Usługi powiązane z Active Directory

Nasza oferta usług powiązanych z Active Directory to kompleksowe podejście, które obejmuje audyt, konfigurację i utrzymanie, mające na celu zapewnić optymalne działanie Twojej infrastruktury. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie w obszarze Active Directory, możemy dostosować nasze usługi do specyficznych potrzeb Twojej organizacji, zapewniając najwyższą jakość i efektywność.

Audyt Active Directory

Nasza usługa audytu Active Directory to wszechstronne rozwiązanie, które umożliwia dogłębną analizę i ocenę Twojej infrastruktury Active Directory. Dzięki temu, możesz mieć pewność, że Twoje środowisko działa sprawnie i zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

Nasze kluczowe komponenty audytu to:

 1. Analiza architektury: Przeprowadzamy szczegółową analizę struktury Active Directory, w tym drzewo domenowe, jednostki organizacyjne i grupy.
 2. Zabezpieczenia i polityki: Ocena polityk bezpieczeństwa, uprawnień i zasad grup w celu identyfikacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach.
 3. Ocena wydajności: Monitorujemy obciążenie serwerów Active Directory oraz identyfikujemy potencjalne obszary, które mogą wymagać optymalizacji.
 4. Zarządzanie kontami i grupami: Analizujemy strukturę kont użytkowników, komputerów oraz grup, aby zapewnić optymalne zarządzanie.
 5. Audyt dzienników zdarzeń: Sprawdzamy i analizujemy dzienniki zdarzeń w poszukiwaniu nieprawidłowości, prób nieautoryzowanego dostępu oraz innych zagrożeń.

Konfiguracja Active Directory

Nasza usługa Konfiguracji Active Directory to kompleksowe podejście do projektowania, wdrażania i dostosowywania środowiska Active Directory do specyficznych potrzeb Twojej organizacji.

Obejmuje ona następujące elementy:

 1. Projektowanie struktury domenowej: Tworzymy optymalną strukturę domenową i jednostek organizacyjnych, aby spełnić wymagania biznesowe.
 2. Ustawianie grup i polityk bezpieczeństwa: Skonfigurujemy polityki bezpieczeństwa, zapewniając tym samym adekwatne poziomy ochrony.
 3. Integracja zewnętrznych systemów: Wdrażamy rozwiązania umożliwiające integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak chmura czy aplikacje firm trzecich.
 4. Migracja i konsolidacja: Wspieramy proces migracji lub konsolidacji istniejących środowisk Active Directory.
 5. Szkolenie i wsparcie: Zapewniamy szkolenie dla Twojego zespołu, aby umożliwić im efektywne zarządzanie środowiskiem Active Directory po wdrożeniu.

Utrzymanie Active Directory

Nasza usługa utrzymaniowa dla Active Directory zapewnia ciągłą opiekę nad Twoją infrastrukturą, aby zapewnić jej stabilność, bezpieczeństwo i wydajność.

Obejmuje ona następujące aspekty:

 1. Monitorowanie wydajności i zabezpieczeń: Ciągła analiza stanu serwerów i monitorowanie zabezpieczeń, aby szybko reagować na wszelkie potencjalne zagrożenia.
 2. Rozwiązywanie problemów: Natychmiastowa reakcja na wszelkie występujące problemy, w tym awarie serwera, problemy z autoryzacją itp.
 3. Patching i aktualizacje: Regularne wdrażanie łatek i aktualizacji, aby zapewnić ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.
 4. Raportowanie i analiza zdarzeń: Systematyczne generowanie raportów zdarzeń w celu monitorowania aktywności oraz identyfikowania trendów.
 5. Backup i odtwarzanie: Zapewnienie regularnych kopii zapasowych oraz gotowości do szybkiego odtwarzania w przypadku awarii lub utraty danych.

Zapytaj o ofertę