Change Manager

Skybox – Change Manager, rozwiązanie umożliwiające automatyzacje zarządzania zmianą na firewall’ach oraz nadzorowanie cyklu życia reguł i obiektów.

Konsola Skybox Change Manager

Automatyzacja zarządzania zmianą przy pomocy konfigurowalnych przepływów pracy

Skybox® Change Manager umożliwia stworzenie własnych przepływów pracy do tworzenia reguł zapór sieciowych, ponownej certyfikacji czy ich usunięcia. Pomaga to utrzymywać ciągłą zgodność z założeniami organizacji oraz likwidować luki w zabezpieczeniach i ograniczyć ekspozycję na nowe podatności.

Funkcjonalności

Inteligencja przepływu pracy z Change Manager nie tylko umożliwia automatyczną implementację reguł, ale również dostarcza niezbędnej analizy, potrzebnej do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności dla każdej nowo wprowadzanej reguły dostępowej.

Change Management AutomationsIntegracja z systemami ticket’owymi

Rozwiązanie może istnieć jako rozszerzenie, istniejącego systemu ticket’owego lub jako pełnoprawny system obsługujący zgłoszenia, formalizując żądania zmian w celu usprawnienia przepływu pracy.

Rule Recertification Workflow

Analiza narażenia na podatności

Korzystając z modelu sieci, Skybox analizuje w jaki sposób proponowana zmiana może otworzyć ścieżki ataku w stosunku do wcześniej chronionych, newralgicznych zasobów.

Automated Risk Assessment

Analiza w oparciu o model sieciowy

Użycie modelu sieciowego Skybox pozwala sprawdzić, czy proponowane zmiany należy wprowadzać, czy identyczne wpisy nie występują już na analizowanych urządzeniach.

Change Management Automations

Weryfikacja z zewnątrz

Zapewnia obiektywną weryfikację, czy wprowadzone zmiany są zgodne z pierwotnymi żądaniami. Dzięki czemu w prosty sposób, jesteśmy w stanie autoryzować wprowadzone zmiany.

Rule Recertification Workflow

Ocena polityk

Analiza proponowanych zmian pod kątem naruszenia założeń polityk bezpieczeństwa, czy konfiguracyjnych. Odrzucone zmiany na etapie analizy wracają do wnioskującego z prośbą o ponowne rozpatrzenie.

Automated Risk Assessment

Przegląd reguł

Przypisuje metadane do każdej utworzonej reguły, w tym dane dotyczące właściciela, kolejną datę weryfikacji oraz inne szczegóły po to, aby systematycznie weryfikować potrzebę posiadania danej reguły oraz sprawdzać jej zgodność z istniejącymi politykami.

Ponad 140+ integracji

Skybox pobiera i analizuje dane z istniejących rozwiązań bezpieczeństwa dotyczących środowisk IT oraz OT. Integracje pozwalają uprościć złożoną infrastrukturę oraz w łatwy sposób nią zarządzać, polepszając procesy oraz optymalizując istniejące w organizacji rozwiązania.