Zapytaj o ofertę

  Podaj nam swoje dane jeśli zainteresowała Cię, jedna z oferowanych przez nas usług.  Audyt wdrożonych rozwiązań

  Działanie wdrożonego systemu powinno być systematycznie sprawdzane zarówno pod kątem wydajnościowym jak i konfiguracyjnym. Proponowana usługa zawiera dwa etapy. 

  ETAP I – Audyt środowiska, w którym weryfikujemy: 

  1. Komponenty sprzętowe – wydajność serwerów, poprawność certyfikatów, połączenia z bazą danych, poprawność działania usług, logi systemowe, urządzenia końcowe 
  2. Komponenty oprogramowania – poprawność połączeń pomiędzy komponentami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, konfiguracje, polityki, profile, działanie poszczególnych modułów systemu 

  ETAP II – Po wykonanym audycie powstaje raport, który zawiera opis stanu obecnego, uwagi dotyczące zmian w konfiguracji, politykach i regułach oraz sugestie pozwalające rozwinąć i usprawnić system. 

  Dzięki usłudze klient ma pewność, że system działa wg ustalonych norm i najlepszych praktyk.