Usługi dotyczące wirtualizacji

Oferujemy kompleksowe usługi dla środowisk wirtualizacyjnych VMware i Hyper-V, w tym audyt, konfigurację i utrzymanie, dostosowane do potrzeb Twojej organizacji dzięki naszemu doświadczeniu w wirtualizacji, co gwarantuje najwyższą jakość i efektywność.

Usługi dotyczące wirtualizacji

Audyt wirtualizacji

Nasza usługa audytu oferuje kompleksową analizę i ocenę infrastruktury wirtualizacyjnej. Zapewnimy, że Twoje środowisko działa wydajnie i zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.

Kluczowe elementy audytu obejmują:

 1. Analiza konfiguracji wirtualizatora: Dokładna analiza ustawień, konfiguracji i wydajności hostów wirtualizacyjnych.
 2. Zarządzanie maszynami wirtualnymi: Oceniamy strukturę i zarządzanie maszynami wirtualnymi, w tym ich dostosowanie do wymagań aplikacji.
 3. Optymalizacja wydajności: Monitorujemy i identyfikujemy obszary wymagające optymalizacji, aby zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów.
 4. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: Ocena polityk bezpieczeństwa, w tym izolacji i kontroli dostępu do maszyn wirtualnych.
 5. Analiza dzienników zdarzeń: Badamy dzienniki zdarzeń w poszukiwaniu nieprawidłowości, prób nieautoryzowanego dostępu oraz innych potencjalnych zagrożeń.

Konfiguracja środowisk wirtualnych

Nasza usługa konfiguracji obejmuje projektowanie, wdrażanie oraz dostosowywanie platform wirtualizacyjnych, tak aby spełniały dokładnie wymagania Twojej organizacji.

Elementy kluczowe to:

 1. Projektowanie infrastruktury wirtualizacyjnej: Tworzymy optymalną architekturę wirtualizatora, uwzględniając potrzeby aplikacji i obciążenia.
 2. Konfiguracja polityk bezpieczeństwa: Ustawiamy i dostosowujemy polityki bezpieczeństwa wirtualizatora oraz maszyn wirtualnych.
 3. Integracja rozwiązań dodatkowych: Wdrażamy narzędzia i rozwiązania dodatkowe, umożliwiające lepszą integrację z chmurą i systemami zewnętrznymi.
 4. Migracja i konsolidacja: Pomagamy w procesach migracji lub konsolidacji obecnych środowisk wirtualizacyjnych.
 5. Szkolenie i wsparcie techniczne: Dostarczamy szkolenia dla zespołu, aby umożliwić im efektywne zarządzanie środowiskiem wirtualizacyjnym po wdrożeniu.

Utrzymanie środowisk zwirtualizowanych

Nasza usługa utrzymaniowa zapewnia ciągłą opiekę nad infrastrukturą wirtualizacyjną, aby zapewnić jej stabilność, bezpieczeństwo i wydajność.

Elementy kluczowe to:

 1. Monitorowanie wydajności i zabezpieczeń: Ciągłe monitorowanie stanu hostów i maszyn wirtualnych oraz reakcja na potencjalne zagrożenia.
 2. Rozwiązywanie problemów: Natychmiastowa reakcja na wszelkie występujące problemy, takie jak awarie hostów lub problemy z wydajnością maszyn wirtualnych.
 3. Patching i aktualizacje: Regularne wdrażanie aktualizacji i łatek, aby zabezpieczyć infrastrukturę przed najnowszymi zagrożeniami.
 4. Raportowanie i analiza zdarzeń: Generowanie raportów zdarzeń w celu monitorowania aktywności oraz identyfikowania trendów.
 5. Backup i odtwarzanie: Zapewnienie regularnych kopii zapasowych oraz gotowości do szybkiego odtwarzania w przypadku awarii lub utraty danych.

Zapytaj o ofertę