Saviynt Enterprise Identity Cloud

Tożsamość w przedsiębiorstwie 

Wiodąca platforma do zarządzania tożsamością, gotowa do współpracy z chmurą i szybkiego skalowania.  

TożsamośćNa nowo. Saviynt Enterprise Identity Cloud łączy klika narzędzi do zarządzania tożsamością w jednej platformie. Kontrola i zarządzanie ryzykiem dla każdego użytkownika, aplikacji i chmury mogą znaleźć się w jednym miejscu. Wdrażaj ludzi, aplikacje, urządzenia w przeciągu kilku minut i selektywnie dawaj i kontroluj dostęp w dowolnym momencie.  

Cechy:

Identity Governance & Administration 

 • Przydziel odpowiedni dostęp na odpowiedni czas
 • Zwiększ produktywność dzięki interfejsowi przyjaznemu dla użytkownika
 • Zwiększ wydajność dzięki zautomatyzowanemu procesowi „ostatniej mili”.
 • Zredukuj problemy regulacyjne dzięki narzędziom zapewniającym zgodność 

Identity Governance & Administration 

 • Przydziel odpowiedni dostęp na odpowiedni czas
 • Zwiększ produktywność dzięki interfejsowi przyjaznemu dla użytkownika
 • Zwiększ wydajność dzięki zautomatyzowanemu procesowi „ostatniej mili”.
 • Zredukuj problemy regulacyjne dzięki narzędziom zapewniającym zgodność 

Dostęp Uprzywilejowany 

 • Wykorzystają zasadę najmniejszych przywilejów i wdróż model Zero Trust
 • Zarządzaj dostępem uprzywilejowanym dla dowolnej aplikacji
 • Zmniejsz ryzyko nieautoryzowanego dostępu dzięki elewacji dostępu Just in Time 
 • Wyeliminuj konta z nadmiernymi uprawnieniami dzięki modułowi analitycznemu

Dostęp Uprzywilejowany 

 • Wykorzystają zasadę najmniejszych przywilejów i wdróż model Zero Trust
 • Zarządzaj dostępem uprzywilejowanym dla dowolnej aplikacji
 • Zmniejsz ryzyko nieautoryzowanego dostępu dzięki elewacji dostępu Just in Time 
 • Wyeliminuj konta z nadmiernymi uprawnieniami dzięki modułowi analitycznemu

Zarządzanie dostępem do aplikacji 

 • Zyskaj zaufanie dzięki gotowym modułom audytu zgodności
 • Ogranicz oszustwa dzięki zarządzaniu separacją obowiązków (SoD) dla poszczególnych aplikacji
 • Zautomatyzuj monitorowanie trwałych uprawnień 

Zarządzanie dostępem do aplikacji 

 • Zyskaj zaufanie dzięki gotowym modułom audytu zgodności
 • Ogranicz oszustwa dzięki zarządzaniu separacją obowiązków (SoD) dla poszczególnych aplikacji
 • Zautomatyzuj monitorowanie trwałych uprawnień 

Kontrola dostępu do danych 

 • Nie pozwól, aby dane wrażliwe dostały się w niepowołane ręce
 • Zyskaj wgląd w dostęp do wrażliwych danych  
 • Identyfikuj i łagodź skutki naruszenia kontroli  
 • Definiuj polityki zapobiegające eksfiltracji danych  

Kontrola dostępu do danych 

 • Nie pozwól, aby dane wrażliwe dostały się w niepowołane ręce
 • Zyskaj wgląd w dostęp do wrażliwych danych  
 • Identyfikuj i łagodź skutki naruszenia kontroli  
 • Definiuj polityki zapobiegające eksfiltracji danych  

Zarządzanie dostępem firm trzecich 

 • Bez obaw współpracuj z podmiotami zewnętrznymi  
 • Zredukuj ryzyko wśród pracowników zdalnych  
 • Zarządzaj cyklem życia organizacji zewnętrznych, osób i tożsamości  
 • Skonsoliduj widoczność i kontrolę dostępu w jednej platformie  

Zarządzanie dostępem firm trzecich 

 • Bez obaw współpracuj z podmiotami zewnętrznymi  
 • Zredukuj ryzyko wśród pracowników zdalnych  
 • Zarządzaj cyklem życia organizacji zewnętrznych, osób i tożsamości  
 • Skonsoliduj widoczność i kontrolę dostępu w jednej platformie  

