Środowisko użytkownika
Rozwiązanie

Środowisko użytkownika

Polecimy Tobie sprawdzone
rozwiązania dedykowane zarządzaniu
środowiskiem użytkowników

Środowisko użytkownika

Co to środowisko robocze użytkownika?

Mówiąc o środowisku użytkownika, mamy na myśli przede wszystkim obszar zarządzania i ochrony stacji roboczych, na których pracownicy wykonują pracę. Wdrożenie i egzekwowanie odpowiednich zasad dotyczących wykorzystania firmowego i prywatnego sprzętu do celów firmowych jest niezwykle istotne dla zachowania bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa. Niezbędne do tego są odpowiednie narzędzia, które pozwalają w wydajny i przejrzysty sposób obsłużyć całą flotę urządzeń wykorzystywanych w organizacji, niezależnie od rodzaju urządzenia (systemy UEM/EMM/MDM).

Naturalnie, równie istotne jest wdrożenie odpowiednich narzędzi zabezpieczających poszczególne urządzenia. Rozwiązania antywirusowe często są niewystarczające i ustępują pola bardziej zaawansowanym narzędziom typu EDR/XDR, które dostosowane są odpowiedniego reagowania na obecne zagrożenia i im zapobieganiu.

Z kolei wirtualizacja stacji roboczych (obszar VDI) pozwala spojrzeć na środowisko użytkownika z jeszcze innej strony. Technologia umożliwia uniezależnienie pracownika od fizycznego urządzenia, zastępując je wirtualnym pulpitem (obszarem roboczym) użytkownika, który może do niego uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia. Wszystkie dane, na których użytkownik pracuje składowane są centralnie (analogicznie jak w przypadku tradycyjnej wirtualizacji serwerów), a wirtualizator jest odpowiedzialny za odpowiednie ich udostępnienie autoryzowanemu pracownikowi w taki sposób, by zapewnić mu komfort i ciągłość pracy.

Środowisko użytkownika, to jednak nie tylko stacje robocze. To także narzędzia wspomagające codzienną pracę pracowników i wspomagające spełnienie procedur bezpieczeństwa, a także systemy umożliwiające zapewnienia wsparcia przez dedykowane zespoły HelpDesk.

Do tej pierwszej kategorii należą centralnie zarządzane, osobiste magazyny haseł, które pomagają dbać o zachowanie higieny poświadczeń – szczególnie do tych wrażliwych systemów, fizyczne klucze uwierzytelniające umożliwiające wdrożenie mechanizmów dwuskładnikowej autoryzacji, a także szyfrowane nośniki danych w formie przenośnej pamięci USB, które pomimo rozwoju przestrzeni dyskowych w chmurze, wciąż często są wykorzystywane przez pracowników.

Drugą grupę stanowią systemy wsparcia użytkowników, które pozwalają – szczególnie w dobie pracy zdalnej – szybki i bezpieczny dostęp do urządzenia użytkownika (bez względu na to jakie jest to urządzenie), przejęcie nad nim zdalnej kontroli i wykonanie prac serwisowych. Dedykowane i dobrze skonfigurowane narzędzia tego typu są istotne zarówno z perspektywy wydajności pracy zespołów wsparcia, a także spełnienia wymogów bezpieczeństwa i zgodności.

Czy wiesz, że...

94% malware’u dostarczane jest przez e-mail.
źródło: Verizon

26% organizacji nie posiada rozwiązania ochrony stacji roboczych, które potrafi automatycznie wykryć i zatrzymać atak ransomware.
źródło: Check Point

Zaledwie 12% organizacji, które zezwalają na dostęp zdalny z urządzeń mobilnych, stosuje rozwiązania typu Mobile Threat Defense.
źródło: Check Point

Średnio, przedsiębiorstwa stają się ofiarami ataków ransomware co 11 sekund.
źródło: Cybersecurity Ventures

1 na 36 urządzeń mobilnych ma zainstalowane aplikacje wysokiego ryzyka.
źródło: Symantec

17% wrażliwych danych przedsiębiorstwa dostępne jest dla wszystkich pracowników.
źródło: Varonis

Proponowane produkty

Współpracujemy z najlepszymi producentami oprogramowania, uznawanymi za liderów w swoich obszarach.
Nasze portfolio dobieramy w taki sposób, żeby jak najlepiej zaadresować wyzwania klientów.

