Demo

  Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy uzgodnili dogodny termin prezentacji demo.  Single Sign-On

  Nowoczesne SSO od OKTY

  O 50% mniej

  telefonów do pomocy technicznej przy logowaniu  

  O 50% szybsze

  logowanie się i korzystanie z aplikacji przez użytkowników 

  Aż 5 razy

  szybsza integracja IT ze współpracującymi firmami

  Bezpieczeństwo staje się regułą: Okta Verify One-Time Password (OTP) obejmuje teraz wszystkich klientów SSO.

  Pojedyncze logowanie SSO

  Niezawodna integracja pojedynczego logowania z wszystkimi aplikacjami webowymi i mobilnymi, wraz z w pełni funkcjonalnym silnikiem i prostymi zasadami dostępu.

  Obsługa dostosowana do użytkownika

  Jeden przyjazny dla użytkownika sposób dostępu do wszystkich jego aplikacji, w pełni konfigurowalny i dostosowany do każdego urządzenia.

  Bezpieczny katalog z integracją

  Elastyczny i bezpieczny katalog aplikacji dla użytkowników, integracja z AD/LDAP dla wielu domen oraz samoobsługowe resetowanie hasła AD/LDAP.

  Raporty w czasie rzeczywistym

  Zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń systemowych w czasie rzeczywistym, wraz ze śledzeniem geolokalizacji, gotowymi raportami dostępu do aplikacji i integracją z systemami SIEM. 

  Adaptacyjne uwierzytelnianie

  Bezpieczny dostęp dla wszystkich użytkowników dzięki dwuskładnikowej autentykacji przez Okta Verify OTP (One Time Password), którą otrzymują wszyscy klienci SSO.

  Pojedyncze logowanie SSO

  Niezawodna integracja pojedynczego logowania z wszystkimi aplikacjami webowymi i mobilnymi, oraz w pełni funkcjonalny silnik umożliwiający łączenie oraz dostarczanie elastycznych polityk dostępu. 

  Największa, najbardziej niezawodna sieć integracji

  |  Ponad 6000 wstępnie zintegrowanych aplikacji dla pojedynczego logowania i ponad 1000 integracji SAML.

  Integracja z dowolną aplikacją lub nowoczesnym API

  Integracja aplikacji

  Zintegruj dowolną aplikację internetową z Oktą w jednej chwili za pomocą kreatora integracji aplikacji Okta.

  Kreator OpenID Connect

  Okta posiada wsparcie dla OpenID Connect, najnowocześniejszego sposobu łączenia aplikacji internetowych, aplikacji natywnych i Single Page Application (SPA).

  Kreator SAML

  Zintegruj każdą aplikację, która obsługuje standardy branżowe.

  Kreator integracji SWA

  Zintegruj dowolną aplikację internetową. Wystarczy podać adres URL – Okta zrobi resztę i automatycznie będzie się aktualizować w przypadku zmiany strony logowania.

  Zabezpieczenie interfejsu API

  Służy jako serwer OAuth chroniący dostęp do API z natywnej aplikacji mobilnej lub aplikacji z jedną stroną internetową (Single Page App). 

  Wsparcie dla organizacji
  Wsparcie przy pełnieniu funkcji IdP lub SP.

  | Okta obsługuje również bramki innych firm dla starszych SSO

  Elastyczna polityka

  Zależy od grupy, aplikacji, zakresu adresów IP i klienta

  Dopuszcza dostęp, egzekwuje drugi czynnik lub odmawia dostępu

  Umożliwia stworzenie dowolnej liczby zasad

  Przypisuje aplikacje do API/źródeł i definiuje zakresy

  Ustala polityki w Okta dla chronionego zasobu w oparciu o dowolną liczbę warunków i zastosowanie do różnych działań

  Dostosowywane środowisko użytkownika

  Jeden, przyjazny dla użytkownika sposób dla użytkowników końcowych na dostęp do wszystkich aplikacji, dostosowany do każdego urządzenia i w pełni konfigurowalny.

  Wygląd wtyczki przeglądarki OKTA

  Wtyczka przeglądarki Okta

  Wieloplatformowa wtyczka do przeglądarki z tym samym interfejsem użytkownika co portal internetowy.

  Wykrywa witryny i aplikacje znajdujące się w sieci Okta i umożliwia użytkownikom automatyczne dodawanie ich.

