Przygotuj organizację
na dyrektywę NIS2

Dyrektywa NIS2 weszła w życie 16 stycznia 2023 r. Państwa członkowskie mają
21 miesięcy na jej wprowadzenie do krajowych porządków prawnych
– termin upływa 17 października 2024 roku.

Przygotuj organizację<br />na dyrektywę NIS2

Podmioty objęte NIS2

Dyrektywa obowiązuje we wszystkich sektorach, a najważniejsze z nich to:

EnergetykaEnergetyka
TransportTransport
BankowośćBankowość
Infrastruktura rynków finansowychInfrastruktura rynków finansowych
Opieka zdrowotnaOpieka zdrowotna
Woda pitnaWoda pitna
ŚciekiŚcieki
Infrastruktura cyfrowaInfrastruktura cyfrowa
Zarządzanie usługami ICTZarządzanie usługami ICT
Administracja publicznaAdministracja publiczna

Dowiedz się jak przygotować organizację
do dyrektywy NIS2

Dyrektywa NIS2

NIS2 jest nowelizacją pierwszego europejskiego prawa (dyrektywa NIS) dotyczycącego cyberbezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podmiotów działających na obszarze UE, które są kluczowe dla bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

Dyrektywa NIS2 weszła w życie 16 stycznia 2023 r. Państwa członkowskie mają 21 miesięcy na jej wprowadzenie do krajowych porządków prawnych – termin upływa 17 października 2024 roku.

Podmioty kluczowe i ważne będą zobligowane do wdrożenia odpowiednich polityk bezpieczeństwa w celu zapewnienia systematycznej i pogłębionej analizy ryzyka. Środki zarządzania ryzykiem (techniczne, operacyjne i organizacyjne) powinny być proporcjonalne do oszacowanego ryzyka.

Obowiązki wynikające z NIS2

Monitorowanie oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia muszą pokrywać co najmniej te obszary

zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na incydenty

utrzymanie ciągłości działania i zarządzanie kryzysowe

bezpieczeństwo łańcucha dostaw

cyberhigiena oraz szkolenia

bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych

polityka zarządzania i zgłaszania podatności

bezpieczeństwo zasobów ludzkich, zarządzanie dostępami i aktywami

uwierzytelnianie wieloskładnikowe oraz ciągłe

stosowanie kryptografii i szyfrowania

Sprawdź dostępne
rozwiązania

Sprawdź, które rozwiązania dostępne w EMS Partner
pomogą Ci wdrożyć wymagania dyrektywy
NIS2.

Przygotuj się również
do dyrektywy DORA

Sprawdź czy nowa dyrektywa DORA
dotyczy również Twojej organizacji

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz i otrzymaj ulotkę ze szczegółami i kontaktem do naszych specjalistów.