Interaktywny Webinar Remote Support

30/06/2020
10:00
ONLINE

Webinar interaktywny to spotkanie, podczas którego razem z naszym partnerem Comp nie chcemy prowadzić dla was liniowej prezentacji – to spotkanie, podczas którego chcemy wraz z wami porozmawiać i zaangażować was w wymianę myśli, spostrzeżeń i doświadczeń. Mamy do dyspozycji fenomenalne narzędzie, które usprawnia pracę helpdesk, a także zapewnia rozliczalnosć i bezpieczeństwo sesji zdalnych. Wiemy, że w wielu organizacjach system sprawdził się znakomicie, więc chcemy poddać pod dyskusję, czy znajdzie on zastosowanie również u was.

Jak będzie wyglądało nasze spotkanie? Łączymy się na platformie WebEx, uruchamiamy mikrofony i kamery (zachęcamy do tego serdecznie), robimy krótkie wprowadzenie i zaczynamy rozmawiać o pracy serwisanta z wykorzystaniem narzędzia. Tylko praktyka, bez tzw. “sprzedażowej ściemy”. Poniższa agenda określa pewne ogólne ramy tego spotkania, ale ważniejsze są dla nas wasze przypadki użycia. Wskazujecie problem lub proces, którego obecne narzędzia nie potrafią zaadresować – a nasi inżynierowie na żywo próbują go odwzorować na narzędziu albo przynajmniej skomentować, jeśli to pierwsze się nie uda. Zachęcamy do aktywnego udziału, dzięki czemu wszyscy będą mogli coś wynieść z tego spotkania.

Zakończmy erę pasywnych webinarów. Przejdźmy do konkretów i sprawdźmy na żywo jak profesjonalne narzędzia wpisują się w potrzeby prawdziwych działów HelpDesk.

Zapoznajcie się z poniższą agendą naszego spotkania i rejestrujcie się, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

 

1. Wstęp – kim jesteśmy i co robimy? – kilka słów wstępu

 

2. Zagadnienia z obszaru HelpDesk.

 

3. Mechanizmy nawiązywania połączeń bez VPN i bez stosowania chmury. Zastosowanie rozwiązania on-premise. Aspekty bezpieczeństwa i architektura systemu.

 

4. Kilka sposobów nawiązywania sesji wsparcia zdalnego przy zachowaniu centralizacji. Jedno narzędzie, bez względu na protokół dostępowy.

• Generowanie linku sesji / Integracja z ITSM

• Portal wsparcia zdalnego (dla klientów bez systemu ticketowego)

• Klient zainstalowany na maszynie Użytkownika (Support Button)

 

5. Zaawansowane funkcje konsoli serwisanta [Laboratorium].

Na poziomie zarządzania infrastrukturą:

• Inwentaryzacja zasobów

• Obsługa zgłoszeń (akceptacja, przeniesienie do innego serwisanta)

• Podnoszenie uprawnień w sesji zdalnej z wykorzystaniem wbudowanego magazynu haseł.

Na poziomie obsługi zgłoszenia:

• Narzędzi nie zakłócające pracy użytkownika:

  • Wiersz poleceń
  • Edytor rejestru
  • Kopiowanie i usuwanie plików
  • Zbieranie informacji systemowych
  • Zatrzymanie i ponowne uruchamianie usług

 

• Ograniczenie jakości wyświetlanego obrazu w trakcie sesji (obsługa słabych łącz)

• Wbudowana automatyzacja zadań wykonywanych przez serwisantów (wyzwalanie predefiniowanych skryptów i aplikacji)

• Współdzielenie sesji z innym serwisantem.

 

6. Obsługa sesji autonomicznych (bez udziału użytkownika) [Laboratorium] – obsługa sesji serwerowych

• Omówienie architektury i koncepcji wykorzystania agentów i serwerów proxy do nawiązywania połączeń

• Nawiązywanie sesji do maszyn Windows z wykorzystaniem zainstalowanego agenta i wstrzykiwanie poświadczeń z magazynu haseł do zdalnej maszyny

• Nawiązywanie sesji do maszyn Windows i Linux z wykorzystaniem natywnych protokołów RDP i SSH (bez potrzeby instalowania agenta z wstrzykiwaniem poświadczeń przy logowaniu się do zdalnej maszyny)

Zapraszanie do sesji i interakcja z zewnętrznymi kontraktorem) [Laboratorium]

• Wykorzystanie konsoli WEB narzędzia dla zaproszenia zewnętrznego serwisanta (brak konieczności instalacji klienta na maszynie kontraktora)

 

7. Rozliczalność, raportowanie i nagrania sesji z perspektywy kierowników helpdesk oraz działu bezpieczeństwa [Laboratorium]

• Podgląd sesji video (w tym rozliczalność w sesji współdzielonej)

• Analiza raportów z sesji – logi dotyczące transferu plików, wyzwalanych narzędzi, podejmowanych aktywności

Analiza raportów z użycia haseł kont o podwyższonych uprawnieniach.

Zapraszamy do zapisania się na wydarzenie!

Prowadzący warsztaty

Tomasz Smug

PAM System Engineer w EMS Partner

Adam Skarżyński

Inżynier systemowy w Comp

    Formularz rejestracyjny

    Obowiązek informacyjny