeśli nie są podłączeni do sieci firmowej lub VPN.

Polecane wydarzenie

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Twojej organizacji.
Zabezpiecz się przed nieautoryzowanym dostępem i zapewnij bezpieczeństwo swojej organizacji.

Dzięki rozwiązaniom Zscaler organizacje mogą:

 • wdrożyć nowoczesne mechanizmy nadawania dostępu do danych i aplikacji oparte na tożsamości użytkownika, bez konieczności udzielania dostępu do całej sieci;
 • zredukować obciążenie infrastruktury VPN i łącza internetowego firmy (ruch do aplikacji chmurowych nie musi przechodzić przez sieć
  firmy dla zachowania bezpieczeństwa);
 • podnieść bezpieczeństwo dostępu poprzez integrację z brokerem tożsamości (np. OKTA) i segmentację dostępu w oparciu o profil i rolę
  pracownika;
 • usprawnić i zautomatyzować procesy nadawania dostępu, oparte o tożsamość;
 • ujednolicić polityki dostępowe do strefy Internetu, spójne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich lokalizacji i dostawcy usług
  internetowych (ruch zawsze przechodzi przez Security Stack w chmurze Zscaler);
 • skorzystać z funkcjonalności modułów SWG, CASB, DLP, IPS oraz mechanizmów Zero-Trust;
 • poprawić doświadczenie użytkownika (User Experience) poprzez uproszczenie i przyspieszenie połączeń użytkownika do aplikacji
  w centrum danych oraz w Internecie (mechanizmy Zscaler są transparentne dla użytkownika);
 • kontrolować transfer i wykrywać podejrzane zachowania w dostępie do Internetu;
 • wdrożyć restrykcje w dostępie do Internetu dla wszystkich użytkowników (np. blokada niezaufanych stron internetowych);
 • zredukować koszty utrzymania tradycyjnych urządzeń sieciowych, infrastruktury VPN i urządzeń brzegowych.

Skontaktuj się z nami, wypełnij powyższy formularz!

Chciałbyś dowiedzieć się, jak podnieść poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie?

Zachęcamy do kontaktu z nami – jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości oraz udzielić fachowego doradztwa w doborze odpowiednich rozwiązań dla Twojej organizacji!