Demo

Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy uzgodnili dogodny termin prezentacji demo.

Single Sign-On

Nowoczesne SSO od OKTY

O 50% mniej

telefonów do pomocy technicznej przy logowaniu  

O 50% szybsze

logowanie się i korzystanie z aplikacji przez użytkowników 

Aż 5 razy

szybsza integracja IT ze współpracującymi firmami

Bezpieczeństwo staje się regułą: Okta Verify One-Time Password (OTP) obejmuje teraz wszystkich klientów SSO.

Pojedyncze logowanie SSO

Niezawodna integracja pojedynczego logowania z wszystkimi aplikacjami webowymi i mobilnymi, wraz z w pełni funkcjonalnym silnikiem i prostymi zasadami dostępu.

Obsługa dostosowana do użytkownika

Jeden przyjazny dla użytkownika sposób dostępu do wszystkich jego aplikacji, w pełni konfigurowalny i dostosowany do każdego urządzenia.

Bezpieczny katalog z integracją

Elastyczny i bezpieczny katalog aplikacji dla użytkowników, integracja z AD/LDAP dla wielu domen oraz samoobsługowe resetowanie hasła AD/LDAP.

Raporty w czasie rzeczywistym

Zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń systemowych w czasie rzeczywistym, wraz ze śledzeniem geolokalizacji, gotowymi raportami dostępu do aplikacji i integracją z systemami SIEM. 

Adaptacyjne uwierzytelnianie

Bezpieczny dostęp dla wszystkich użytkowników dzięki dwuskładnikowej autentykacji przez Okta Verify OTP (One Time Password), którą otrzymują wszyscy klienci SSO.

Pojedyncze logowanie SSO

Niezawodna integracja pojedynczego logowania z wszystkimi aplikacjami webowymi i mobilnymi, oraz w pełni funkcjonalny silnik umożliwiający łączenie oraz dostarczanie elastycznych polityk dostępu. 

Największa, najbardziej niezawodna sieć integracji

|  Ponad 6000 wstępnie zintegrowanych aplikacji dla pojedynczego logowania i ponad 1000 integracji SAML.

Integracja z dowolną aplikacją lub nowoczesnym API

Integracja aplikacji

Zintegruj dowolną aplikację internetową z Oktą w jednej chwili za pomocą kreatora integracji aplikacji Okta.

Kreator OpenID Connect

Okta posiada wsparcie dla OpenID Connect, najnowocześniejszego sposobu łączenia aplikacji internetowych, aplikacji natywnych i Single Page Application (SPA).

Kreator SAML

Zintegruj każdą aplikację, która obsługuje standardy branżowe.

Kreator integracji SWA

Zintegruj dowolną aplikację internetową. Wystarczy podać adres URL – Okta zrobi resztę i automatycznie będzie się aktualizować w przypadku zmiany strony logowania.

Zabezpieczenie interfejsu API

Służy jako serwer OAuth chroniący dostęp do API z natywnej aplikacji mobilnej lub aplikacji z jedną stroną internetową (Single Page App). 

Wsparcie dla organizacji
Wsparcie przy pełnieniu funkcji IdP lub SP.

| Okta obsługuje również bramki innych firm dla starszych SSO

Elastyczna polityka

Zależy od grupy, aplikacji, zakresu adresów IP i klienta

Dopuszcza dostęp, egzekwuje drugi czynnik lub odmawia dostępu

Umożliwia stworzenie dowolnej liczby zasad

Przypisuje aplikacje do API/źródeł i definiuje zakresy

Ustala polityki w Okta dla chronionego zasobu w oparciu o dowolną liczbę warunków i zastosowanie do różnych działań

Dostosowywane środowisko użytkownika

Jeden, przyjazny dla użytkownika sposób dla użytkowników końcowych na dostęp do wszystkich aplikacji, dostosowany do każdego urządzenia i w pełni konfigurowalny.

Wygląd wtyczki przeglądarki OKTA

Wtyczka przeglądarki Okta

Wieloplatformowa wtyczka do przeglądarki z tym samym interfejsem użytkownika co portal internetowy.

Wykrywa witryny i aplikacje znajdujące się w sieci Okta i umożliwia użytkownikom automatyczne dodawanie ich.

Umożliwia użytkownikom przeniesienie bezpośrednio do aplikacji i korzystanie z pojedynczego logowania przez Okta.

