Zapytaj o ofertę

  Podaj nam swoje dane jeśli zainteresowała Cię, jedna z oferowanych przez nas usług.  Wsparcie przedsprzedażowe dla partnerów

  Jako dystrybutor i reseller z wartością dodaną, wspieramy naszych partnerów w całym procesie sprzedaży. Nasza rola rozpoczyna się już na etapie przedsprzedażowym, kiedy to zasilamy partnerów wiedzą techniczną i dzielimy się doświadczeniem. Nasi inżynierowie sprzedaży koordynują i nadzorują wszystkie aktywności przedsprzedażowe, włączając to prezentacje techniczne dla nowych i obecnych klientów, warsztaty produktowe, pozwalające na zapoznanie się klientom z interfejsem rozwiązań, a także etap Proof of Concept, podczas którego analizowane są określone przypadki użycia gwarantujące spełnienie warunków sukcesu.

  PREZENTACJE TECHNICZNE

  Każdy projekt rozpoczyna się od prezentacji technicznej. Po spotkaniu sprzedażowym, podczas którego zaprezentowana zostaje ogólne koncepcja i definiowane są potrzeby bazowe, pojawia się potrzeba bardziej dogłębnego spojrzenia na rozwiązanie. Odbywa się to zazwyczaj podczas odrębnego spotkania, z udziałem przedstawicieli działów IT i/lub bezpieczeństwa. Nasi inżynierowie, wykorzystując nasze środowisko testowe, mogą wówczas zaprezentować nie tylko interfejs użytkownika, ale także określone przypadki użycia, które możemy odtworzyć w naszym laboratorium. Większość z nich pokrywa podstawowe potrzeby, jakie pojawiają się u klientów w kontekście prezentowanych systemów. Nasze prezentacje, opracowane w oparciu o doświadczenie, dają ogólny wgląd w interfejs użytkownika, pozwalają zapoznać się z najczęstszymi przypadkami użycia, a także – co z naszej perspektywy jest najistotniejsze – pozwalają udzielić odpowiedzi na nurtujące klientów wątpliwości techniczne.

  WARSZTATY

  Kolejnym etapem większości projektów jest techniczny warsztat. Wiemy jak ważne jest dla naszych klientów, by sprawdzić rozwiązanie przed zakupem. Wykorzystując nasze laboratorium, możemy przeprowadzić całodniowy warsztat, podczas którego oddelegowany przez klienta personel, ma okazję zapoznać się z tym, jak system działa. Nasi eksperci przygotowali ścieżkę edukacyjną, która pokrywa czynności administracyjne, takie jak definiowanie polityk, zarządzanie zasobami, zarządzanie użytkownikami, integracje, raportowanie itp. Jesteśmy bardzo dumni z naszych warsztatów, ponieważ dzięki nim możemy przekazać naszym klientom wiedzę, bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów po ich stronie, z wyjątkiem czasu, który jest niezbędny by wziąć udział w tym wydarzeniu.

  PROOF OF CONCEPT

  Ostatni etap – Proof of Concept – jest najbardziej wymagającym etapem w całym procesie przedsprzedaży. Wymaga zaangażowania po stronie klienta już na etapie planowania PoC. Konieczne jest przygotowanie środowiska testowego oraz określenie warunków sukcesu. Oczywiście asystujemy partnerom i klientom podczas tych czynności, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Tym samym pomagamy przygotować cały proces w taki sposób, by jak najwięcej uzyskać z przeprowadzonego etapu i jak najlepiej wskazać w jaki sposób oferowane rozwiązanie wpisuje się w kontekst infrastruktury klienta. 

  Oczywiście, każdy Proof of Concept jest inny i w związku z tym różne są też warunki sukcesu. Co do zasady – staramy się nie sugerować jakie przypadki użycia powinny być zbadane, jako że istotą PoC jest zdefiniowanie ich przez klienta, natomiast bazując na naszym doświadczeniu (i wyłącznie w wypadkach, gdy jest to wskazane), dzielimy się pomysłami, jakie aspekty systemu należy zbadać.

  Jako dostawca z wartością dodaną, przykładamy bardzo dużą wagę do procesów przedsprzedaży. Przejście wszystkich trzech etapów, z dobrą analizą rezultatów oraz przy umiejętnym zdefiniowaniu potrzeb i wymagań, pozwala jasno zdefiniować warunki sukcesu, dla całego procesu wdrożeniowego.