Demo

  Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy uzgodnili dogodny termin prezentacji demo.  Privilege Management for Unix/Linux

  Zarządzanie uprawnieniami dla serwerów Unix/Linux

  Granularne nadawanie uprawnień dla użytkowników serwerów Unix/Linux

  BeyondTrust Privilege Management dla serwerów Unix/Linux zmniejsza ryzyko nadużycia przywilejów, poprzez przypisanie podwyższonych uprawnień wyłącznie dla autoryzowanych aktywności. Wbudowane mechanizmy audytowe zapewniają kontrolę wykorzystania aplikacji lub skryptu, a także rejestrowanie i monitorowanie działań użytkownika.

  Funkcje
  i możliwości

  Bezpieczne przechowywane, indeksowane dzienniki wprowadzanych ciągów znaków, zarejestrowanych aktywności i innych zdarzeń z wykorzystaniem kont o wysokich przywilejach, pozwalają sprawować pełną kontrolę nad systemami Unix/Linux.

  Zwiększanie uprawnień standardowych użytkowników w systemach Unix/Linux, poprzez precyzyjne zdefiniowanie polityk.

  Uwzględnienie parametrów takich jak czas, data, lokalizacja i stan podatności aplikacji/zasobów, usprawnia podejmowanie decyzji o nadaniu uprawnień.

  Audytowanie i raportowanie zmian w plikach systemowych i aplikacji oraz w plikach danych.

  Porównanie zachowań użytkowników z danymi o podatnościach zasobów daje wgląd w całościowy obraz zagrożeń.

  Cechy rozwiązania

  Ograniczenie użycia ROOT

  Wprowadź granularne zasady nadawania uprawnień, by umożliwiać użytkownikom wykonywanie wyłącznie określonych zadań lub poleceń.

  Chroń systemy operacyjne

  Zapewnij ochronę przed nieupoważnionymi zmianami dokonanymi w plikach, skryptach i katalogach systemu operacyjnego.

  Kontroluj użytkowników

  Wykrywaj w czasie rzeczywistym podejrzane działania użytkowników i administratorów korzystających z zasobów Unix/Linux.

  Szerokie wsparcie systemów

  BeyondTrust Privilege Management dla serwerów Unix i Linux obsługuje ponad 100 platform, w tym Debian GNU, HP-UX, HP Tru 64, Red Hat Enterprise Linux, Sun Solaris, SuSE Linux Enterprise, VMware ESX, IBM AIX i inne.

  Korzyści biznesowe

  Compliance

  Pełna ścieżka audytu dla wszystkich działań użytkownika.

  Zapewnienie zgodności poprzez segmentację zadań wymagających użycia kont uprzywilejowanych.

  Ochrona przed nieautoryzowanymi zmianami wprowadzanymi w plikach systemowych i polisach.

  Ochrona systemów

  Redukcja powierzchni ataku, poprzez ograniczenie uprawnień umożliwiających wyłącznie wykonanie określonego zadania.

  Wyłączenie z użycia konta root.

  Uruchamianie wyłącznie zatwierdzonych aplikacji/poleceń.

  Optymalizacja

  Usprawnienie procesów wykorzystujących SUDO.

  Sprawne wdrażanie polityk dzięki centralnej konsoli do zarządzania.

  O producencie

  BeyondTrust to światowy lider w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Oferując kompleksową platformę bezpieczeństwa, integrującą szereg modułów i wspomagającą zapobieganie naruszeniom, wspiera organizacje w zakresie ochrony przywilejów dla endpointów, serwerów, środowisk chmurowych i DevOps, a także dla urządzeń sieciowych. BeyondTrust dostarczył swoje rozwiązania do ponad 20 000 klientów na całym świecie.