Umożliwienie mobilnej obsługi pracowników

Takie samo podejście do zarządzania dostępem do tożsamości w wewnętrznej aplikacji mobilnej, jak w portalu internetowym. Zbudowane dla mobilnego systemu UX.

Wygląd portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej Okta

Możliwość personalizacji

Wygląd strony logowania

W pełni konfigurowalna strona logowania

Możliwość utworzenia portalu internetowego za pomocą IFRAME

Skorzystaj z linków Okta SSO w portalu firmowym

Interfejs API, który na zamówienie uaktywnia UX z dynamicznymi linkami do aplikacji dla każdego użytkownika

Bezpieczny katalog z integracją

Elastyczny i bezpieczny sklep dla użytkowników, integracja z AD/LDAP w wielu domenach oraz samoobsługowe resetowanie hasła AD/LDAP.

Bezpieczny katalog i uwierzytelnianie

Bezpiecznie przechowuj użytkowników i hasła

Polityka haseł z opcjami złożoności

Zasady haseł oparte na grupach

Bogate przechowywanie i przekształcanie atrybutów dla obsługi bogatych scenariuszy SAML i autoryzacji opartych na atrybutach

Integracja i zarządzanie AD / LDAP

Schemat integracji i zarządzania AD / LDAP

Integracja

 • Delegowane uwierzytelnianie w AD lub LDAP
 • Zasady haseł AD wymuszone wyraźnymi komunikatami o błędach użytkownika końcowego
 • Dowolna liczba katalogów lub domen
 • SSO na komputery stacjonarne i telefony komórkowe

Zarządzanie

 • Zarządzanie hasłami (wymaga Universal Directory)
 • Push hasło do AD dla haseł zarządzanych przez Okta (wymaga obsługi administracyjnej)

Integracja IDP innej firmy

Połączenia przychodzące SAML i OpenID Connect od zewnętrznych dostawców tożsamości.

Wygląd integracji IDP

Raporty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

Zaawansowane wyszukiwanie dziennika systemowego w czasie rzeczywistym, ze śledzeniem geolokalizacji, gotowymi raportami dostępu do aplikacji i integracją z SIEM.

Wbudowana przeglądarka zdarzeń i raporty

Wydajne raportowanie do wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i dostępem.

Przeglądarka zdarzeń i raportów

Integracja z zewnętrznymi systemami SIEM

Eksportuj pełny dziennik systemu

Dostęp do pełnego dziennika systemu za pomocą Okta API

Eksport CSV przeszukanych lub przefiltrowanych zdarzeń

Adaptacyjne uwierzytelnianie

Bezpieczny dostęp dla wszystkich użytkowników dzięki uwierzytelnianiu dwuetapowemu za pomocą Okta Verify OTP, uwzględnione dla wszystkich klientów korzystających z jednokrotnego logowania.

Zarządzanie dostępem kontekstowym

Ustaw inteligentne zasady dostępu i uwierzytelniania na podstawie sposobu logowania.

Kontekst lokalizacji

 • Nowe miasto, stan lub kraj
 • Nowa lokalizacja geograficzna

Kontekst urządzenia

 • Rozpoznawanie urządzenia
 • Zarządzanie urządzeniami

Kontekst sieci

 • Nowy adres IP
 • Określone strefy IP
 • Anonimizatory sieciowe

Kontekst ryzyka

Okta ThreatInsight: Twórz zasady na podstawie sygnałów ryzyka widocznych w globalnym zestawie danych Okty, takich jak adresy IP wysokiego ryzyka.

Ulepszone działanie użytkownika i administratora

Adaptacyjne logowanie jednokrotne obejmuje funkcje, które poprawiają komfort użytkowania, a jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo.

 • Bezproblemowa rejestracja: Samoobsługowa rejestracja MFA podczas pierwszego logowania
 • Elastyczne uwierzytelnianie: wybierz spośród wielu działań użytkownika końcowego, w tym uwierzytelnianie jednym kliknięciem
 • Proste raportowanie i kontrola: szczegółowe dzienniki uwierzytelniania, takie jak próby logowania, ze wstępnie ustawionymi raportami do audytów i łatwą integracją z narzędziami bezpieczeństwa.

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

EMS Partner Sp. z o.o.
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel.: +48 61 624 85 89
info@emspartner.pl

BeyondTrust Distribution Center
Jesteśmy dystrybutorem BeyondTrust na Europę Środkowo-Wschodnią