Firewall Assurance

Rozwiązanie Skybox – Firewall Assurance pozwala scentralizować oraz zautomatyzować zadania związane z zarządzaniem zaporami sieciowymi różnych dostawców oraz ułatwić zarządzanie skomplikowanymi regułami w rozległych sieciach.

Konsola Skybox Firewall Assurance

Ciągła weryfikacja polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienie zgodności z politykami firmowymi oraz najlepszymi praktykami producenta

Skybox® Firewall Assurance umożliwia szybką weryfikację, czy stan sieci w organizacji jest zgodny z założeniami polityki bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie ryzyka związanego z ich bezpieczeństwem.

Funkcjonalności

Firewall Assurance dostarcza rozbudowanego zestawu funkcjonalności do zarządzania, optymalizacji, weryfikacji, oczyszczania, zgodości polityk oraz śledzenia zmian i wiele więcej. A wszystko to z poziomu jednego rozwiązania.

Change Management Automations

Kompletność, centralizacja danych

Automatyczne zbieranie danych, logów i polityk bezpieczeństwa oraz normalizacja informacji dla jednakowego, spójnego widoku niezależnie od producenta firewall’a.

Rule Recertification Workflow

Identyfikacja podatności Firewall’i

Poprzez analizę plików konfiguracyjnych oraz wersji systemu operacyjnego Skybox Firewall Assurance potrafi wskazać luki w zabezpieczeniach urządzeń zapory sieciowej.

Automated Risk Assessment

Widoczność wszystkiego

Szybki wgląd w to, jak zagrożenia związane z zaporą sieciową wpływają na powierzchnię ataku oraz ujawnienie relacji pomiędzy firewall’ami w poszczególnych strefach. Wszystko to dostarczone, za pośrednictwem interaktywnej mapy połączeń.

Change Management Automations

Śledzenie zmian

Śledzenie zmian dzięki ciągłemu monitoringowi Firewall’i oraz wsparciu dostarczonemu przez rozwiązanie Skybox Change Manager które umożliwia tworzenie zgłoszeń dotyczących nowych reguł, ich re-certyfikacji czy usunięciu.

Rule Recertification Workflow

DISA STIGs oraz CIS

Pomoc w implementacji standardów DISA STIGs oraz wzorców CIS po to, by upewnić się, że zapory sieciowe spełniają rekomendację pochodzące z najlepszych praktyk.

Automated Risk Assessment

Tuning IPS

Wskazuje relacje pomiędzy sygnaturami IPS oraz podatnościami występującymi na zasobach, pomagając administratorom poprawnie konfigurować sygnatury IPS na zaporach sieciowych.

Ponad 140+ integracji

Skybox pobiera i analizuje dane z istniejących rozwiązań bezpieczeństwa dotyczących środowisk IT oraz OT. Integracje pozwalają uprościć złożoną infrastrukturę oraz w łatwy sposób nią zarządzać, polepszając procesy oraz optymalizując istniejące w organizacji rozwiązania.