Demo

  Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy uzgodnili dogodny termin prezentacji demo.  Privilege Management for Windows Servers

  ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI DLA SERWERÓW WINDOWS

  GRANULARNE NADAWANIE UPRAWNIEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWERÓW WINDOWS

  BeyondTrust Privilege Management dla serwerów Windows zmniejsza ryzyko nadużycia przywilejów, poprzez przypisanie uprawnień administratora wyłącznie dla autoryzowanych aktywności. Wbudowane mechanizmy audytowe zapewniają kontrolę wykorzystania aplikacji lub skryptu, a także rejestrowanie i monitorowanie działań użytkownika.

  Funkcje
  i możliwości

  Podnoszenie uprawnień dla określonych aplikacji, pozwala administratorom pracować jako standardowi użytkownicy. Możliwość sprawowania pełnej kontroli nad usługami systemu Windows oraz nad wierszem poleceń, zmniejsza ryzyko wykorzystania wysokich przywilejów do przeprowadzenia ataku.

  Definiowanie białych list aplikacji dzięki elastycznym mechanizmom ustalania zasad ogólnych. Rozbudowane opcje umożliwiają organizacjom wybór automatycznego zatwierdzania dla zaawansowanych użytkowników lub wykorzystywanie kodów jednorazowych. Możliwe jest także zastosowanie zasad umieszczania aplikacji na białej liście w oparciu o pochodzenie oprogramowania.

  Wykorzystanie danych o podatnościach z BeyondTrust Enterprise Vulnerability Management, pozwala uzyskać informacje o ryzyku wynikającym z użycia aplikacji o podniesionych uprawnieniach. Narzędzie pozwala na wyegzekwowanie uruchamiania wyłącznie bezpiecznych i zatwierdzonych aplikacji.

  Bezpiecznie przechowywane, indeksowane dzienniki wprowadzanych ciągów znaków, zarejestrowanych aktywności i innych zdarzeń z wykorzystaniem kont o wysokich przywilejach, pozwalają sprawować pełną kontrolę nad systemami Windows.

  Porównanie zachowań użytkowników z danymi o podatnościach zasobów daje wgląd w całościowy obraz zagrożeń.

  Audytowanie i raportowanie zmian w plikach systemowych i aplikacji oraz kluczach rejestru, eliminuje nieupoważnione zmiany w konfiguracji i powstawanie luk mogących prowadzić do exploitacji podatności.

  Z tego rozwiązania korzystają:

  Cechy rozwiązania

  GRANULARNA KONTROLA UPRAWNIEŃ

  Zredukuj ryzyko użycia niepożądanych aplikacji, wykorzystując elastyczne polityki pozwalające ograniczać uprawnienia kont użytkowników.

  ELASTYCZNE OPCJE ZARZĄDZANIA

  Zarządzaj politykami i propaguj je, wykorzystując istniejące rozwiązania, takie jak Group Policy lub McAfee EPO.

  SZYBKI START

  Wyegzekwuj zasadę najmniejszego uprzywilejowania, korzystając z predefiniowanych polityk redukujących uprawnienia użytkowników i administratorów.

  WIELE OPCJI WDROŻENIA

  Dzięki wielu metodom propagowania polityk (m.in. GPO i McAfee ePolicy Orchestrator) rozwiązanie BeyondTrust skutecznie zabezpiecza serwerowe systemy Windows, bez nadmiernego obciążania administratorów.

  Korzyści biznesowe

  Dostęp do przywilejów „na żądanie”, umożliwiający administratorom diagnozowanie i rozwiązywanie problemów bez zmniejszania produktywności.

  Granularna kontrola nad zadaniami administratora systemu, w tym zarządzanie usługami, edycja plików systemowych i rejestru, wykonanie skryptów, instalacja łatek i oprogramowania, poprawa bezpieczeństwa.

  Dzienniki zdarzeń, audyt i monitorowanie aktywności użytkownika w trakcie elewacji uprawnień usprawniają analizę i proces zachowania zgodności.

  Obsługa zarówno sesji lokalnych, jak również zdalnych połączeń administracyjnych z serwerami Windows.

  O producencie

  BeyondTrust to światowy lider w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Oferując kompleksową platformę bezpieczeństwa, integrującą szereg modułów i wspomagającą zapobieganie naruszeniom, wspiera organizacje w zakresie ochrony przywilejów dla endpointów, serwerów, środowisk chmurowych i DevOps, a także dla urządzeń sieciowych. BeyondTrust dostarczył swoje rozwiązania do ponad 20 000 klientów na całym świecie.