Bezpieczeństwo desktopów i urządzeń mobilnych przy zmiennym środowisku pracy użytkownika – webinar