Vulnerability Control

Skybox Vulnerability Control – rozwiązanie do zarządzania podatnościami umożliwia podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem oraz uwidacznia te luki, które są krytyczne z punktu widzenia organizacji.

Skybox Konsola Vulnerability Control

Skoncentruj się na odpowiednich podatnościach

Skybox® Vulnerability Control znacząco ułatwia zarządzanie podatnościami, korelując: aspekt biznesowy, sieć oraz kontekst sieciowy zagrożeń, po to, aby odkryć najbardziej ryzykowne luki w zabezpieczeniach organizacji.

Funkcjonalności

Zarządzanie podatnościami w oparciu o występujące ryzyko eliminuje martwe punkty przy ich wykrywaniu, nadaje priorytety w oparciu o kontekst sieciowy i kieruje działania zespołów bezpieczeństwa dokładnie tam, gdzie jest to konieczne.

Change Management Automations

Kompleksowe odkrywanie

Skybox zbiera, poddaje normalizacji i łączy wyniki z wielu aktywnych skanerów podatności oraz innych rozwiązań służących do oceny luk systemowych.

Rule Recertification Workflow

Ocena ryzyka

Vulnerability Control przypisuje obiektywne oceny ryzyka podatnością w stosunku do zasobów oraz grup w oparciu o wiele czynników, również tych unikalnych dla twojej organizacji.

Automated Risk Assessment

Pełna widoczność

Rozwiązanie centralizuje dane o podatnościach i zasobach oraz umieszcza je w aktualizowanych repozytoriach, dzięki którym tworzy funkcjonalny model powierzchni ataku w organizacji.

Change Management Automations

Priorytetyzacja poprawek

Priorytetyzacja poprawek na podstawie ich wpływu na profil ryzyka. Jest to ważne szczególnie tam, gdzie korzystanie z okien serwisowych jest znacząco ograniczone (środowiska OT).

Rule Recertification Workflow

Symulacja ataku

Symulacja ataku przeprowadzona na interaktywnym modelu sieci, pozwala pokazać w jaki sposób topologia sieciowa i mechanizmy zabezpieczeń, eksponują newralgiczne zasoby na potencjalne zagrożenia.

Automated Risk Assessment

Uproszczone raportowanie

Pojedyncze dashboard’y oraz poszczególne narzędzia z możliwością dostosowania. Ułatwiają raportowanie rzeczywistego stanu zgodności organizacji z założeniami oraz śledzenie wpływu działań związanych z bezpieczeństwem w czasie rzeczywistym.

Ponad 140+ integracji

Skybox pobiera i analizuje dane z istniejących rozwiązań bezpieczeństwa dotyczących środowisk IT oraz OT. Integracje pozwalają uprościć złożoną infrastrukturę oraz w łatwy sposób nią zarządzać, polepszając procesy oraz optymalizując istniejące w organizacji rozwiązania.