  Umożliwia użytkownikom przeniesienie bezpośrednio do aplikacji i korzystanie z pojedynczego logowania przez Okta.

  Umożliwienie mobilnej obsługi pracowników

  Takie samo podejście do zarządzania dostępem do tożsamości w wewnętrznej aplikacji mobilnej, jak w portalu internetowym. Zbudowane dla mobilnego systemu UX.

  Wygląd portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej Okta

  Możliwość personalizacji

  Wygląd strony logowania

  W pełni konfigurowalna strona logowania

  Możliwość utworzenia portalu internetowego za pomocą IFRAME

  Skorzystaj z linków Okta SSO w portalu firmowym

  Interfejs API, który na zamówienie uaktywnia UX z dynamicznymi linkami do aplikacji dla każdego użytkownika

  Bezpieczny katalog z integracją

  Elastyczny i bezpieczny sklep dla użytkowników, integracja z AD/LDAP w wielu domenach oraz samoobsługowe resetowanie hasła AD/LDAP.

  Bezpieczny katalog i uwierzytelnianie

  Bezpiecznie przechowuj użytkowników i hasła

  Polityka haseł z opcjami złożoności

  Zasady haseł oparte na grupach

  Bogate przechowywanie i przekształcanie atrybutów dla obsługi bogatych scenariuszy SAML i autoryzacji opartych na atrybutach

  Integracja i zarządzanie AD / LDAP

  Schemat integracji i zarządzania AD / LDAP

  Integracja

  • Delegowane uwierzytelnianie w AD lub LDAP
  • Zasady haseł AD wymuszone wyraźnymi komunikatami o błędach użytkownika końcowego
  • Dowolna liczba katalogów lub domen
  • SSO na komputery stacjonarne i telefony komórkowe

  Zarządzanie

  • Zarządzanie hasłami (wymaga Universal Directory)
  • Push hasło do AD dla haseł zarządzanych przez Okta (wymaga obsługi administracyjnej)

  Integracja IDP innej firmy

  Połączenia przychodzące SAML i OpenID Connect od zewnętrznych dostawców tożsamości.

  Wygląd integracji IDP

  Raporty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

  Zaawansowane wyszukiwanie dziennika systemowego w czasie rzeczywistym, ze śledzeniem geolokalizacji, gotowymi raportami dostępu do aplikacji i integracją z SIEM.

  Wbudowana przeglądarka zdarzeń i raporty

  Wydajne raportowanie do wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i dostępem.

  Przeglądarka zdarzeń i raportów

  Integracja z zewnętrznymi systemami SIEM

  Eksportuj pełny dziennik systemu

  Dostęp do pełnego dziennika systemu za pomocą Okta API

  Eksport CSV przeszukanych lub przefiltrowanych zdarzeń

  Adaptacyjne uwierzytelnianie

  Bezpieczny dostęp dla wszystkich użytkowników dzięki uwierzytelnianiu dwuetapowemu za pomocą Okta Verify OTP, uwzględnione dla wszystkich klientów korzystających z jednokrotnego logowania.

  Zarządzanie dostępem kontekstowym

  Ustaw inteligentne zasady dostępu i uwierzytelniania na podstawie sposobu logowania.

  Kontekst lokalizacji

  • Nowe miasto, stan lub kraj
  • Nowa lokalizacja geograficzna

  Kontekst urządzenia

  • Rozpoznawanie urządzenia
  • Zarządzanie urządzeniami

  Kontekst sieci

  • Nowy adres IP
  • Określone strefy IP
  • Anonimizatory sieciowe

  Kontekst ryzyka

  Okta ThreatInsight: Twórz zasady na podstawie sygnałów ryzyka widocznych w globalnym zestawie danych Okty, takich jak adresy IP wysokiego ryzyka.

  Ulepszone działanie użytkownika i administratora

  Adaptacyjne logowanie jednokrotne obejmuje funkcje, które poprawiają komfort użytkowania, a jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo.

  • Bezproblemowa rejestracja: Samoobsługowa rejestracja MFA podczas pierwszego logowania
  • Elastyczne uwierzytelnianie: wybierz spośród wielu działań użytkownika końcowego, w tym uwierzytelnianie jednym kliknięciem
  • Proste raportowanie i kontrola: szczegółowe dzienniki uwierzytelniania, takie jak próby logowania, ze wstępnie ustawionymi raportami do audytów i łatwą integracją z narzędziami bezpieczeństwa.

  Polecane rozwiązania