Zapytaj o ofertę

  Podaj nam swoje dane jeśli zainteresowała Cię, jedna z oferowanych przez nas usług.  Wdrożenia i integracje

  Wdrożenia są podstawą naszej wartości dodanej. Skupienie na wąskim portfolio produktowym i pełna specjalizacja w tym zakresie, pozwala świadczyć nam usługi wdrożeniowe na najwyższym poziomie. Każdy z oferowanych przez nas produktów jest wspierany i wdrażany przez dedykowanych inżynierów, którzy posiadają zarówno certyfikacje producenta, jak również certyfikaty gwarantujące stosowanie najlepszych praktyk świadczenia usług (np. ITIL).

  Bazując na doświadczeniu w implementacji dostarczanych rozwiązań, opracowaliśmy skuteczną ścieżkę współpracy z klientami. Mając na uwadze jak ważny jest ten aspekt, na każdym etapie informujemy klientów o podjętych krokach, a także o konieczności zaangażowania wyznaczonego personelu w dany etap. Celem takiego podejścia jest szybkie i efektywne wdrożenie, a także walor edukacyjny już na etapie dostarczania rozwiązania. Wdrożenie oprogramowanie, jego aktualizacja, czy też migracja, to procesy czasochłonne i niezwykle złożone. Stąd konieczność ścisłej współpracy pomiędzy pracownikami zamawiającego i naszymi konsultantami. Wyznaczając „kamienie milowe”, możliwe jest zdefiniowanie początku oraz końca każdego z etapów prac, a także określenie rzeczywistych zadań i produktów wdrożenia. Taki sposób wykonania bardzo dobrze wpływa na komunikację pomiędzy klientem a dostawcą, gwarantując pełną przejrzystość i współpracę obu stron projektu. Naturalnie, przed przystąpieniem do fazy implementacji, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy, która dostarcza informacji na temat rzeczywistych potrzeb i wymagań klienta. Dopiero na tej podstawie możliwe jest opracowanie wytycznych wdrożeniowych, które gwarantują wykonanie prac terminowo i rzetelnie. Kluczowe są na tym etapie doświadczenie i wiedza analityka, który potrafi na podstawie zebranych informacji założyć czasochłonność poszczególnych etapów oraz zdefiniować punkty zapalne projektu. 

  Standardowe etapy procesu wdrożeniowego obejmują:

  • przeprowadzanie analizy przedwdrożeniowej (w oparciu o informacje na temat infrastruktury skorelowane z wymaganiami podstawowymi),
  • omówienie architektury rozwiązania i prezentacja narzędzia zaangażowanym zespołom,
  • prace implementacyjne (instalacja i konfiguracja systemu zgodnie z założonymi etapami)

  Podejmując wdrożenie, należy mieć na uwadze nie tylko samo pomyślne jego zakończenie, ale także czas jaki zostanie skonsumowany. Oczywiste jest, że czasochłonność projektu wpływa bezpośrednio na koszt wdrożenia, dlatego też przykładamy szczególną uwagę do opracowywania standardowych ścieżek wdrożeniowych, gwarantujących skrócenie terminów wykonania. Średni czas naszych wdrożeń to 35 dni roboczych, od rozpoczęcia analizy środowiska, do oddania dokumentacji i przeprowadzenia szkoleń. Większość wdrożeń prowadzimy w miejscu instalacji, co zapewnia bezpośrednią interakcję pomiędzy inżynierem wdrożeniowym i wyznaczonym personelem po stronie klienta, co jednocześnie przekłada się na jakość dostarczanej usługi. Przy rozproszeniu geograficznym, możliwe jest zaangażowanie wielu inżynierów wdrożeniowych pracujących zdalnie.