Wirtualizacja stacji roboczych (VDI)

Technologia VDI (Virtual Desktop Infrastructure), czyli wirtualizacja stacji roboczych, stanowi odzwierciedlenie systemów operacyjnych i aplikacji, które fizycznie nie są zlokalizowane na komputerze użytkownika, a znajdują się w innym miejscu. W istocie są to wstępnie skonfigurowane obrazy systemu Windows lub Linux, do których można uzyskać zdalny dostęp przez sieć wewnętrzną lub Internet. Mechanizmy systemu wirtualizacji w momencie uzyskania żądania o dostęp do maszyny wirtualnej, natychmiast aktywują obraz i udzielają dostępu do wirtualnego pulpitu użytkownika.

Zagadnienie VDI obejmuje rozwiązania, które centralizują serwowanie aplikacji biznesowych i systemów operacyjnych dla całych lub części organizacji. Dostarczanie i przechowywanie zasobów może następować zarówno w przestrzeni własnej przedsiębiorstwa, tj. zasobów serwerowych lub jako usługa chmurowa, np. Microsoft Azure, Google Cloud Platform, czy Amazon Web Services. I chociaż wirtualny pulpit może wyglądać i działać jak zwykły komputer, to oferuje szereg korzyści zarówno użytkownikowi jak i całemu przedsiębiorstwu. Między innymi dlatego VDI z każdym rokiem zwiększa swój wpływ na sposób dostarczania użytkownikom stacji roboczych. W 2020 roku wzrost wykorzystania wirtualnych pulpitów wyniósł 98%. Dla 2021 roku szacuje się wzrost o 68%.

  • Podstawową korzyścią wynikającą ze stosowania wirtualizacji desktopów jest poprawa bezpieczeństwa. Dane firmowe przechowywane są na serwerach, a nie na urządzeniach użytkowników, co znacząco redukuje ryzyko utraty danych wynikającej z utraty urządzenia.
  • Wykorzystanie zasobów serwera wirtualizacji powoduje, że użytkownicy mogą wykorzystywać dowolne urządzenie (w tym własne – BYOD), bez obawy o spadek wydajności i mocy obliczeniowej sprzętu.
  • Wirtualne pulpity są szczególnie atrakcyjne dla firm, które zatrudniają pracowników tymczasowych lub sezonowych. Wirtualizacja stacji roboczych powala szybko wyskalować niezbędne zasoby i dostarczać niezbędne aplikacje, a wirtualne komputery można łatwo przypisywać i usuwać w zależności od bieżących potrzeb.
  • Ogromną zaletą stosowania wirtualizacji stacji roboczych jest uproszczenie zarządzania systemami. Usystematyzowane profile konfiguracyjne, ujednolicone zarządzanie aktualizacjami, zdefiniowane pule aplikacji i pełna kontrola nad licencjami pozwalają znacznie zredukować czas potrzebny na obsługę środowiska użytkowników.
  • VDI to również redukcja kosztów poprzez uniezależnienie się od wydajności sprzętu oraz możliwość stosowania cienkich klientów i własnych urządzeń (BYOD). Ponadto, centralnie zarządzane środowiska pozwalają zmniejszenie liczby zapytań do zespołów wsparcia i obniżenie kosztów obsługi serwisowej.
  • Do najbardziej uznanych producentów technologii VDI należą VMware, Microsoft oraz Citrix.
  • Technologią promowaną przez EMS Partner jest VMware Horizon.