Servicii profesionale

Suntem un partener de încredere și lucrăm strâns cu partenerii noștri.

Servicii profesionale

EMS Partner se specializează în furnizarea completă a unei game largi de servicii profesionale clienților și partenerilor săi. Departamentul nostru tehnic are echipe dedicate pentru fiecare dintre soluțiile din portofoliul nostru. Fiecare dintre inginerii noștri este un specialist înalt calificat și certificat în domeniul său.

Presales

(suport pre-vânzare pentru parteneri)

Ca distribuitor și revânzător cu valoare adăugată, sprijinim partenerii noștri pe tot parcursul procesului de vânzare. Rolul nostru începe încă din faza de pre-vânzare, când furnizăm partenerilor cunoștințe tehnice și împărtășim experiența noastră. Inginerii noștri de vânzări coordonează și supraveghează toate activitățile pre-vânzare, inclusiv prezentări tehnice pentru clienții noi și existenți, ateliere de produse pentru a familiariza clienții cu interfața soluțiilor, precum și etapa de Proof of Concept, în timpul căreia sunt analizate cazurile de utilizare specifice pentru a garanta îndeplinirea condițiilor de succes.

PREZENTĂRI TEHNICE

Fiecare proiect începe cu o prezentare tehnică. După întâlnirea de vânzare, în cadrul căreia este prezentată o conceptie generală și sunt definite nevoile de bază, apare necesitatea unei priviri mai profunde asupra soluției. Acest lucru se întâmplă de obicei în cadrul unei întâlniri separate, cu participarea reprezentanților departamentelor IT și/sau securitate. Inginerii noștri, folosind propriul lor mediu de testare, pot prezenta nu doar interfața utilizatorului, ci și scenarii de utilizare specifice. Majoritatea dintre acestea acoperă nevoile de bază pe care le au clienții în contextul sistemelor prezentate. Prezentările noastre, dezvoltate pe baza experienței noastre, oferă o vedere generală asupra interfeței utilizatorului, permit familiarizarea cu cele mai frecvente scenarii de utilizare și, cel mai important din perspectiva noastră, permit să răspundem la întrebările tehnice care îi preocupă pe clienți.

ATELIERE

Următorul pas în majoritatea proiectelor este un workshop tehnic. Suntem conștienți de importanța verificării soluției înainte de achiziție pentru clienții noștri. Utilizând laboratorul nostru, putem organiza un workshop de o zi întreagă, în cadrul căruia personalul desemnat de client are oportunitatea de a se familiariza cu funcționarea sistemului. Experții noștri au pregătit un traseu de instruire care acoperă activități administrative, cum ar fi definirea politicilor, gestionarea resurselor, gestionarea utilizatorilor, integrarea, raportarea etc. Suntem foarte mândri de workshop-urile noastre, deoarece ne permit să furnizăm cunoștințe clienților fără a necesita resurse suplimentare din partea lor.

PROOF OF CONCEPT

Ultima etapă – Proof of Concept (PoC) – este cea mai solicitantă etapă din întregul proces de pre-vânzare. Implică angajamentul clientului încă din faza de planificare a PoC. Este necesară pregătirea unui mediu de testare și stabilirea condițiilor de succes. Desigur, oferim asistență partenerilor și clienților în aceste activități, împărtășindu-le cunoștințele și experiența noastră. Astfel, îi ajutăm să pregătească întregul proces într-un mod care să le permită să obțină cât mai mult din această etapă și să arate cum soluția oferită se integrează în contextul infrastructurii clientului.

Desigur, fiecare Proof of Concept este diferit și, prin urmare, există diferite condiții de succes. În principiu, încercăm să nu sugestionați ce cazuri de utilizare ar trebui investigate, deoarece esența PoC este să fie definite de către client, dar bazându-ne pe experiența noastră (și doar în cazurile în care este potrivit), împărtășim idei despre ce aspecte ale sistemului ar trebui să fie investigate.

