Bezpieczny i prosty dostęp do zasobów firmowycH 

Cyolo to platforma dostępu do zasobów firmowych klasy Zero Trust 2.0. Zastępuje klasycznego VPN, który chroni ruch pomiędzy organizacją i jej zasobami, a urządzeniem końcowym pracownika.  

ŁATWY I BEZPIECZNY DOSTĘP

CYOLO zapewnia dostęp do zasobów sieciowych z pełną kontrolą ruchu w organizacji. Pozwala wskazać docelowe miejsce (serwer, zasób) dostępu bez możliwości jego opuszczenia, lub przy próbie jego opuszczenia i próbie przedostania się do innego obszaru odpowiedni zaalarmuje. Dodatkowym składnikiem bezpieczeństwa jest możliwość rejestrowania sesji użytkownika zgodnie ze standardami ZTNA 2.0.

Rozwiązanie zapewnia dostęp do zasobów z urządzeń zaufanych i nie zaufanych zgodnie z określonymi politykami firmy. Pozwala na dostęp w bezpieczny i wygodny sposób do zasobów organizacji lokalnie i w chmurze. Rozwiązanie może być serwowane jako usługa Saas lub jako rozwiązanie on premise.

FUNKCJONALNOŚCI

Zdalny dostęp do aplikacji

Dostęp oparty na ryzyku umożliwia użytkownikowi dostęp tylko do wybranych treści, a nie całej sieci organizacji. Użytkownik, dzięki witrynie Cyolo, ma serwowane aplikacje, do których ma dostęp. Dzięki agentowi instalowanemu na systemach Microsoft Windows, Linux i Mac OS, użytkownik może mieć dostęp do zasobów firmowych z natywnych aplikacji.

Raportowanie i kontrola

Cyolo umożliwia tworzenie zasad na postawie identyfikatora lokalizacji użytkownika, urządzenia i aplikacji. Dzięki nim usprawnia nadzorowanie dostępu w czasie rzeczywistym.

Integracja z systemami zarządzania tożsamością i MFA

Cyolo możemy zintegrować z dostawcami tożsamości takimi jak:

Active diretory,
OKTA
Azure AD,
ADFS (OpenID, SAML)
Cyolo Idp (natywne rozwiązanie SSO)

Nagrywanie sesji

Dzięki Cyolo możesz rejestrować sesje w krytycznych dla organizacji przestrzeniach. Webowe sesji udostępniane pracownikom lub współpracownikom mogą być zapisywane i poddawane analizie w przypadku wystąpienia niebezpiecznych lub spornych sytuacjach. Zapewnia to bezpieczeństwo i możliwość szybkiego rozwiązania problemu lub konfliktu w lub między organizacjami.

ZOBACZ TAKŻE