Cyfrowe miejsce pracy, a GDPR

22/05/2018
14:00 (1h)

Dla klientów, którzy wciąż muszą rozpocząć swoją podróż w kierunku gotowości do GDPR, a nawet dla tych, którzy już ją rozpoczęli, niezbędne jest uproszczenie podejścia polegającego na skupieniu się na ochronie danych i zrozumieniu najważniejszych przypadków użycia dla prywatności. Organizacje powinny być przygotowane do odpowiedzi na pytania typu:

Jakie dane posiadamy?

Kto ma dostęp do tych danych?

W jaki sposób chronione są dane?

Aby odpowiedzieć na te pytania, ważne jest odwzorowanie cyklu życia danych na przypadki bezpieczeństwa i prywatności w celu ochrony danych.

Podstawowy cykl życia danych obejmuje gromadzenie danych, dostęp, wykorzystanie, przechowywanie, przesyłanie i usuwanie/niszczenie. Łączenie każdego etapu cyklu życia danych z przypadkami wykorzystania ochrony danych może pomóc organizacjom w ustaleniu, czy mają odpowiednie narzędzia, które pomogą w spełnieniu wymagań. Na przykład dostęp do danych można odwzorować na zarządzanie tożsamością i dostęp do aplikacji, dlatego konieczne jest, aby organizacje dysponowały rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczny dostęp do aplikacji za pomocą tożsamości.

Potrzebne są odpowiednie rozwiązania, które obejmą przypadki wykorzystania ochrony danych i pomogą organizacjom w osiągnięciu gotowości do wymagań GDPR. Firma VMware może pomóc w dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań do ochrony danych w Twojej organizacji.

 

Podczas webinarium pokażemy od strony praktyczniej jak zabezpieczyć nasze dane za pomocą rozwiązania VMware Workspace ONE, znajdziesz tu m.in.

 

Bezpieczny dostęp do danych za pomocą zarządzania tożsamością

W tym przykładzie skupimy się na etapie dostępu do danych w cyklu życia danych. Dostęp do danych polega na bezpiecznym sposobie dostępu do twoich danych i upewnieniu się, że mają do nich dostęp ci, którzy są do tego autoryzowani.
Korzystając z Workspace ONE, dział IT może ustawić zasady, które pomagają w przyznawaniu lub odmawianiu dostępu i autoryzacji danych i aplikacji. Dzięki zaawansowanej integracji między możliwościami tożsamości i zgodnością urządzeń, dział informatyki może tworzyć zasady dostępu kontekstowego lub warunkowego.

Bezpieczny transfer danych za pomocą zasad sieciowych

Kolejnym ważnym etapem cyklu życia danych jest transfer danych. Gdy dane są synchronizowane lub przesyłane między zasobami wewnętrznymi a aplikacjami mobilnymi, Workspace ONE może wykorzystywać szyfrowanie AES-256 bit. Ta zdolność do ochrony danych dobrze pokrywa się z art. 32 GDPR, który w stosownych przypadkach mówi o wprowadzeniu szyfrowania danych osobowych.

Organizacje mogą jeszcze lepiej kontrolować swoje dane, korzystając z tunelowania aplikacji i mikrosegmentacji. Ta kombinacja pomaga dodatkowo odizolować zasoby od urządzenia końcowego użytkownika poprzez połączenie z siecią wewnątrz centrum danych.

 

Więcej przypadków użycia zobaczysz podczas webinarium, więc…

Kliknij w poniższy link i zobacz jak to się robi z VMware WorkspaceONE!

 

 

zobacz nagranie

Zapraszamy do zapisania się na wydarzenie!

Prowadzący
Damian Sieradzon
Deputy Director EUC Team Leader
Krzysztof Królak
EUC Product Manager