Zarządzanie i Administracja Tożsamością (IGA)


Cyfryzacja pozwala przedsiębiorstwu na przyszły wzrost, utrzymanie klientów i usprawnienie operacji. Jednak unowocześnienie procesów biznesowych organizacji powoduje zagrożenie bezpieczeństwa danych, ponieważ nowe funkcje chmury zwiększają liczbę punktów dostępu do danych, użytkowników i uprzywilejowanych kont. Sprostanie współczesnym potrzebom wymaga nowoczesnych rozwiązań Identity Governance i Administration (IGA), które umożliwiają zabezpieczenie zasobów chmurowych, hybrydowych i lokalnych.


Co więcej, wraz z rosnącą powagą i liczbą naruszeń danych, rządy i organizacje branżowe w dalszym ciągu zmieniają wymagania dotyczące zgodności, aby zmusić firmy do dostarczenia dokumentacji zarządzania programem cyberbezpieczeństwa. Ciągły monitoring kontroli wewnętrznego bezpieczeństwa informacji, a także zewnętrzni partnerzy biznesowi, w tym aplikacje i rozwiązania ERP w chmurze, to kolejne bariery dla modernizacji IT.

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i administrowania tożsamością (IGA), które może przyspieszyć i umożliwić migrację do chmury powinno:

  • Spełnić oczekiwania klientów dzięki bezpiecznemu rozwiązaniu opartemu na chmurze.
  • Skutecznie monitorować krajobraz zagrożeń cyfrowych w celu ograniczenia ryzyka cyberbezpieczeństwa.
  • Zapewnić ograniczenia ryzyka finansowego, reputacyjnego i operacyjnego.
  • Spełnić wymagania prawne i branżowe dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych.
  • Oceniać i chronić: dostęp do wrażliwych danych klientów oraz danych finansowych i procesów transakcyjnych.

Transformacja cyfrowa opiera się na elastyczności, mocy oraz wygodzie przetwarzania w chmurze. Firmy potrzebują rozwiązania IGA, które umożliwia operacje w chmurze i lokalnie. Chociaż dostawcy usług chmurowych (CSP) pracują nad ochroną swoich sieci, systemów i oprogramowania przed cyberprzestępcami, organizacje również muszą przejąć kontrolę nad danymi, które gromadzą, przechowują i przesyłają. Skupienie się na zewnętrznym monitorowaniu, np. adresów IP i bezpieczeństwie sieci, adresuje tylko jeden aspekt problematyki zasobów chmurowych i hybrydowych.