Zarządzanie Politykami Bezpieczeństwa

Systemy do zarządzania politykami bezpieczeństwa są rozwiązaniami które między innymi dostarczają możliwości weryfikacji sieci i informacji na temat tego jak jest ona zbudowana. Security Policy Management dostarcza również informacji, które elementy oraz gdzie są ze sobą połączone. Tego typu rozwiązania unifikują informację pozyskane z wielu rozwiązań sieciowych, chmurowych czy też OT, po to, aby dostarczyć jeden kompletny widok środowiska. Dzięki tej unifikacji przy ich pomocy możemy zweryfikować compliance sieci na poziomie dostępu, konfiguracji czy budowy polityk dostępowych.

  • Badanie compliance seci jest konieczne po to, aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz zgodności z normami NIST czy też PCI-DSS.
  • Rozwiązania Security Policy Management pozwalają odwzorować firmową politykę bezpieczeństwa, dzięki czemu egzekwowanie jej staje się znacznie łatwiejsze.
  • Rozwiązania SPM mają często możliwość rozbudowy o moduły umożliwiające kontrolę bezpieczeństwa czy też podatności.
  • W dużych, rozległych sieciach składających się z wielu różnych rozwiązań pochodzących od różnych producentów rozwiązania Zarządzania Politykami Bezpieczeństwa stają się koniecznością.

Rozwiązania SPM pozwalają zautomatyzować wiele powtarzanych czynności, których manualna analiza zajęłaby nawet wiele dni. Dzięki automatycznej kolekcji danych, organizacje mają dostęp na  bieżąco do informacji na temat zmian sieciowych, które nastąpiły na urządzeniach oraz otrzymywać powiadomienia o naruszeniu założeń polityki bezpieczeństwa.Dzięki trigerom, operatorzy systemu na bieżąco mogą pozyskiwać informacje o zmiennych w systemie. Pozwoli to zachować odpowiedni poziom reakcji na zdarzenia które mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo organizacji.

Zarządzanie i modelowanie zmian w politykach dostępowych

Jednym z rozwiązań w systemach do zarządzania politykami bezpieczeństwa, jest również to ułatwiające modelowanie oraz wprowadzanie zmian na urządzeniach firewall. Systemy typu Change Management pozwalają zweryfikować istniejące wpisy na wszystkich urządzeniach znajdujących się na ścieżce oraz wskazać te na których te zmiany są konieczne.

Jednym z kroków analizy może być również ocena ryzyka, gdzie zespół bezpieczeństwa otrzyma informację na temat tego w jaki sposób sugerowana zmiana naruszy polityki bezpieczeństwa, czy też odsłoni konkretne podatności. Pozwoli to już na etapie projektowania zmiany wprowadzić odpowiednie modyfikację w sieci tak, aby nie narażać niepotrzebne organizacji na niebezpieczeństwo. Na samym końcu istnieje możliwość automatycznej implementacji oraz wysłania odpowiednich wpisów do urządzeń. Systemy do zarządzania zmianą mogą być również zintegrowane z istniejącymi już w organizacji systemami ticketowymi.