Ca furnizor de valoare adăugată, acordăm o atenție deosebită proceselor pre-vânzare. Parcurgerea tuturor celor trei etape, cu o analiză a rezultatelor bine făcută și o definiție competentă a nevoilor și cerințelor, permite stabilirea clară a condițiilor de succes pentru întregul proces de implementare.

Implementări

Implementarea este fundamentul valorii adăugate pe care o oferim. Concentrarea pe un portofoliu restrâns de produse și specializarea completă în acest domeniu ne permit să furnizăm servicii de implementare la cel mai înalt nivel. Fiecare dintre produsele pe care le oferim este susținut și implementat de către ingineri dedicați, care dețin atât certificări ale producătorului, cât și certificate care garantează aplicarea celor mai bune practici în furnizarea serviciilor (cum ar fi ITIL).

Bazându-ne pe experiența noastră în implementarea soluțiilor furnizate, am dezvoltat o cale eficientă de colaborare cu clienții și partenerii noștri. Având în vedere cât de important este acest aspect, informăm clienții și partenerii noștri la fiecare etapă cu privire la pașii luați și la necesitatea implicării personalului desemnat în fiecare etapă. Scopul acestui abordare este realizarea unei implementări rapide și eficiente, precum și beneficii educaționale încă din stadiul furnizării soluției. Implementarea de software, actualizarea sau migrația sunt procese consumatoare de timp și extrem de complexe. Prin urmare, colaborarea strânsă între angajații clientului și consultanții noștri este esențială. Prin stabilirea „pietrelor de hotar”, putem defini începutul și sfârșitul fiecărei etape a lucrărilor, precum și specificarea sarcinilor și produselor reale ale implementării. Acest mod de lucru îmbunătățește în mod semnificativ comunicarea între client și furnizor, asigurând transparență completă și cooperare pentru ambele părți ale proiectului. Desigur, înainte de a începe faza de implementare, este necesară o analiză detaliată care furnizează informații despre nevoile și cerințele reale ale clientului. Abia pe baza acestor informații putem elabora orientări pentru implementare care garantează realizarea lucrărilor la timp și cu seriozitate. La această etapă, experiența și cunoștințele analistului sunt cruciale, el putând să estimeze pe baza informațiilor colectate durata fiecărei etape și să identifice punctele critice ale proiectului.

Etapele standard ale procesului de implementare includ:

  • Realizarea unei analize premergătoare (pe baza informațiilor legate de infrastructură și cerințele de bază),
  • Discutarea arhitecturii soluției și prezentarea instrumentului echipelor implicate,
  • Lucrările de implementare (instalarea și configurarea sistemului conform etapelor stabilite).

Atunci când se abordează implementarea, este important să nu se țină cont doar de finalizarea cu succes a acesteia, ci și de timpul alocat. Este evident că durata proiectului influențează direct costurile de implementare, motiv pentru care acordăm o atenție deosebită dezvoltării unor rute standard de implementare, care să asigure scurtarea termenelor de execuție. Durata medie a implementărilor noastre este de 35 de zile lucrătoare, de la începutul analizei mediului, până la predarea documentației și desfășurarea instruirilor.

Support

(asistență post-implementare)

Având în vedere cât de importante sunt menținerea sistemelor informatice și asigurarea funcționării lor continue, oferim, de asemenea, servicii de suport clienților noștri ca o extensie a serviciului de asistență oferit de producătorul soluției. Beneficiile utilizării acestei oferte sunt numeroase. În activitățile de service, sunt implicați și inginerii care au fost implicați în implementarea soluției, astfel că ei cunosc contextul infrastructurii în care a avut loc incidentul. De asemenea, în calitate de distribuitori cu valoare adăugată și revânzători cu valoare adăugată, putem gestiona cu mult mai eficiență incidentele și problemele raportate direct la producătorul soluției. Această abordare, cu toate că adaugă un element intermediar, se dovedește a fi mult mai eficientă, deoarece canalele de comunicare bine stabilite ne permit să influențăm timpul de rezolvare al solicitărilor.