Zarządzanie urządzeniami - UEM/MDM

Systemy MDM / EMM / UEM, czyli Mobile Device Management / Enterprise Mobile Management / Unified Endpoint Management, to rozwiązania umożliwiające konfigurację i zabezpieczenie niemal wszystkich urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników. Dotyczy to zarówno smartfonów opartych o systemy Android, czy iOS, ale także platform desktopowych, jak Windows czy macOS. Systemy klasy UEM pozwalają także na zarządzanie aplikacjami, które instalowane są na urządzeniach w sposób automatyczny lub do instalacji przez użytkownika (Mobile Applicatiom Management). Nowoczesne narzędzia UEM dają również możliwość zaawansowanej konfiguracji zarządzanych urządzeń oraz automatyzacji zadań związanych z ich obsługą i utrzymaniem, co jest szczególnie istotne rozważając nowoczesne metody zarządzania urządzeniami z systemem Windows10 (Windows10 Modern Management). Równie istotną kwestią jest zabezpieczenie danych przechowywanych na urządzeniach mobilnych poprzez zastosowanie konteneryzacji (Mobile Content Management).

Warto zwrócić uwagę, ze coraz częściej pracownicy wybierają do pracy swoje prywatne urządzenia. W tym kontekście, rozwiązania UEM pozwalają na bezpieczne wprowadzenie urządzeń prywatnych do przedsiębiorstwa z zachowaniem bezpieczeństwa danych firmowych. Zabezpieczenie danych na urządzeniu mobilnym nie ogranicza się jedynie do tzw. konteneryzacji, czyli zaszyfrowania danych znajdujących się już na telefonie czy tablecie. Zabezpieczenie danych firmowych powinno odbywać się na poziomie poszczególnych elementów infrastruktury i mechanizmów dostępowych zgodnie ze strategią Zero Trust Security. Główną koncepcją tego podejścia jest stwierdzenie „nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj”, co oznacza że urządzenia nie powinny być domyślnie zaufane, nawet jeśli pracują w sieci korporacyjnej i nawet jeśli wcześniej już zostały zweryfikowane. Kontroli i zabezpieczeniu powinien podlegać każdy aspekt dostępu do danych jakie rozwiązania UEM mogą weryfikować.

Ochrona stacji roboczych - EDR

Rozważając wybów systemu EDR (Endpoint Detection and Response) zamiast tradycyjnego oprogramowania antywirusowego warto spojrzeć na kilka aspektów. Przede wszystkim, EDR oferuje znacznie lepszą ochronę. Tradycyjne antywirusy są skoncentrowane na rozpoznawaniu znanych wirusów opartych na sygnaturach, ale niekoniecznie radzą sobie nieznanych zagrożeniami. EDR potrafi wykryć nawet te najbardziej złożone i nowe ataki, co jest niezwykle istotne w dobie ciągłej ewolucji technik ofensywnych. Ponadto, systemy EDR pozwalają na reakcję w czasie rzeczywistym. To oznacza, że gdy wykryją potencjalne zagrożenie, mogą podjąć natychmiastowe działania w celu zablokowania ataku, co jest kluczowe w zapobieganiu poważnym szkodom.

Co więcej, analiza behawioralna zaimplementowana w systemach EDR to niezwykle skuteczny mechanizm wykrywania nawet subtelne oznak ataku, które mogą umknąć tradycyjnym antywirusom. Stosując te mechanizmy EDR pozwala chronić organizacje przed ransomware, jednym z najpoważniejszych rodzajów malware.

Gdy dochodzi do incydentów bezpieczeństwa, EDR pomaga w zarządzaniu nimi. Pozwala na dokładne śledzenie ataków, analizę ich źródeł i efektywną reakcję. Umożliwia dokładne monitorowanie wszystkich urządzeń końcowych i ruchu sieciowego, co daje organizacjom pełną kontrolę nad środowiskiem IT. Wreszcie, EDR pomaga spełnić wymagania dotyczące zgodności w zakresie bezpieczeństwa danych.

VDI

Technologia VDI (Virtual Desktop Infrastructure), czyli wirtualizacja stacji roboczych, stanowi odzwierciedlenie systemów operacyjnych i aplikacji, które fizycznie nie są zlokalizowane na komputerze użytkownika, a znajdują się w innym miejscu. W istocie są to wstępnie skonfigurowane obrazy systemu Windows lub Linux, do których można uzyskać zdalny dostęp przez sieć wewnętrzną lub Internet. Mechanizmy systemu wirtualizacji w momencie uzyskania żądania o dostęp do maszyny wirtualnej, natychmiast aktywują obraz i udzielają dostępu do wirtualnego pulpitu użytkownika.

Zagadnienie VDI obejmuje rozwiązania, które centralizują serwowanie aplikacji biznesowych i systemów operacyjnych dla całych lub części organizacji. Dostarczanie i przechowywanie zasobów może następować zarówno w przestrzeni własnej przedsiębiorstwa, tj. zasobów serwerowych lub jako usługa chmurowa, np. Microsoft Azure, Google Cloud Platform, czy Amazon Web Services. I chociaż wirtualny pulpit może wyglądać i działać jak zwykły komputer, to oferuje szereg korzyści zarówno użytkownikowi jak i całemu przedsiębiorstwu.

