LIFECYCLE MANAGEMENT

Zarządzanie cyklem zatrudnienia

30 min

Zaoszczędź 30 minut na każdym wniosku o dostarczenie aplikacji

30 min

Zaoszczędź 30 minut na ustalaniu i konfigurowaniu grup i uprawnień

$20

Zaoszczędź 20 dolarów za każdego użytkownika przy przygotowaniach do dorocznych audytów

Zautomatyzuj wszystkie cykle zatrudnienia przy pomocy dowolnego procesu biznesowego dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.

Wstępnie zintegrowane nadawanie uprawnień

Bogactwo integracji do masteringu i nadawania uprawnień na potrzeby zarządzania ogólnego (coarse-grain) i szczegółowego (fine-grain)

Katalog uniwersalny

Katalog i meta katalog przeznaczony do integracji z dowolną aplikacją lub katalogiem, z informacją o etapach interakcji z klientem i możliwością rozszerzenia.

Normatywna aranżacja cyklu zatrudnienia

Zaawansowana kontrola tożsamości na kolejnych etapach cyklu zatrudnienia połączona z automatyzacją poprzez przepisy, zasady, przepływ pracy i API w celu pełnej adaptacji.

Prosty nadzór nad dostępem

Nadzór nad tożsamością z akcentem na dostępie i łatwości użytkowania, który zapewnia raporty o kontach i uprawnieniach zawierające wyczerpujące dane. 

Wstępnie zintegrowane nadawanie uprawnień

Integracja z aplikacjami i katalogami

Ponad 120 już zintegrowanych aplikacji na potrzeby nadawania i cofania uprawnień.

Niewymagające interwencji nadawanie uprawnień użytkownikom w czasie rzeczywistym, aktywowane przez wybrany system HR lub aplikację, np. Workday, UltiPro, BambooHR, SuccessFactors, G Suite czy Netsuite.

Integracja z katalogiem aktywnym lub LDAP obejmująca poszerzone, bogate profile, technologia group push oraz przydzielanie licencji i ról – wszystko tylko na jednej konsoli administracyjnej.

Integracja głęboka

Możesz zrobić dużo więcej niż synchronizować użytkowników – synchronizuj grupy, kontakty i urządzenia.

provisioning

Automatycznie wykrywaj różne atrybuty użytkowników w poszczególnych aplikacjach, a także uprawnienia aplikacji.

Przypisz grupy katalogowe do grup aplikacji, przydzielaj i anuluj licencje oraz utwórz niestandardowy proces offboardingu.

Możliwość rozszerzenia

Możliwość rozszerzenia

Możliwość powiększenia zakresu nadawania uprawnień do własnych aplikacji niestandardowych przy pomocy SCIM – Secure Cryptographic Instant Messenger. Zapoznaj się z naszym programem deweloperskim SCIM.

Wykorzystaj Okta API, aby dowolna aplikacja mogła służyć jako master profilu.

Uzyskaj możliwość zautomatyzowanego nadawania uprawnień dla każdej aplikacji, która korzysta z nadawania uprawnień SDK w chmurze lub lokalnie.

Katalog uniwersalny

Niestandardowy katalog dla grup użytkowników i urządzeń

Rozszerzalny profil użytkownika, grupy i urządzenia.

Lifecycle User Groups
Lifecycle Management

Etapy cyklu zatrudnienia

Z łatwością śledź i zmieniaj użytkowników na różnych etapach cyklu zatrudnienia.

Integracja wieloźródłowa

integracja multi source

OIDC i SAML Inbound JIT

Mastering użytkowników i grup z katalogów lokalnych (AD/LDAP)

Mastering różnych atrybutów z różnorodnych źródeł, jak np. imię / nazwisko z HR i e-mail z Wymiany (Exchange)

Meta-katalog z mappingiem atrybutów i transformacją

Meta-katalog z mappingiem atrybutów i transformacją

Utwórz pojedyncze źródło prawdy poprzez mastering atrybutów w profilu Okta z dowolnego autorytatywnego źródła.

Niestandardowe mappingi atrybutów wraz z transformacją poprzez Okta Expression Language

Identyfikację i synchronizację profilu.

Normatywna aranżacja cyklu zatrudnienia

Mechanizm cyklu zatrudnienia

Mechanizm cyklu życia

Dostęp do aplikacji i nadawanie uprawnień jest powiązane z etapami cyklu zatrudnienia.

Utwórz i dezaktywuj konta w aplikacjach.

Wykrywanie grup, dopasowywanie, push, i aktualizacje.

Zarządzaj uprawnieniami.

Zasady dotyczące decyzji o dostępie

Group Mastering

Możliwość centralnego zarządzania grupami z G Suite, Box i katalogu aktywnego Okta

Group Mastering

Zasady członkostwa w grupie

Zasady dostępu i uprawnień oparte na dowolnym atrybucie.

Zasady członkostwa w grupie

Przepływy robocze dla automatyzacji procesów IT

Przepływ informacji o dostępie

Wieloetapowe zatwierdzanie w przypadku konkretnych osób lub grup

Przepływ informacji o dostępie

Przepływ pracy i integracja nadzoru

Wieloetapowe zatwierdzanie w przypadku konkretnych osób lub grup

Przepływ pracy i integracja nadzoru

ITSM (IT Service Management – Zarządzanie usługami IT)

  • Integracja z ITSM i zgłaszaniem problemów przez Internet (Ticketing) (za pośrednictwem API)
  • Integracja z przepływem pracy i aranżacją (za pośrednictwem API)

Prosty nadzór nad dostępem

Sprawozdanie z audytu dostępu

Sprawdź, kto i do czego ma dostęp.

  • Wyszukaj wszystkich użytkowników z dostępem do aplikacji, w tym z dostępem do zaawansowanych atrybutów aplikacji
  • Wyszukaj wszystkie aplikacje, do których ma dostęp konkretny użytkownik
Sprawozdanie z audytu dostępu

Najnowszy raport o użytkownikach, którym odebrano uprawnienia

Wyszukaj wszystkich użytkowników, którym odebrano uprawnienia, datę odebrania oraz aktualny stan przypisanych im aplikacji.

Raport o kontach nieuprawnionych

Raport o kontach nieuprawnionych

Wyszukiwanie kont sierocych dla poszczególnych aplikacji

Automatyczne wykrywanie aplikacji aktywowanych wskutek nadania uprawnień

Opcja importu plików csv do dowolnej aplikacji w Okta – aplikacji lokalnej bądź w chmurze.

Integracja nadzoru nad tożsamością osób postronnych

API nadzoru, które publikuje konto aplikacji i dane o uprawnieniach uzyskane na drodze ujawnienia, oraz dane o różnicach w stosunku do systemu rejestracji Okta.