Systemy MDM / EMM / UEM

Systemy MDM / EMM / UEM, czyli Mobile Device Management / Enterprise Mobile Management / Unified Endpoint Management, to rozwiązania umożliwiające konfigurację i zabezpieczenie niemal wszystkich urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników. Dotyczy to zarówno smartfonów opartych o systemy Android, czy iOS, ale także platform desktopowych, jak Windows czy macOS. Systemy klasy UEM pozwalają także na zarządzanie aplikacjami, które instalowane są na urządzeniach w sposób automatyczny (zgodnie z profilem aplikacyjnym). Nowoczesne narzędzia UEM dają również możliwość zaawansowanej konfiguracji zarządzanych urządzeń oraz automatyzacji zadań związanych z ich obsługą i utrzymaniem. Równie istotną kwestią jest zabezpieczenie danych przechowywanych na urządzeniach mobilnych poprzez zastosowanie konteneryzacji.

  • Wybierając rozwiązanie klasy MDM/EMM/UEM warto zwrócić uwagę, czy i w jakim zakresie wspierane są systemy operacyjne (Android, iOS, Windows, MacOS, Chrome).
  • Z perspektywy administratora systemu, istotnym aspektem jest łatwość rejestracji i enrollmentu urządzeń oraz dostępność narzędzi do wsparcia zdalnego urządzeń.
  • Warto także zwrócić uwagę, w jaki sposób rozwiązanie adresuje strategię Zero Trust.
  • Mając na uwadze aspekty bezpieczeństwo, konieczne jest sprawdzenie mechanizmów obsługi cyklu życia aplikacji, zarządzania dostępem do danych, konteneryzacji i szyfrowania.
  • Gartner zalicza do grona liderów obszaru UEM m.in. rozwiązania VMware, Microsoft, IBM.
  • Systemem promowanym przez EMS Partner jest VMware Workspace One.