Zapytaj o ofertę

  Podaj nam swoje dane jeśli zainteresowała Cię, jedna z oferowanych przez nas usług.  Szkolenia

  Samo dostarczenie rozwiązania i jego skuteczne wdrożenie, to dopiero połowa sukcesu. Żeby system działał efektywnie i był eksploatowany poprawnie, wymagany jest odpowiedni poziom wiedzy personelu pracującego z narzędziem. Dlatego też przykładamy szczególną wagę do transferu wiedzy już na etapie procesu wdrożeniowego, ale także po zakończeniu wdrożenia, by uporządkować wiedzę oraz dostarczyć niezbędnych informacji nowym użytkownikom rozwiązań. Szkolenia są zazwyczaj częścią oferty wdrożeniowej, ale możliwe jest także przeprowadzenie zajęć doszkalających.

  Zarówno opracowanie warstwy merytorycznej szkoleń, a także ich przeprowadzenie leży w gestii dedykowanego inżynierów szkoleniowych, a zakres szkolenia, jego długość i forma jest zawsze dostosowywana do potrzeb klienta. Jako centrum kompetencyjne dla oferowanych rozwiązań, utrzymujemy własne środowiska testowe i prezentacyjne.

  Każde ze szkoleń może być przeprowadzone albo w siedzibie klienta, albo zdalnie z wykorzystaniem platform prezentacyjnych. Jesteśmy w tym zakresie elastyczni i dopasowujemy się do preferencji i zasobów czasowych, którymi dysponuje Klient.

  Uwzględniając złożoność rozwiązań i różny poziom zaawansowania wymaganego do efektywnego wykorzystania narzędzi, oferujemy szkolenia dla:

  • użytkowników, podczas których przekazujemy wiedzę w postaci prezentacji oraz pokazu działania systemu z omówieniem podstawowej funkcji systemu w wirtualnym środowisku testowym,
  • administratorów, podczas których przekazujemy wiedzę w postaci krótkiej prezentacji oraz wnikliwym pokazem funkcji i konfiguracji systemu w wirtualnym środowisku testowym,
  • administratorów i użytkowników w formie warsztatowej, podczas których każdy z użytkowników otrzymuje dostęp do środowiska laboratoryjnego — uczestnicy szkolenia samodzielnie (pod okiem inżyniera prowadzącego) wykonują zadania zgodnie z przekazanymi materiałami szkoleniowymi.