Demo

  Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy uzgodnili dogodny termin prezentacji demo.  Privileged Remote Access

  UPRZYWILEJOWANY DOSTĘP ZDALNY

  KONTROLA DOSTĘPU ZDALNEGO, REJESTRACJA SESJI UPRZYWILEJOWANYCH

  BeyondTrust Privileged Remote Access zapewnia kontrolę nad dostępem dostawców, kontraktorów i administratorów do krytycznej infrastruktury IT, jednocześnie umożliwiając rejestrację sesji z wykorzystaniem kont uprzywilejowanych.

  Funkcje
  i możliwości

  Rozwiązanie umożliwia wdrożenie zasady najmniejszego uprzywilejowania, regulując i ograniczając poziom dostępu użytkowników.

  Kontrola i rejestracja sesji z wykorzystaniem standardowych protokołów połączeniowych (RDP, VNC, HTTP/S i SSH), zapewnia bezpieczeństwo wykorzystania kont uprzywilejowanych.

  Ograniczenie ataków poprzez konsolidację śledzenia, zatwierdzania i audytowania użycia kont uprzywilejowanych, a także poprzez utworzenie pojedynczej ścieżki dostępu.

  Automatyczne wprowadzanie poświadczeń bezpośrednio do sesji uprzywilejowanych zapewnia oddzielenie użytkowników od haseł.

  Śledzenie ścieżek audytowych, analiza sesji uprzywilejowanych i inne funkcje raportowe, gromadzące dane o dostępach w czasie rzeczywistym lub po ich zakończeniu, usprawnia proces zachowania zgodności.

  Cechy rozwiązania

  Kontrola kontraktorów

  Ograniczaj kontraktorów dzięki granularnym, opartym na rolach politykom dostępu do określonych systemów, wykorzystując zdefiniowane parametry sesji.

  Kontrola administratorów

  Zarządzaj i ograniczaj dostęp administratorów do określonych systemów bez zmniejszania produktywności.

  AUDYT I COMPLIANCE

  Audytuj działania związane z wykorzystaniem kont uprzywilejowanych i zapewnij swojej organizacji zgodność.

  ZDALNY DOSTĘP BEZ VPN

  Dzięki redukcji liczby połączeń VPN, zmniejszona zostaje też liczba punktów, które mogą zostać wykorzystane, do uzyskania nieuprawnionego dostępu do zasobów w infrastrukturze.

  Korzyści biznesowe

  Kontrola dostępu

  Nadawanie granularnego dostępu do określonych systemów.

  Poprawa bezpieczeństwa poprzez eliminację dostępu do całej infrastruktury.

  Bez konieczności użycia VPN.

  Audyt

  Weryfikacja dostawców pod kątem uzyskiwanego dostępu do zasobów.

  Rejestracja sesji oraz metadanych.

  Zachowanie compliance’u.

  Zarządzanie

  Eliminacja nadmiarowego dostępu, bez ograniczenia produktywności.

  O producencie

  BeyondTrust to światowy lider w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Oferując kompleksową platformę bezpieczeństwa, integrującą szereg modułów i wspomagającą zapobieganie naruszeniom, wspiera organizacje w zakresie ochrony przywilejów dla endpointów, serwerów, środowisk chmurowych i DevOps, a także dla urządzeń sieciowych. BeyondTrust dostarczył swoje rozwiązania do ponad 20 000 klientów na całym świecie.