Network Assurance

Rozwiązanie Skybox umożliwiające zarządzanie politykami w celu zapewnienia szerokiej widoczności sieci hybrydowych

Skybox Konsola Network Assurance

Uproszczenie audytu oraz weryfikacji zgodności w sieciach hybrydowych

Skybox® Network Assurance eliminuje złożoność, zarządzania politykami bezpieczeństwa w sieciach fizycznych środowisk IT oraz OT, jak również w środowiskach chmury publicznej i prywatnej.

Bądź częścią innowacji

Zbuduj solidną podstawę dla własnego programu bezpieczeństwa, aby móc wspierać strategiczne projekty biznesowe takie jak, przejście do chmury czy transformacja cyfrowa.

Funkcjonalności

Network Assurance nieustannie weryfikuje to, czy zdefiniowany dostęp nie wykracza poza zasady i reguły przyjęte przez organizacje. Narzędzie odkrywa potencjalne wektory ataku, które może wykorzystać potencjalny atakujący.

Change Management Automations

Kompletne, scentralizowane dane

Automatyczne zbieranie oraz normalizacja danych ze wszystkich urządzeń L3, chmury prywatnej i publicznej oraz sieci OT.

Rule Recertification Workflow

Analiza kontekstowa

Koreluje wszystkie reguły dostępu (również te pochodzące z zasobów chmurowych), znaczniki bezpieczeństwa, reguły rutingu, NAT, proxy, VPN’y oraz wiele więcej po to, by znaleźć dozwolony i zablokowany dostęp.

Automated Risk Assessment

Pełna widoczność

Tworzy wizualny model sieci fizycznych oraz chmurowych po to, aby zrozumieć w jaki sposób ruch może przemieszczać się, między dowolnymi dwoma punktami infrastruktury sieci hybrydowych.

Change Management Automations

Ciągły monitoring zgodności

Dokonuje ciągłej analizy zgodności konfiguracji oraz zasad dostępu, zgodnie ze zdefiniowanymi strefami sieciowymi weryfikując pod kątem naruszeń przełączniki oraz routery.

Rule Recertification Workflow

Analiza ścieżek dostępowych

Analizuje ścieżki sieciowe i łączność aplikacji z dowolnego punktu źródłowego do dowolnego miejsca docelowego, wyszczególniając urządzenia i reguły znajdujące się na trasie analizowanego ruchu.

Automated Risk Assessment

Łatwe raportowanie

Pojedyncze dashboard’y oraz poszczególne narzędzia z możliwością dostosowania. Ułatwiają raportowanie rzeczywistego stanu zgodności organizacji z założeniami oraz śledzenie wpływu działań związanych z bezpieczeństwem w czasie rzeczywistym.

Ponad 140+ integracji

Skybox pobiera i analizuje dane z istniejących rozwiązań bezpieczeństwa dotyczących środowisk IT oraz OT. Integracje pozwalają uprościć złożoną infrastrukturę oraz w łatwy sposób nią zarządzać, polepszając procesy oraz optymalizując istniejące w organizacji rozwiązania.