Demo

  Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy uzgodnili dogodny termin prezentacji demo.  ACTIVE DIRECTORY BRIDGE

  Zarządzanie uprawnieniami

  LOGOWANIE DO SYSTEMÓW UNIX, LINUX I MAC OSX POŚWIADCZENIAMI WINDOWS

  BeyondTrust Active Directory Bridge centralizuje zarządzanie użytkownikami dla środowisk Unix, Linux i Mac OSX. Rozwiązanie rozszerza uwierzytelnianie Kerberos w Active Directory i daje możliwość logowania poświadczeniami AD i wykorzystania polis grupowych na platformach innych niż Windows.

  Funkcje
  i możliwości

  Rozwiązanie BeyondTrust Active Directory Bridge pozwala użytkownikom korzystać z poświadczeń Active Directory (nazwa użytkownika i hasło) uzyskać dostęp do systemów Unix, Linux i Mac OSX.

  Rozszerzenie funkcji natywnych narzędzi do zarządzania politykami grupowymi, pozwala uwzględniać ustawienia dla systemów Unix, Linux i Mac OSX, i osiągnąć spójną konfigurację w całej infrastrukturze.

  Scentralizowany moduł raportowania zawiera setki wbudowanych raportów.

  Centralne zarządzanie dostępem do systemów innych niż Windows, poprzez wskazanie, którzy użytkownicy mogą logować się do jakich systemów poprzez Active Directory.

  Migracja użytkowników z komputerów stacjonarnych na maszyny wirtualne lub pomiędzy systemami, bez konieczności nieustannego, ponownego wprowadzania poświadczeń. Wykorzystanie Kerberos, protokołu uwierzytelniania Active Directory, ułatwia autentykację użytkowników, niezależnie od platformy.

  Z tego rozwiązania korzystają:

  Cechy rozwiązania

  WYKORZYSTAJ AD W PEŁNI

  Wykorzystaj jeden zestaw narzędzi do zarządzania użytkownikami zarówno w systemach Windows i Unix/Linux.

  COMPLIANCE

  Daj dostęp zespołom bezpieczeństwa do danych audytowych i centralnie zarządzaj polisami grupowymi.

  WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

  Wykorzystaj AD do pojedynczego logowania i określania zasady dostępu do zasobów plikowych w systemach innych niż Windows.

  Szerokie wsparcie systemów

  BeyondTrust Active Directory Bridge wspiera szeroki zakres platform Unix, Linux i Mac OSX, w tym CentOS, Debian, Fedora, FreeBSD, HP-UX, IBM AIX, Oracle Enterprise Linux, Suse, RedHat, Solaris, Ubuntu i inne.

  Korzyści biznesowe

  Optymalizacja

  • Wykorzystanie poświadczeń AD w dostępie do systemów Unix, Linux i Mac OSX.
  • Konserwacja kont i aktualizacja haseł z wykorzystaniem ADUC.
  • Ujednolicenie polityk i uproszczenie propagacji użytkowników.

  Compliance

  • Informacje audytowe oraz raporty uwierzytelniania w obrębie całej infrastruktury.
  • Spójna definicja użytkowników i polityk w całej organizacji.

  Bezpieczeństwo

  • Pojedyncze logowanie do każdej aplikacji obsługującej Kerberos lub LDAP.
  • Ujednolicony dostęp do współdzielonych zasobów plikowych.
  • Scentralizowana kontrola nad dostępem do systemów innych niż Windows.

  O producencie

  BeyondTrust to światowy lider w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Oferując kompleksową platformę bezpieczeństwa, integrującą szereg modułów i wspomagającą zapobieganie naruszeniom, wspiera organizacje w zakresie ochrony przywilejów dla endpointów, serwerów, środowisk chmurowych i DevOps, a także dla urządzeń sieciowych. BeyondTrust dostarczył swoje rozwiązania do ponad 20 000 klientów na całym świecie.