Możliwości platformy

Wdrażaj raz i włączaj kiedy chcesz 

Dzięki procesom workflow dla aplikacji i tożsamości 

 • Skróć czas onboardingu pracownika o 90% dzięki uproszczeniu całego procesu 
 • Włącz dodatkowe funkcje, w tym IGA, AAG, PAM i zarządzanie kontem serwisowym w dowolnym momencie — nie jest wymagane dodatkowe wdrożenie 
 • Popraw stan bezpieczeństwa, zapewniając nadzór i zarządzanie dla wszystkich aplikacji 

Wdrażaj raz i włączaj kiedy chcesz 

Dzięki procesom workflow dla aplikacji i tożsamości 

 • Skróć czas onboardingu pracownika o 90% dzięki uproszczeniu całego procesu 
 • Włącz dodatkowe funkcje, w tym IGA, AAG, PAM i zarządzanie kontem serwisowym w dowolnym momencie — nie jest wymagane dodatkowe wdrożenie 
 • Popraw stan bezpieczeństwa, zapewniając nadzór i zarządzanie dla wszystkich aplikacji 

Pracuj mądrzej, nie ciężej 

Z jedynym inteligentnym magazynem tożsamości 

 • Nigdy nie przekraczaj limitów dzięki najbardziej skalowalnemu magazynowi tożsamości  
 • Uzyskaj niezrównaną, szczegółową widoczność wszystkich tożsamości, dostępu i aktywności użytkowania 
 • Uruchamiaj automatyzację dzięki inteligentnym analizom, które obniżają koszty i przyspieszają decyzje 

Pracuj mądrzej, nie ciężej 

Z jedynym inteligentnym magazynem tożsamości 

 • Nigdy nie przekraczaj limitów dzięki najbardziej skalowalnemu magazynowi tożsamości  
 • Uzyskaj niezrównaną, szczegółową widoczność wszystkich tożsamości, dostępu i aktywności użytkowania 
 • Uruchamiaj automatyzację dzięki inteligentnym analizom, które obniżają koszty i przyspieszają decyzje 

Niech maszyny wykonują najcięższe zadania 

A zaawansowana analityka zapewnia wieloplatformowy wgląd w tożsamość 

 • Przyspiesz podejmowanie decyzji dzięki inteligentnym rekomendacjom  
 • Redukuj ekspozycję dzięki wglądowi w ryzyko związane z tożsamością w całym cyklu jej życia  
 • Szybka integracja i udostępnianie aplikacji za pomocą Identity Bot 

Niech maszyny wykonują najcięższe zadania 

A zaawansowana analityka zapewnia wieloplatformowy wgląd w tożsamość 

 • Przyspiesz podejmowanie decyzji dzięki inteligentnym rekomendacjom  
 • Redukuj ekspozycję dzięki wglądowi w ryzyko związane z tożsamością w całym cyklu jej życia  
 • Szybka integracja i udostępnianie aplikacji za pomocą Identity Bot 

Przynieś więcej danych na stronę tożsamości 

Uzupełnij swoje narzędzia bezpieczeństwa o dane 

 • Synchronizuj logi aktywności i dostępu z innymi narzędziami dostępu i cyberbezpieczeństwa 
 • Monitoruj i raportuj tożsamość z większym kontekstem  
 • Usprawnij wykrywanie zagrożeń i szybko reaguj na incydenty związane z bezpieczeństwem 

Przynieś więcej danych na stronę tożsamości 

Uzupełnij swoje narzędzia bezpieczeństwa o dane 

 • Synchronizuj logi aktywności i dostępu z innymi narzędziami dostępu i cyberbezpieczeństwa 
 • Monitoruj i raportuj tożsamość z większym kontekstem  
 • Usprawnij wykrywanie zagrożeń i szybko reaguj na incydenty związane z bezpieczeństwem 

Graj dobrze z innymi 

Otwarta platforma, która łączy się z całym ekosystemem IT 

 • Przyspiesz wdrażanie i bezpieczeństwo dzięki integracjom o znaczeniu krytycznym 
 • Zyskaj przewagę dzięki setkom gotowych zestawów reguł SOD, szablonów certyfikacji i kontroli dla każdej aplikacji  
 • Opracuj własne integracje i rozwiązania 
 • Twórz lub wprowadzaj własne procesy workflow, konektory i formularze dotyczące tożsamości 

Graj dobrze z innymi 

Otwarta platforma, która łączy się z całym ekosystemem IT 

 • Przyspiesz wdrażanie i bezpieczeństwo dzięki integracjom o znaczeniu krytycznym 
 • Zyskaj przewagę dzięki setkom gotowych zestawów reguł SOD, szablonów certyfikacji i kontroli dla każdej aplikacji  
 • Opracuj własne integracje i rozwiązania 
 • Twórz lub wprowadzaj własne procesy workflow, konektory i formularze dotyczące tożsamości