Demo

Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy uzgodnili dogodny termin prezentacji demo.

Vulnerability Management

ZARZĄDZANIE PODATNOŚCIAMI

IDENTYFIKACJA PODATNOŚCI, NADAWANIE PRIORYTETÓW

BeyondTrust Enterprise Vulnerability Management pozwala na proaktywną identyfikację podatności, przeprowadzenie analizy zagrożeń. Umożliwia dzięki temu zaplanowanie i przeprowadzenie działań zapobiegawczych zarówno dla zasobów w sieci wewnętrznej, w infrastrukturze wirtualnej, a także w środowisku chmurowym.

Funkcje
i możliwości

Rozwiązanie obejmuje każdą fazę cyklu zarządzania podatnościami, eliminując potrzebę stosowania wielu nakładających się na siebie narzędzi.

Narzędzie zapewnia pokrycie infrastruktury poprzez wykrywanie i ewaluację zasobów IT w całej organizacji, uwzględniając sieć lokalną, a także środowiska chmurowe i wirtualne.

Rozbudowane, automatycznie generowane raporty dostarczają rzetelnych informacji zespołom zarządzającym bezpieczeństwem i oceną ryzyka.

Współpraca z partnerami technologicznymi pozwala na holistyczne spojrzenie na bezpieczeństwo infrastruktury, w tym na zagrożenia ze strony użytkowników, kont i ich przywilejów.

Wykorzystanie opatentowanej technologii do automatycznego skanowania aplikacji pod kątem podatności w trakcie uruchomienia, umożliwia zespołom IT i zespołom bezpieczeństwa wymuszenie kwarantanny, zmniejszenie przywilejów dla aplikacji lub zapobieżenie jej uruchomieniu.

Poprzez natywną integrację z Password Safe, do każdego skanowania wykorzystywane są konta o najwyższym poziomie przywilejów, poprawiając skuteczność i dokładność analizy w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi.

Z tego rozwiązania korzystają:

Cechy rozwiązania

IDENTYFIKACJA

Skanuj, identyfikuj i oceniaj podatności na posiadanych zasobach.

NADAWANIE PRIORYTETÓW

Ustalaj priorytety remediacji podatności, analizując wpływ biznesowy oraz wykorzystując dodatkowy kontekst z wielu źródeł zewnętrznych.

NAPRAWA

Eliminuj podatności i generuj raporty w odniesieniu do różnych standardów i wytycznych branżowych.

WIELE OPCJI WDROŻENIA

Sieciowy skaner podatności, będący częścią BeyondTrust Enterprise Vulnerability Management, jest dostępny również jako samodzielny produkt lub jako opcja host-based.

Korzyści biznesowe

Zaawansowana informacja o zagrożeniach

Analiza zagrożeń oparta na ocenie ryzyka zasobów, możliwości exploitacji podatności, bazach danych zagrożeń, NSRL, CVSS V3, CWE i innych.

Niezrównane raportowanie i analiza

Ponad 280 wbudowanych raportów weryfikujących spełnienie norm i standardów, m.in. COBIT, GLBA, HIPAA, HITRUST, ISO-27002, ITIL, MASS 201, NERC-FERC, NIST, PCI, SOX, DISA Gold Disk, SCAP, NIST, FDCC, USGCB, CIS, etc.

Elastyczne opcje wdrożenia

Rozwiązanie dostarczane jako niezależna instalacja, hardenowany appliance (sprzętowy lub wirtualny) lub hostowane w chmurze Amazon Web Services, Azure Marketplace i Google.

O producencie

BeyondTrust to światowy lider w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Oferując kompleksową platformę bezpieczeństwa, integrującą szereg modułów i wspomagającą zapobieganie naruszeniom, wspiera organizacje w zakresie ochrony przywilejów dla endpointów, serwerów, środowisk chmurowych i DevOps, a także dla urządzeń sieciowych. BeyondTrust dostarczył swoje rozwiązania do ponad 20 000 klientów na całym świecie.

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

EMS Partner Sp. z o.o.
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel.: +48 61 624 85 89
info@emspartner.pl

BeyondTrust Distribution Center
Jesteśmy dystrybutorem BeyondTrust na Europę Środkowo-Wschodnią