Osobisty manager haseł

W dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym użytkownicy korzystają z wielu kont online, bezpieczeństwo haseł i łatwość zarządzania nimi są kluczowe. Dlatego też zastosowanie menedżera haseł może okazać się kluczowe z perspektywy ochrony użytkowników i  organizacji. Rozwiązania nie tylko pomaga tworzyć silne, trudne do złamania hasła i przechowuje je w sposób bezpieczny, ale pozwala również zarządzać poświadczeniami wielu kont online – również tych współdzielonych.

Dodatkowo, korzystanie z menedżera haseł to także wygoda i oszczędność czasu. Użytkownik nie musi już ręcznie wpisywać haseł – menedżer automatycznie wypełnia odpowiednie pola logowania na odwiedzanych stronach internetowych. To nie tylko przyspiesza proces logowania, ale także eliminuje błędy spowodowane literówkami czy błędami w hasłach. Co więcej, menedżer haseł oferuje funkcję synchronizacji, co oznacza, że pracownik może korzystać z haseł na różnych urządzeniach – komputerze, smartfonie czy tablecie.

Menedżer haseł to nie tylko narzędzie do zwiększenia bezpieczeństwa samych poświadczeń, ale także narzędzie przyczyniające się do ogólnej poprawy świadomości bezpieczeństwa informatycznego w organizacji, poprzez wspomaganie wypracowania podstawowych nawyków związanych z higieną poświadczeń i dbałości o bezpieczeństwo danych wrażliwych.

Wsparcie zdalne użytkowników - HelpDesk

Upowszechnienie pracy zdalnej oraz wzrost liczby urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów, kolektorów danych) wykorzystywanych w codziennych zadaniach, powodują że systemy wsparcia użytkowników stają się kluczowymi narzędziami mającymi wpływ nie tylko na efektywność pracy zespołów wsparcia, ale także na bezpieczeństwo informatyczne całej organizacji. Dobre systemy wsparcia użytkowników pozwalają serwisantom pracującym w zespołach HelpDesk zarówno na szybki, bezkolizyjny i natychmiastowy dostęp do różnych typów urządzeń, na których pracują użytkownicy, ale także umożliwiają stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa, gwarantujących ochronę wspieranych środowisk.

Łatwy dostęp zdalny do urządzeń na których pracują użytkownicy końcowi niesie z sobą zarówno wiele zalet, ale jednoczenie może zwiększać ryzyko występowania incydentów bezpieczeństwa. Incydenty takie mogą wynikać z różnych przyczyn. Może być to kwestia błędów w oprogramowaniu, które to mogą zostać wykorzystane do nieautoryzowanego dostępu do maszyn, ale również mogą się zdarzyć umyślne działania pracowników, zmierzające do wykorzystania systemu wsparcia zdalnego w niewłaściwy i niebezpieczny sposób lub po prostu wynikające z nierozwagi lub niewiedzy jego użytkowników. Dlatego kluczowym zadaniem jest zbudowanie systemu wsparcia zdalnego gdzie zaadresowane są wszystkie aspekty wpływające na jego bezpieczeństwo. Zarówno kwestie architektury, uprawnień oraz późniejszego audytu.

Szyfrowana pamięć przenośna

Szyfrowane pamięci USB są niezwykle przydatne przede wszystkim ze względu fakt, że zapewniają silną ochronę przechowywanych na nich danych. Dzięki temu, nawet w przypadku utraty lub kradzieży pamięci USB, dane pozostają bezpieczne przed nieautoryzowanym dostępem. Tym samym, korzystanie z szyfrowanych pamięci USB pomaga spełnić wymagania i normy dotyczące ochrony danych. Szczególnie, gdy wdroży się je w modelu centralnego zarządzania z wykorzystaniem konsoli rejestrującej użycie szyfrowanych nośników.

Od strony użytkownika, szyfrowane pamięci USB oferują szybki i łatwy dostęp do danych po wprowadzeniu hasła lub uwierzytelnienia. Nie trzeba ręcznie wpisywać haseł ani martwić się o bezpieczeństwo informacji podczas transportu danych. Z pamięci można korzystać na różnych urządzeniach, co sprawia, że są one bardzo wszechstronne. Warto również podkreślić, że szyfrowane pamięci USB są proste w obsłudze i dostępne dla szerokiego grona użytkowników. To narzędzie, które może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo przenoszonych danych, bez zbędnej uciążliwości dla użytkownika.

Formularz kontaktowy