Furnizarea serviciului de asistență se efectuează în baza unui contract de service, care specifică domeniul de responsabilitate al EMS Partner, și, în special, stabilește timpul de reacție al echipei tehnice la solicitări, precum și timpul de intervenție pentru reparații. Asistența standard oferită de EMS Partner acoperă gestionarea tuturor tipurilor de incidente, precum și procesele de întreținere (de exemplu, actualizări ale sistemului). Suntem, de asemenea, disponibili pentru a gestiona solicitările de tip know-how referitoare la configurarea și funcționarea sistemelor noastre. De obicei, furnizăm asistență în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 – 17:00. Pentru clienții noștri, am pregătit canale de comunicare de bază – portalul de asistență tehnică și adresa de e-mail. În situații speciale, oferim, de asemenea, servicii de asistență la locația de instalare, inclusiv în regimul 24x7x365.

Cursuri

Furnizarea în sine a unei soluții și implementarea sa eficientă reprezintă doar jumătate din succes. Pentru ca sistemul să funcționeze eficient și să fie exploatat corect, este necesar un nivel adecvat de cunoștințe pentru personalul care lucrează cu instrumentul. Prin urmare, acordăm o atenție deosebită transferului de cunoștințe, atât în timpul procesului de implementare, cât și după finalizarea implementării, pentru a organiza cunoștințele și a furniza informații necesare noilor utilizatori ai soluțiilor. De obicei, cursurile de formare fac parte din oferta de implementare, dar este posibilă și desfășurarea unor cursuri de perfecționare.

Atât dezvoltarea conținutului cursurilor, cât și desfășurarea acestora sunt gestionate de către inginerii de formare specializați, iar scopul, durata și formatul cursului sunt întotdeauna adaptate nevoilor clientului. În calitate de centru de competență pentru soluțiile oferite, menținem propriile noastre medii de testare și prezentare.

Luând în considerare complexitatea soluțiilor și nivelul diferit de experiență necesar pentru utilizarea eficientă a instrumentelor, oferim cursuri de formare pentru:

  • Utilizatori, în cadrul cărora furnizăm cunoștințe sub forma prezentărilor și demonstrațiilor funcționării sistemului, cu discuții despre funcțiile de bază ale sistemului într-un mediu virtual de testare,
  • Administratori, în cadrul cărora furnizăm cunoștințe sub forma unei prezentări scurte și a unei demonstrații detaliate a funcțiilor și configurării sistemului într-un mediu virtual de testare,
  • Administratori și utilizatori într-un format de atelier, în cadrul cărora fiecare participant primește acces la un mediu de laborator – participanții la curs vor executa singuri sarcinile sub îndrumarea unui inginer formator, în conformitate cu materialele de instruire furnizate.

Audit

Funcționarea sistemului implementat ar trebui să fie verificată în mod regulat atât în ​​ceea ce privește performanța, cât și în ceea ce privește configurarea. Serviciul propus conține două etape.

ETAPA I - Auditul mediului, în care verificăm:
  1. Componentele hardware – performanța serverelor, corectitudinea certificatelor, conexiunile cu baza de date, corectitudinea funcționării serviciilor, jurnalele de sistem, dispozitivele finale.
  2. Componentele software – corectitudinea conexiunilor între componente interne și externe, configurații, politici, profile, funcționarea modulelor individuale ale sistemului.
ETAPA II

În urma auditului se elaborează un raport, care conține descrierea stării actuale, observații cu privire la modificările în configurare, politici și reguli, precum și sugestii pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului.

Cu ajutorul acestui serviciu, clientul are certitudinea că sistemul funcționează conform standardelor stabilite și celor mai bune practici.

Completați formularul și atașați-l ca partener